(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Jaké dokumenty je zaměstnavatel povinen vystavit při skončení pracovního poměru v zahraničí?

21. červenec 2022

Ukončili jste pracovní poměr v zahraničí? Na co nezapomenout a jaké dokumenty vám zaměstnavatel musí vystavit?

Ukončení pracovního poměru v zahraničí


Pracovní poměr může být ukončen z těchto důvodů:

 • dohodou,
 • výpovědí,
 • uplynutím dohodnuté doby,
 • okamžitým ukončením,
 • ukončením během zkušební doby.

Konkrétní pravidla pro ukončení pracovního poměru závisí na pracovním právu dané země.

Výstupní dokumenty


Po zániku pracovního poměru a před návratem ze zahraničí je důležité převzít si od zaměstnavatele následující dokumenty:

 1. Dokument prokazující zánik pracovního poměru - typ dokumentu závisí na způsobu ukončení pracovního poměru, např. dohoda o ukončení pracovního poměru, příp. výpověď.

 2. Potvrzení o zaměstnání:

  • slouží k prokázání dob pojištění - v případě žádosti o starobní důchod,
  • předkládá se novému zaměstnavateli - pro ověření prováděných srážek ze mzdy.

 3. Potvrzení o zdanitelných příjmech - je podkladem pro vyplnění daňového přiznání. Typ potvrzení se liší v závislosti na zemi příjmu, a to následovně:

  • Rakousko - Lohnzettel,
  • Německo - Lohnsteuerbescheinigung,
  • Belgie - Fiche,
  • Lucembursko - Certificat de salaire,
  • Nizozemsko - Jaaropgave,
  • Austrálie - PAYG,
  • Irsko - formulář P45 nebo P60,
  • Kanada - formulář T4,
  • Litva - Pažyma,
  • Polsko - PIT-11,
  • Itálie - CUD,
  • Švýcarsko - Lohnausweis,
  • Velká Británie - Formulář P45 nebo P60.

 4. Dokumenty prokazující ukončení pobírání sociálních dávek v zahraničí - jsou potřebné k získání sociálních dávek v domovské zemi.

 5. Formulář pro daňové účely - slouží k určení daňové rezidence a zároveň je součástí žádosti o potvrzení formuláře Bescheinigung EU/EWR.

 6. Formulář E 104 - je potvrzením doby zdravotního pojištění v zahraničí. Slouží k vyplacení nemocenských dávek v domovské zemi.

 7. Formulář E 401 - potvrzení o složení rodiny za účelem přiznání rodinných dávek. Tento formulář již od roku 2023 zaměstnavatel nevystavuje, finanční úřad si tyto informace oveří ve vlastní režii.

 8. Formulář E 411 - je součástí žádosti o rodinné přídavky.

 9. Formulář PD U1 - je potřebný při žádosti o dávky v nezaměstnanosti po návratu ze zahraničí do domovské zemi.

 10. Formulář PD U2 - slouží k přenosu dávky v nezaměstnanosti do jiné země EU.

Přečtěte si také:

Evropské formuláře ve zkratce

Pracujete v zahraničí? Jaké formuláře se v členských zemích EU používají a k čemu slouží?


Příjem ze zahraničí


Pokud jste pracovali v zahraničí, pravděpodobně máte povinnost podat zahraniční daňové přiznání. Pokud vám nevznikla povinnost podat daňové přiznání v zahraničí, avšak chcete požádat o vrácení daně ze zahraničí, podejte dobrovolné daňové přiznání. Příjmy se zdaňují v zemi, kde byly dosaženy.

Chci požádat o vrácení daně ze zahraničí


Zajímavosti ze světa


Nizozemsko - zaměstnavatel nemůže ukončit pracovní poměr se zaměstnancem bez souhlasu úřadu zaměstnaneckého pojištění, resp. UWV.

USA - v USA neexistuje pracovní právo, které upravuje vznik a zánik pracovního poměru. Pravidla související s pracovním poměrem jsou na uvážení zaměstnavatele.

Itálie - zaměstnavatel nemůže rozvázat pracovní poměr se zaměstnancem, který je oddán méně než jeden rok (nejde-li o porušení pracovní kázně, příp. o zrušení podniku).

Ekvádor - zaměstnavatel nemůže ukončit pracovní poměr se zaměstnancem bez souhlasu inspektorátu práce.

Nemáte k dispozici některý z formulářů? Zajistíme vám jej a zpracujeme vaše daňové přiznání ze zahraničí.

Kontaktujte nás