(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

EU Formulář E 104

13. únor 2022

Pracovali jste, příp. ještě pracujete v členském státě EU, ale plánujete se vrátit do domovské země? Při návratu ze zahraničí budete potřebovat formulář E 104.

Co je formulář E 104?


Formulář E104, resp. “Potvrzení o úhrnu období pojištění, zaměstnání nebo bydliště” je potvrzením doby vašeho zdravotního pojištění. Slouží pro vyplacení nemocenských dávek v domovské zemi. Jednoduše řečeno, bez tohoto formuláře by vám domovská ČSSZ (Česká správa sociálního zabezpečení) nevyplatila nemocenské dávky.

V souvislosti s nástupem do práce v zahraničí jste se zaregistrovali u zahraniční zdravotní pojišťovny, do které následně váš zaměstnavatel odváděl příspěvky na povinné zdravotní pojištění. K tomu, abyste nepřišli o tyto doby pojištění a s tím související zdravotní péči v domovské zemi, údaje o délce zdravotního pojištění ze zahraničí se přenesou do formuláře E 104.

Jak získám formulář E104?


Po ukončení vašeho pracovního poměru je třeba požádat zahraniční zdravotní pojišťovnu o vystavení formuláře E 104. Po vaší žádosti vám příslušná pojišťovna vystaví vyplněný formulář. Následně, po návratu ze zahraničí, se přihlásíte do domovské zdravotní pojišťovny a předáte jí formulář E104.

Pokud jste v zahraničí nepožádali o vystavení formuláře E 104 a v domovské zemi žádáte o nemocenskou dávku, formulář si vyžádá příslušný úřad vaší domovské země. V tomto případě však počítejte s tím, že proces vyplacení nemocenské dávky bude časově náročnější.

Nemáte k dispozici formulář E 104? Zajistíme vám ho. Stačí vyplnit formulář.

Přihláška do domovské zdravotní pojišťovny


Po návratu ze zahraničí se nezapomeňte do 8 dnů přihlásit v domovské zdravotní pojišťovně na povinné zdravotní pojištění.

Výběr zdravotní pojišťovny je na vás, pokud jste v zahraničí pracovali déle než 6 měsíců. V opačném případě, resp. pokud jste v zahraničí pracovali kratší než 6 měsíců, jste povinen přihlásit se v té zdravotní pojišťovně, ve které jste byli pojištěni před odjezdem do zahraničí.

Přihlášku na zdravotní pojištění můžete podat buď osobně na pobočce nebo on-line.

Další důležité dokumenty, které si vyžádejte po skončení pracovního poměru v zahraničí:

  • doklad o skončení pracovního poměru
  • potvrzení o zdanitelných příjmech
  • formulář PD U1 / E301 (pro účely dávky v nezaměstnanosti)
  • formulář PD U2 / E303 (pro účely přenosu dávky v nezaměstnanosti, kterou jste začali pobírat v zahraničí)
  • formuláře na rodinné přídavky
  • doklady o ukončení pobírání sociálních dávek
  • formuláře pro daňové účely (k určení daňové rezidence.

Potřebujete pomoc se získáním dokumentů nebo s vyřízením rodinných přídavků nebo s vrácením daní ze zahraničí?

Kontaktujte nás