Novinky ve fungování dohod o provedení práce (DPP) a DPČ od 1. července 2024

19. červen 2024

Od 1.7.2024 vstupují v platnost nové povinnosti pro zaměstnavatele týkající se dohod o provedení práce (DPP). Zaměstnavatelé budou muset vést evidenci všech dohod, včetně těch z nichž se neodvádí pojištění, a každý měsíc podávat podrobné výkazy příslušné správě sociálního zabezpečení. Od 1. ledna 2025 pak přijdou další úpravy v oblasti pojistného a daňového režimu.

Co platí do června 2024


Do konce června 2024 zaměstnavatelé vedou evidenci pouze dohod o provedení práce (DPP) z nichž se odvádí pojištění. Pokud výdělek zaměstnance na DPP nepřesáhne 10 000 Kč měsíčně, není potřeba odvádět sociální a zdravotní pojištění. Srážková daň se aplikuje pouze v případě, že zaměstnanec nepodepsal prohlášení poplatníka k dani.

U dohod o pracovní činnosti (DPČ) se neodvádí pojistné, pokud odměna nepřesáhne 4 000 Kč měsíčně.


Jak budou fungovat dohody o provedení práce (DPP) od 1. 7. 2024?


Od 1. července 2024 vstoupí v platnost nové povinnosti pro zaměstnavatele týkající se DPP. Zaměstnavatelé budou povinni vést evidenci všech DPP, a to jak dohod s odvodem pojištění, tak i bez odvodu pojištění. Každý měsíc budou muset podávat Výkaz příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnancům činným na základě dohody o provedení práce (Výkaz DPP) místně příslušné správě sociálního zabezpečení (OSSZ nebo PSSZ).

Co se změní od 1. 7. 2024?


 1. Všichni zaměstnavatelé zaměstnávající pracovníky na DPP budou muset pravidelně měsíčně zasílat na ČSSZ Výkaz příjmů DPP, vždy nejpozději do 20. dne následujícího měsíce. Poprvé tak učiní za měsíc červenec 2024, v srpnu 2024. Stejně tak bude potřeba hlásit ukončení zaměstnání, i v případě, že zaměstnanec není účasten nemocenského pojištění.
 2. Kdo k datu 1. 7. 2024 není registrovaným zaměstnavatelem, bude muset splnit svoji registrační povinnost vůči ČSSZ do 30 dnů od účinnosti novely zákona o nemocenském pojištění, tedy nejpozději do 30. července 2024.

Jak to bude fungovat v roce 2025?


Od 1. ledna 2025 dojde k dalším změnám v oblasti DPP a DPČ:

DPP:

 • Dohoda se bude přibližovat odvodové povinnosti zaměstnání malého rozsahu či DPČ.
 • Pokud se bude jednat o oznámenou dohodu (bude mít jednu či více podepsaných dohodu u jednoho zaměstnavatele), hranice pro odvod pojistného se stanoví ve výši 25 % průměrné mzdy (zaokrouhleno na celé pětisetkoruny dolů).
 • Z výše uvedeného vyplývá, že hranice pro odvod pojistného od 1.1.2025 se předpokládá od 11 000 Kč / měsíc.

DPČ:

 • Účast na nemocenském pojištění nastává při překročení zákonného limitu, který je pro rok 2025 předpokládán na 4 500 Kč / měsíc. Do této částky se nebudou odvádět pojistné odvody. Nad tento limit se pojistné hradí a uplatňuje se zálohová daň.

Jaké povinnosti bude mít zaměstnanec?


Od 1. července musí zaměstnanec svému zaměstnavateli, u kterého pracuje na hlavní pracovní poměr hlásit všechny dohody, které má i u jiných zaměstnavatelů.

Režim oznámené a neoznámené dohody od 1.1.2025


Režim oznámené dohody


Limit 25 % průměrné mzdy se bude zachovávat pouze u jednoho zaměstnavatele, který si "rezervoval" zaměstnance jako první.

