(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Kompenzační bonus a další pandemická finanční podpora v daňovém přiznání za rok 2020

5. březen 2021

V roce 2020 stát přispěl řadou kompenzací a bonusů lidem, kterým pandemie koronaviru zasáhla do podnikání, nebo znemožnila výkon povolání. Mnozí z vás se nás ptáte, jako tyto finanční kompenzace zanést do daňového přiznání.

Jaké bonusy jste mohli čerpat?

Jednorázový příspěvek důchodcům, tzv. rouškovné

  • jednorázový příspěvek pro starobní, invalidní, vdovské, vdovecké důchodce (i pro děti s nárokem na sirotčí dúchod) ve výši 5 000 Kč. Tento příspěvek je osvobozen od daně a do daňového přiznání se neuvádí.

Kompenzační bonus pro podnikatele tzv. pětadvacítka

  • byl poskytnut živnostníkům (OSVČ) v jarní a podzimní vlně a byl spojen se zákazem nebo omezením podnikání. Tento příspěvek je rovněž osvobozen od daně a do daňového přiznání se neuvádí.

Ošetřovné pro OSVČ

  • čerpali jej OSVČ ve spojení s omezením podnikatelské činnosti z důvodu péče o děti. Také jde o příjem osvobozený od daně a do daňového přiznání se neuvádí.

Dotace COVID - 19: COVID - bus, COVID - nájemné, COVID - gastro, COVID - ubytování, COVID - sport, COVID - kultura)

  • byly poskytovány podnikatelům. Je potřeba oddělit povahu dotace. Pokud měla dotace investiční charakter (byla určena k pořízení majetku, odstranění následků živelní pohromy), je osvobozena od daně a do daňového přiznání se neuvádí. Pokud však měla dotace provozní povahu, podléhá zdanění. OSVČ si dotaci zahrne do příjmu ze závislé činnosti (tabulka č. 1 v daňovém přiznání). Náklady, jež tato dotace pokryla, si může odpočítat jako výdaj. U výdaje procentem z příjmu si OSVČ zahrne dotaci do příjmu, z nehož uplatní výdaj paušálem.

Antivirus pro OSVČ se zaměstnanci

  • byl poskytován OSVČ, kteří zaměstnávali další zaměstnance. Tento příspěvek je osvobozen od daně a do daňového přiznání se neuvádí.

Pokud manželka, na níž si poplatník uplatňuje slevu na manželku, čerpala

  • kompenzační bonus,
  • ošetřovné pro OSVČ,
  • dotace COVID-19,
  • Antivirus pro OSVČ se zaměstnanci,

tyto kompenzace tvoří její vlastní příjem. Počítají se tak do vlastního příjmu manželky.

Ještě nemáte zpracované daňové přiznání? Vyplňte si ho online, za pár minut.

Zpracovat daňové přiznání

Přehled dotací a finanční podpory

Obdržený příjem Zdanitelný příjem Zápočet do vlastního
příjmu manželky
Rouškovné (důchodci) Ne Ne
Kompenzační bonus Ne Ano
Ošetřovné pro OSVČ Ne Ano
Provozní dotace v souvislosti s COVID - 19 Ano Ano
Antivirus pro OSVČ se zaměstnanci Ne Ano

*Zdroj: Finanční správa ČR