(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti v roce 2022

16. listopad 2022

Plánujete si přivydělat? Který typ dohody je nejvýhodnější a jak se jednotlivé dohody zdaňují?

V praxi se setkáváme se dvěma druhy dohod, a to s dohodou o provedení práce a dohodou o pracovní činnosti. Obě dohody musí být uzavřeny písemně!

Dohoda o provedení práce (DPP)


Dohoda o provedení práce je nejčastější formou pracovně-právního vztahu vykonávaného mimo pracovní poměr díky možnosti nulových odvodů a tím i nízké dani a jednodušší administrativě.

Výhody DPP:

 • při výdělku do 10 000 Kč se neodvádí odvody na zdravotní a sociální pojištění,
 • při podepsání prohlášení k dani (růžové prohlášení) se do 10 000 Kč nesrazí daň,
 • možnost měsíčně uplatnit slevu na poplatníka,
 • možnost měsíčně uplatnit slevu na studenta (je-li poplatník zároveň studentem).

Nevýhody DPP:

 • možnost odpracovat pouze 300 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele,
 • při výdělku nad 10 000 Kč se odvádí odvody na zdravotní a sociální pojištění,
 • při výdělku nad 10 000 Kč se odvádí záloha na daň.
Přečtěte si také

Růžový papír a co to vlastně je?

Každý zaměstnanec či brigádník se již potkal s růžovým tiskopisem s názvem prohlášení poplatníka daně. K čemu slouží? Jak jej vyplnit?

Ruzovy_papir.png


Zdanění výdělků z DPP v roce 2022


Výše mzdy se odvíjí od (ne)podepsání prohlášení poplatníka daně (růžový formulář). V tabulce níže je výpočet čisté mzdy z dohody o provedení práce.

Hrubá mzda 10 000 Kč 10 000 Kč 10 001 Kč 10 001 Kč
Podepsáno prohlášení k dani NE ANO NE ANO
Zdravotní pojištění 0 Kč 0 Kč 450 Kč 450 Kč
Sociální pojištění 0 Kč 0 Kč 650 Kč 650 Kč
Daň 1 500 Kč 1 500 Kč 1 515 Kč 1 515 Kč
Sleva na poplatníka 0 Kč 2 570 Kč 0 Kč 2 570 Kč
Sleva na studenta 0 Kč 335 Kč 0 Kč 335 Kč
Daň po slevě 1 500 Kč 0 Kč 1 515 Kč 0 Kč
Čistá mzda 8 500 Kč 10 000 Kč 7 386 Kč 8 901 Kč


Prohlášení k dani (růžové prohlášení) lze podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele. Příkladem je vykonávání dohody o provedení práce pro dva zaměstnavatele, nebo souběh hlavního pracovního poměru a DPP/DPČ.

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)


Dohoda o pracovní činnosti není u poplatníků tak oblíbená jako dohoda o provedení práce. Je méně výhodná jak pro poplatníky, tak pro zaměstnavatele. Přesto mnoho poplatníků využívá právě tento druh smlouvy.

Výhody:

 • při výdělku do 3 499 Kč se neodvádí odvody na zdravotní a sociální pojištění,
 • při podepsání prohlášení k dani (růžové prohlášení) se do 3 499 Kč nesrazí daň,
 • možnost odpracovat libovolný počet hodin (nejvíce však 20 hodin týdně) u jednoho, zaměstnavatele
 • možnost měsíčně uplatnit slevu na poplatníka,
 • možnost měsíčně uplatnit slevu na studenta (je-li poplatník zároveň studentem).

Nevýhody:

 • odvádí se odvody na zdravotní a sociální pojištění již od 3 500 Kč,
 • odvádí se záloha na daň,
 • více administrativy.

Jaká bude výše limitu pro odvody v roce 2023?
Od 1. ledna 2023 se odvody u DPČ odvádí od částky 3 999 Kč. Pokud tedy pracujete na dohodu o pracovní činnosti, od ledna můžete vydělat o 500 Kč měsíčně více než doposud, aniž by vám zaměstnavatel odvedl odvody.

Zdanění výdělků z DPČ v roce 2022


Výše mzdy se odvíjí od (ne)podepsání prohlášení poplatníka daně (růžový formulář). V tabulce níže je výpočet čisté mzdy z dohody o pracovní činnosti.

Hrubá mzda 3 499 Kč 3 499 Kč 3 500 Kč 3 500 Kč
Podepsáno prohlášení k dani NE ANO NE ANO
Zdravotní pojištění 0 Kč 0 Kč 157,50 Kč 157,50 Kč
Sociální pojištění 0 Kč 0 Kč 227,50 Kč 227,50 Kč
Daň 525 Kč 525 Kč 525 Kč 525 Kč
Sleva na poplatníka 0 Kč 2 570 Kč 0 Kč 2 570 Kč
Sleva na studenta 335 Kč 335 Kč 335 Kč 335 Kč
Daň po slevě 525 Kč 0 Kč 525 Kč 0 Kč
Čistá mzda 2 974 Kč 3 499 Kč 2 590 Kč 3 115 Kč


Daňové přiznání z dohody za rok 2022


Příjem z dohody vykonávané v roce 2022 se bude uvádět v daňovém přiznání již za necelé pololetí. Pro účely zdanění je klíčové (ne)podepsání růžového formuláře. Poplatník má povinnost podat daňové přiznání v případě, že jeho hrubý příjem přesáhl hranici 15 000 Kč ročně, a současně mu daň nebyla sražena srážkovou daní.

