Jaké jsou povinnosti firmy při vedení účetnictví a zveřejňování výkazů

24. červen 2024

V článku se podíváme na to, kdo musí vést účetnictví, jaké existují kategorie účetních jednotek a jaké konkrétní povinnosti mají firmy při vedení účetnictví či zveřejňování svých účetních výkazů.

 1. Kdo musí vést účetnictví?
 2. V jakém rozsahu je potřeba vést účetnictví?
 3. Členění účetních jednotek
 4. Jak určit, do jaké kategorie účetní jednotka patří?
 5. Kdy účetní jednotka podléhá auditu?
 6. Zveřejňování účetní závěrky
 7. Přehledné shrnutí povinností účetní jednotky

Kdo musí vést účetnictví?


Dle Zákona o účetnictví jsou všechny právnické osoby povinné vést účetnictví, ať už se jedná o společnosti s ručením omezeným (s.r.o.), akciové společnosti (a.s.), veřejné obchodní společnosti (v.o.s.), družstva, společenství vlastníků jednotek (SVJ) a další.

Stejná pravidla platí i pro fyzické osoby, jejichž obrat přesáhne 25 milionů korun.

V jakém rozsahu je potřeba vést účetnictví?


Rozsah vedení účetnictví společnosti se odvíjí od kategorie, do které účetní jednotka spadá. Existují 4 kategorie:

 1. Mikro
 2. Malá
 3. Střední
 4. Velká

Každá kategorie má jiné povinnosti, co se týče tvorby a zveřejnění účetní závěrky, auditu, sepsání výroční zprávy, sestavení přehledu o peněžních tocích (cash flow) a změnách vlastního kapitálu.

Členění účetních jednotek

KategorieCelková aktivaObratPrůměrný počet zaměstnanců
Mikroméně než 9 mil. Kčméně než 18 mil. Kčméně než 10
Maláméně než 100 mil. Kčméně než 200 mil. Kčméně než 50
Středníméně než 500 mil. Kčméně než 1 000 mil. Kčméně než 250
Velkávíce než 500 mil. Kčvíce než 1 000 mil. Kčvíce než 250

Jak určit, do jaké kategorie účetní jednotka patří?


Je potřeba určit k rozvahovému dni, zda jste nepřekročili či nepřestali splňovat 2 ze 3 stanovených hodnot v tabulce výše. Pokud hranici překročíte ve dvou po sobě následujících rozvahových dnech, řadíte se v následujícím obdobím do vyšší kategorie. Stejně budete postupovat i v případě, že přestanete splňovat 2 ze stanovených hodnot a budete se muset přesunout do nižší kategorie.

Příklad:

Firma OnlinePriznani.cz byla založena v lednu 2021 a na začátku svého podnikání spadala do kategorie mikro účetní jednotky. K rozvahovému dni 31. 12. 2021 měla následující hodnoty:

 • Celková aktiva: 8 milionů Kč
 • Celkový obrat: 17 milionů Kč
 • Průměrný počet zaměstnanců: 9

V roce 2022 firma zaznamenala růst a k rozvahovému dni 31. 12. 2022 dosáhla těchto hodnot:

 • Celková aktiva: 10 milionů Kč
 • Celkový obrat: 19 milionů Kč
 • Průměrný počet zaměstnanců: 11

Protože OnlinePriznani.cz překročila k 31. 12. 2022 dvě z hraničních hodnot pro mikro účetní jednotku (celková aktiva a průměrný počet zaměstnanců), ale zatím jen jeden rok, nadále zůstává mikro účetní jednotkou.

V roce 2023 firma pokračovala v růstu a k rozvahovému dni 31. 12. 2023 měla následující hodnoty:

 • Celková aktiva: 12 milionů Kč
 • Celkový obrat: 25 milionů Kč
 • Průměrný počet zaměstnanců: 12

Protože OnlinePriznani.cz překročila dvě z hraničních hodnot pro mikro účetní jednotku i k 31. 12. 2023, stává se od 1. 1. 2024 malou účetní jednotkou. Nyní musí splňovat povinnosti, které se vztahují na malou účetní jednotku, včetně případného auditu, pokud překročí další stanovené limity.

