Formulář PD U1 (E301)

15. únor 2022

Co je formulář PD U1 (E301), k čemu slouží a jak jej získat?

Co je formulář PD U1 (E 301)?


Formulář PD U1 (bývalý formulář E301), resp. “Potvrzení o obdobích, která mají být zohledněna při přiznávání dávek v nezaměstnanosti”, je potvrzením o vaší práci v zahraničí, během které za vás zaměstnavatel odváděl příspěvky na pojištění v nezaměstnanosti. Jinak řečeno jde o dokument, který potřebujete při žádosti o dávky v nezaměstnanosti po návratu ze zahraničí. Zároveň jde o přenosný formulář.

Pojem “Přenosný formulář” znamená, že po návratu ze zahraničí nepřijdete o své doby pojištění získané v zahraničí a z něj vyplývající nárok na sociální dávky, v tomto případě nárok na dávku v nezaměstnanosti. Dá se proto říci, že jde o vzájemnou komunikaci mezi institucemi sociálního zabezpečení. Přenosný formulář vám tedy garantuje určitá práva.

Jak zjistím, že se jedná o přenosný formulář?


Přenosný formulář má v levém horním rohu vlajku EU. V pravém horním rohu je označen odkazem na koordinaci sociálního zabezpečení a v dolní části najdete název orgánu, který jej vydal.

Nárok na dávky v nezaměstnanosti po návratu ze zahraničí


Po návratu ze zahraničí máte možnost uplatnit si v domovské zemi nárok na dávku v nezaměstnanosti. Nárok si uplatňujete na příslušné pobočce Úřadu práce prostřednictvím formuláře "Žádost o dávku v nezaměstnanosti”. Úřad práce může při posuzování nároku na dávku z i doby pojištění získané v zahraničí (o tom, zda budou zohledněny vaše doby pojištění ze zahraničí rozhoduje i skutečnost, zda jste během pobytu v zahraničí měli zároveň zachované bydliště, rodinné vazby a zájmy ve vaší domovské zemi). Na prokázání pojištění získaného v zahraničí je potřeba předložit úadu práce formulář PD U1 (E 301). Uvedený formulář je podkladem pro určení výše dávky v nezaměstnanosti.

Jak získat formulář PD U1 (E 301)?


Před návratem do domovské země, resp. po skončení pracovního poměru je třeba požádat příslušnou pobočku zahraničního úřadu práce o vystavení formuláře PD U1 (E 301). K žádosti je třeba přiložit kopie dokumentů (které se pro jednotlivé země EU mohou lišit). Zpravidla se však jedná o:

  • evidenční list důchodového pojištění, potvrzení o zaměstnání, příp. výplatní pásky,
  • potvrzení o výdělku
  • potvrzení o přihlášení k pobytu
  • roční zúčtování
  • pracovní smlouva
  • potvrzení o posledním vyměřovacím základu - v případě OSVČ
  • **potvrzení osvědčující způsob ukončení pracovního poměru (dohoda, výpověď)
  • potvrzení osvědčující způsob ukončení pracovního poměru (dohoda, výpověď)

Žádost lze odeslat e-mailem nebo poštou. Pokud jste nepožádali o vystavení formuláře ještě v průběhu vašeho pobytu v zahraničí, lze tak učinit i po příchodu do domovské země.

Formulář vám bude doručen domů během 6 – 8 týdnů.

Nemáte k dispozici formulář PD U1 (E 301)? Zajistíme vám ho. Stačí vyplnit formulář.

Vyplnit formulář


Co dělat v případě ztráty formuláře?


V případě ztráty formuláře je nutné informovat o této skutečnosti úřad práce, který tento formulář vydal a postupovat podle jeho instrukcí. Instrukce se mohou v jednotlivých zemích EU lišit. Nemusíte se však obávat, ztrátou dokumentu neztrácíte svá práva.

Potřebujete pomoci se získáním dokumentů, nebo s vyřízením dávky v nezaměstnanosti, či s vrácením daní ze zahraničí?


Kontaktujte nás