Srážková daň - je ve výši 15 % a použije se v případě, pokud:

 • příjem plyne z DPP/DPČ,
 • příjem nepřesáhne částku 10 000 Kč (u DPP), nebo 3 500 Kč (u DPČ),
 • poplatník nepodepsal prohlášení k dani.

Zálohová daň - je ve výši 15 % a použije se v případě, pokud:

 • příjem přesáhne částku 10 000 Kč (u DPP), nebo 3 500 Kč (u DPČ),
 • poplatník podepsal prohlášení k dani.

V daňovém přiznání lze kromě slevy na poplatníka (nárok vzniká vždy na celou roční sumu bez ohledu na to, kolik měsíců skutečně pracoval) odečítat i další slevy.

Srovnání výpočtu čisté mzdy u DPP a DPČ se stejnou výši hrubé mzdy


Příklad č. 1 - DPP

Jana je studentka a přivydělává si na základě dohody o provedení práce. Její hrubá mzda je ve výši 9 000 Kč. Prohlášení k dani podepsala. Kolik činí její čistá mzda?

Výpočet čisté mzdy:

Jana neodvádí odvody na zdravotní a sociální pojištění (protože její výdělek z DPP nepřesáhl sumu 10 000 Kč) a srážková daň nebude odvedena, jelikož ji pokryje sleva na poplatníka. Dostane tedy čistou mzdu ve výši 9 000 Kč. Pokud by Jana nepodepsala prohlášení k dani, její čistá mzda by byla ve výši 7 650 Kč (hrubá mzda snížena o 15% daň).

Příklad č. 2 - DPČ:

Marcela je studentka a přivydělává si základě dohody o pracovní činnosti. Její hrubá mzda je ve výši 9 000 Kč. Prohlášení k dani podepsala. Kolik činí její čistá mzda? Výpočet čisté mzdy:

Marcela přesáhla hranici příjmu 3 499 Kč (ze které se neodvádí odvody na sociální a zdravotní pojištění). Z tohoto důvodu se jí z hrubé mzdy odečte 6,5 % (585 Kč) na sociální pojištění a 4,5 % (405 Kč) na zdravotní pojištění. Marcela dostane čistou mzdu ve výši 8 010 Kč. Pokud by Marcela nepodepsala prohlášení k dani, její čistá mzda by byla ve výši 6 660 Kč (hrubá mzda snížena o odvody na sociální pojištění, zdravotní pojištění a 15procentní daň).

Další příklady z praxe:

Příklad č. 1:

Petr pracuje na hlavní pracovní poměr, během kterého si přivydělává na základě dohody o provedení práce. Petrova hrubá mzda z dohody o provedení práce činí 10 000 Kč. U zaměstnavatele na hlavní pracovní poměr má podepsané prohlášení k dani. Jak se daní jeho výdělek z dohody o provedení práce?

Odpověď:

Petr neodvádí odvody na zdravotní a sociální pojištění, protože jeho výdělek z dohody o provedení práce nepřesáhl sumu 10 000 Kč. Prohlášení k dani již nemůže podepsat, jelikož jej má podepsané u zaměstnavatele na hlavní pracovní poměr. Z tohoto důvodu se mu srazí 15% srážková daň, tedy 1 500 Kč (Petr může požádat o vrácení sražené daně prostřednictvím podání daňového přiznání). Petrova čistá mzda z dohody o provedení práce bude ve výši 8 500 Kč.

Příklad č. 2:

Klára pracuje na hlavní pracovní poměr, během kterého si přivydělává na základě dohody o pracovní činnosti. Klářina hrubá mzda z dohody o pracovní činnosti činí 11 000 Kč. U zaměstnavatele na hlavní pracovní poměr má podepsané prohlášení k dani. Jak se daní její výdělek z dohody o pracovní činnosti?

Odpověď:

Klára přesáhla hranici příjmu 3 499 Kč(při které se neodvádí odvody na sociální a zdravotní pojištění). Z tohoto důvodu se jí z hrubé mzdy odečte 6,5 % (715 Kč) na sociální pojištění, 4,5 % (495 Kč) na zdravotní pojištění a 15% (1 650 Kč) zálohová daň z příjmu (prohlášení k dani již nemůže podepsat, jelikož jej má podepsané u zaměstnavatele na hlavní pracovní poměr, může ale požádat o vrácení sražené daně prostřednictvím podání daňového přiznání). Klářina čistá mzda z dohody o provedení práce bude ve výši 8 140 Kč.

Pracovali jste na dohodu jako student nebo jako OSVČ? Přečtěte si také články Přehled odvodů a daní studentů z brigád a Zdanění výdělků studentů - OSVČ.

Nevíte, jak si uplatnit slevy na dani? Vyzkoušejte naší aplikaci pro zpracování daňového přiznání pro fyzické osoby a zjistěte, jak je to jednoduché.

Daňové přiznání již brzy