Režim neoznámené dohody od 1.1.2025


Může nastat v situaci, kdy zaměstnavatel:

 • neposlal na ČSSZ záměr nebo
 • poslal, ale byl odmítnut (dostal oznámení, že zaměstnanec je již evidován u jiného zaměstnavatele)

Zaměstnavatel sám posoudí, zda je DPP malého rozsahu či ne. A to dle sjednaného měsíčního příjmu:

 • DPP je do 4 500 Kč1: jedná se o zaměstnání malého rozsahu, zaměstnanec je účasten nemocenského pojištění jen v měsících, kdy překročí rozhodnou částku
 • DPP je nad 4 500 Kč1: je účastnen nemocenskému pojištění ve všech měsících, a to i případech, kdy si vydělal například jen 1 000 Kč / měsíc 1 předpokládaná částka v roce 2025

Příklad č.1: Režim oznámené dohody od 1.1.2025
Paní Linda nastoupila do zaměstnání na DPP k firmě NeoTax dne 2. ledna 2025. Firma NeoTax oznámila ČSSZ záměr uplatňovat režim oznámené dohody, včetně data nástupu zaměstnance.

StavCo se stane?
SituaceFirma NeoTax je prvním zaměstnavatelem, který tento záměr oznámil.
VýsledekČSSZ registraci záměru neodmítla.
PříjemZaměstnanec dosáhne v lednu příjmu 12 000 Kč.
Účast na NPZaměstnanec je účasten nemocenského pojištění (NP), protože příjem
přesáhl limit 11 000 Kč (25 % průměrné mzdy).
PojistnéFirma NeoTax odvádí sociální a zdravotní pojištění.

Příklad č.2: Režim neoznámené dohody od 1.1.2025
Pan Ota nastoupil do zaměstnání na DPP k firmě NeoTax dne 10. ledna 2025. Firma NeoTax neoznámila ČSSZ záměr uplatňovat režim oznámené dohody.

StavCo se stane?
SituaceFirma NeoTax neposlala oznámení o záměru uplatňovat režim oznámené dohody.
VýsledekFirma NeoTax posoudí, zda se jedná o zaměstnání malého rozsahu (ZMR).
PříjemZaměstnanec dosáhne v lednu příjmu 5 000 Kč.
Účast na NPZaměstnanec je účasten NP, protože příjem přesáhl rozhodnou částku 4 500 Kč.
PojistnéFirma NeoTax odvádí sociální a zdravotní pojištění.

Jak se budou dohody hlásit na ČSSZ?


Prostřednictvím nového tiskopisu, ČSSZ také na svých stránkách zveřejnila datovou větu, ukázku formuláře a dotazy k Podání VPDPP (Výkaz příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnancům činným na základě dohody o provedení práce). Nový tiskopis „Výkaz příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnancům činným na základě dohody o provedení práce“ bude obsahovat následující informace:

 • Jméno a příjmení zaměstnance a jeho rodné příjmení
 • Rodné číslo nebo datum narození a místo narození
 • Pohlaví a státní občanství
 • Kód zdravotní pojišťovny
 • Datum nástupu a datum skončení zaměstnání na DPP
 • Kód DPP a příjem zúčtovaný za daný kalendářní měsíc
 • Příjem zúčtovaný po skončení zaměstnání
 • Kód akce (nástup, skončení, příjmy, oprava, storno)
 • Od 1. 1. 2025 také informaci, zda se jedná o zaměstnání malého rozsahu (ZMR)

ČSSZ upozorňuje, že díky neukončenému legislativnímu procesu může dojít v tiskopisu ještě k dalším změnám.

Potřebujete poradit s nahlašováním dohod či máte jiné daňové otázky? Obraťte se na nás. Poskytujeme účetní a daňové poradenství. Máme vlastní aplikaci na zpracování daňového přiznání za rok 2023 pro fyzické osoby.

Sjednat konzultaci