(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

EÚ Formulár E 104

13. Február 2022

Pracovali ste, príp. ešte pracujete v členskom štáte EÚ, no plánujete sa vrátiť do domovskej krajiny? Pri návrate zo zahraničia budete potrebovať formulár E 104.

Čo je formulár E 104?


Formulár E 104, resp. “Potvrdenie o úhrne období poistenia, zamestnania, alebo bydliska” je potvrdením doby vášho zdravotného poistenia. Slúži na vyplatenie nemocenských dávok v domovskej krajine. Ešte jednoduchšie povedané, bez tohto formulára by vám príslušná domovská poisťovňa nevyplatila nemocenské dávky.

V súvislosti s nástupom do práce v zahraničí ste sa zaregistrovali v zahraničnej zdravotnej poisťovni, do ktorej následne váš zamestnávateľ odvádzal príspevky na povinné zdravotné poistenie. K tomu, aby ste neprišli o tieto doby poistenia a s tým súvisiacu zdravotnú starostlivosť v domovskej krajine, údaje o dĺžke zdravotného poistenia zo zahraničia sa prenesú do formulára E 104.

Ako získam formulár E 104?


Po ukončení vášho pracovného pomeru je potrebné požiadať zahraničnú zdravotnú poisťovňu o vystavenie formulára E 104. Po vašej žiadosti vám príslušná poisťovňa odovzdá vyplnený formulár. Následne, po návrate zo zahraničia, sa prihlásite do domovskej zdravotnej poisťovne a odovzdáte jej formulár E 104.

Ak ste v zahraničí nepožiadali o vystavenie formulára E 104 a v domovskej krajine žiadate o nemocenskú dávku, formulár si vyžiada príslušný úrad vašej domovskej krajiny. V tomto prípade však počítajte s tým, že proces vyplatenia nemocenskej dávky bude časovo náročnejší.

Nemáte k dispozícii formulár E 104? Zabezpečíme vám ho. Stačí vyplniť formulár.

Prihláška do domovskej zdravotnej poisťovne


Po návrate zo zahraničia sa nezabudnite do 8 dní prihlásiť v domovskej zdravotnej poisťovni na povinné zdravotné poistenie.

Výber zdravotnej poisťovne je na vás, ak ste v zahraničí pracovali dlhšie ako 6 mesiacov. V opačnom prípade, resp. ak ste v zahraničí pracovali kratšie ako 6 mesiacov, ste povinný prihlásiť sa v tej zdravotnej poisťovni, v ktorej ste boli poistený pred odchodom do zahraničia. Prihlášku na zdravotné poistenie môžete podať buď osobne na pobočke, alebo on-line.

Ďalšie dôležité dokumenty, ktoré si vyžiadajte po skončení pracovného pomeru v zahraničí:

Potrebujete pomôcť so získaním dokumentov alebo s vybavením rodinných prídavkov, či s vrátením daní zo zahraničia?

Kontaktujte nás