Kde požádat o dávku v nezaměstnanosti při ztrátě zaměstnání v zahraničí? V domovské zemi nebo v zahraničí?

Aktualizováno: 14. březen 2024
Publikováno: 3. březen 2022

Ukončili jste pracovní poměr v zahraničí a uvažujete, kde požádat o dávku v nezaměstnanosti? Jaké máte možnosti a která z nich je jednodušší?

Kde mohu požádat o dávku v nezaměstnanosti?


V zahraničí
Obecně platí, že nezaměstnaná osoba by měla žádat o dávku v nezaměstnanosti v zemi posledního zaměstnání. Pokud jste například ukončili pracovní poměr v Německu, žádost o dávku v nezaměstnanosti byste měli podat v Německu. Po 4 týdnech od zařazení do evidence můžete požádat o přenos dávky do domovské země. Přenos dávky je možný za předpokladu, že si plánujete hledat novou práci v České republice.

V domovské zemi
Druhou možností je požádat o dávku v nezaměstnanosti v domovské zemi, a to hned po návratu ze zahraničí. V tomto případě je potřeba si pořídit všechny dokumenty související s vyřízením dávky v nezaměstnanosti.


Proč je důležité se dobře rozhodnout, kde požádat o dávku v nezaměstnanosti?


Úřední záležitosti související s vyřízením dávky v nezaměstnanosti jsou odlišné, pokud žádáte o dávku v zahraničí, nebo po návratu do domovské země. Každopádně jde o to, abyste si celý proces nekomplikovali, ale naopak, zjednodušili.

Která z možností je jednodušší?


Jednoznačně rychlejším a zároveň jednodušším procesem je požádat o dávku v nezaměstnanosti v zahraničí, resp. v zemi posledního zaměstnání. Celý proces vyřízení dávky v nezaměstnanosti je méně náročný a rychlejší z těchto důvodů:

  • evidenci sociálního pojištění vede země posledního zaměstnání - není proto nutné dokladovat žádné formuláře,
  • země posledního zaměstnání nezkoumá centrum zájmů - nemusíte tedy prokazovat vazby s domovskou zemí.
Přečtěte si také:

Formulář PD U1 (E301)

Co je formulář PD U1 (E301), k čemu slouží a jak jej získat?

Formulář PD U1 (E301)


Naopak, při žádosti o dávku v domovské zemi je nutné prokázat doby zaměstnání, což obnáší vyřízení a předložení příslušných dokumentů. Následný proces ověřování údajů je zdlouhavý. Domovská země také prověřuje centrum zájmů, resp. zkoumá vaše bydliště, ekonomické, rodinné a společenské vazby na domovskou zemi v průběhu vaší práce a pobytu v zahraničí. Pokud nemůžete prokázat tyto vazby, nárok na dávku v nezaměstnanosti vám bude zamítnut.

Pracovali jste v zahraničí? Pomůžeme vám s podáním daňového přiznání, abyste si mohli požádat o vrácení daní ze zahraničí.

Vyřídit daně ze zahraničí