Kdy účetní jednotka podléhá auditu?


Účetní jednotka musí mít povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem:

 1. velká účetní jednotka (vyjma účetních jednotek, které nejsou subjekty veřejného zájmu)
 2. střední účetní jednotka
 3. malá účetní jednotka, pokud je akciová společnost či svěřenský fond v případě překročení 1 hodnoty po sobě 2 následujících rozvahových období:
  • netto aktiva – 40 mil. Kč
  • roční úhrn čistého obratu – 80 mil. Kč
  • průměrný počet zaměstnanců – 50
 4. ostatní malé účetní jednotky, v případě překročení 2 hodnot po sobě 2 následujících rozvahových období:
  • netto aktiva – 40 mil. Kč
  • roční úhrn čistého obratu – 80 mil. Kč
  • průměrný počet zaměstnanců – 50

Zveřejňování účetní závěrky


Zveřejnění účetní závěrky se řídí §21a a následujícími ustanoveními Zákona o účetnictví. Zveřejnění účetní závěrky je tedy uložení do sbírky listin rejstříkového soudu. Účetní jednotky, které musí předkládat výroční zprávu České národní bance (ČNB), zasílají závěrku a výroční zprávu jejím prostřednictvím. Ostatní účetní jednotky posílají své závěrky na příslušný rejstříkový soud.

Účetní závěrka se zasílá soudu ve formátu PDF (e-mailem, datovou schránkou, online podáním do sbírky listin, přes ePodatelnu atd.).

Od roku 2021 mohou obchodní korporace, které nemají povinnosti vůči ČNB, předat účetní závěrku také prostřednictvím správce daně jako přílohu daňového přiznání podaného elektronicky. Tato novinka platí pro závěrky za období začínající 1. 1. 2021 a končící nejdříve 31. 12. 2021.

Účetní závěrka zahrnuje:

 • rozvahu,
 • výkaz zisku a ztráty
 • přílohu.

Malé a mikro účetní jednotky bez povinnosti auditu nemusí zveřejňovat výkaz zisku a ztráty, stačí rozvaha a příloha. Ostatní jednotky (střední a velké) musí zveřejnit kompletní účetní závěrku (tedy i přehled o cash flow a změnách vlastního kapitálu). Pokud podléhají auditu, je potřeba i zveřejnit výroční zprávu.

Konsolidované účetní závěrky a zprávy o platbách se také musí zveřejňovat, pokud je to zákonem vyžadováno. Auditované společnosti musí zveřejnit i zprávu auditora. Podle § 21a odst. 2 zákona o účetnictví se účetní závěrka a výroční zpráva zveřejňují do 30 dnů po jejich ověření auditorem a schválení příslušným orgánem, nejpozději však do 12 kalendářních měsíců od rozvahového dne.

Za nezveřejnění účetní závěrky hrozí sankce a to do výše 3 % hodnoty aktiv celkem v případě účetních nepodnikatelských jednotek (spolky atd.). V případě ostatních účetních jednotek je sankce stejná, do 3 % hodnoty aktiv celkem, popř. 3 % z hodnoty konsolidovaných aktiv. Dále vám může být uložena pokuta, a to až do 100 000 Kč dle § 104.

Přehledné shrnutí povinností účetní jednotky


KategorieRozsah vedení účetnictvíRozsah účetní závěrkyAuditPřehled o cash
flow a změnách
vlastního kapitálu
Výroční zprávaVýkaz zisků a ztrát
MikroZjednodušený 1)Zkrácený 2)
Malá
(bez auditu)
Zjednodušený 1)Zkrácený 2)
Malá
(s auditem)
PlnýPlný✔️✔️✔️✔️
StředníPlnýPlný✔️✔️✔️✔️
VelkáPlnýPlný✔️✔️✔️✔️

1) V případě, že účetní jednotka splňuje podmínky Zákona o účetnictví 563/1991 Sb.
2) Zkrácený dle Vyhlášky č. 500/2002 Sb., pro podnikatele

Potřebujete poradit s daněmi, zpracovat daňové přiznání či vést účetnictví? Obraťte se na nás. Poskytujeme další daňové služby od účetnictví přes mzdové a daňové poradenství.

Prozkoumat služby