(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Přehled odvodů a daní studentů z brigád

8. březen 2021

Jste studentem a brigádujete na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti? Kolik měsíčně zaplatíte na odvodech a daních z brigád?

Daně a odvody jsme shrnuli do tabulky.

*Tabulka počítá s podepsaným prohlášením poplatníka (růžový formulář) a uplatněnou slevou na studenta.

Položka DPP DPP DPČ DPČ OSVČ
Hrubá mzda 10 000 Kč 10 001 Kč 3499 Kč 3500 Kč 20 000 Kč
Zdravotní pojištění 0 450 Kč 0 157.50 Kč 0 - měsíčně nehradí, uhradí
dle příjmů po podání
přehledu za předchozí rok
Sociální pojištění 0 650 Kč 0 227.50 Kč 0 - do limitu 85 059 Kč.
Při vyšším příjmu nad limit
se platí SP 1 036 Kč €.
Hradí se po podání přehledu za predchozí rok
Daň 1 500 Kč 1 515 Kč 525 Kč 525 Kč 0 - platí se po podání daňového přiznání
Sleva na dani 2 320 2 320 Kč 2 320 2 320 Kč měsíčně nelze
Sleva na studenta 335 Kč 335 Kč 335 Kč 335 Kč měsíčně nelze
Daň po slevě 0 0 0 0 0
Čistá mzda 10 000 Kč 8 901 Kč 3 499 Kč 3 115 Kč 20 000 Kč