(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Růžový papír a co to vlastně je?

Aktualizováno: 31. leden 2023
Publikováno: 24. leden 2022

Každý zaměstnanec či brigádník se již potkal s růžovým tiskopisem s názvem prohlášení poplatníka daně. K čemu slouží? Jak jej vyplnit?

Formulář prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob je růžový tiskopis vydáván Finanční správou. Jde o formulář, který stanovuje způsob zdanění u zaměstnavatele. Na základě podepsaného formuláře zaměstnavatel sráží daň ze mzdy zaměstnance, přičemž zohlední slevy, které si poplatník uplatňuje.

Kdo může podepsat prohlášení poplatníka?


Prohlášení poplatníka může podepsat každý, kdo je v zaměstnaneckém poměru u zaměstnavatele. Není přitom podstatné, zda je zaměstnancem student, OSVČ, nebo důchodce. Právo podepsat tento tiskopis mají všichni.

ruzovypapir2

Prohlášení poplatníka lze podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele! Pokud má zaměstnanec více zaměstnavatelů, může prohlášení podepsat pouze u jednoho z nich. U druhého prohlášení nepodepíše, druhý zaměstnavatel mu bude srážet ze mzdy srážkovou daň bez jakéhokoli zvýhodnění.

Poznámka: OSVČ může podepsat prohlášení poplatníka pouze v případě, že kromě podnikání je také zaměstnán jako zaměstnanec na hlavní nebo vedlejší pracovní poměr, nebo jako brigádník na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Pokud OSVČ není zároveň zaměstnancem, nemůže podepsat prohlášení poplatníka pouze na podnikání. Sleva na poplatníka se mu promítne v daňovém přiznání automaticky.

K čemu slouží prohlášení poplatníka?


Formulář slouží na uplatnění slev na dani:

 • na poplatníka,
 • na studenta,
 • na invaliditu,
 • na ZTP,
 • na dítě.

Do kdy je potřeba podepsat tento formulář?


Prohlášení poplatníka daně lze podepsat kdykoliv v průběhu roku. Pokud pracovní poměr trvá déle než rok, je potřeba podepsat prohlášení pro každý rok. Aby byla uznána sleva na poplatníka již za měsíc leden, je nutné podepsat prohlášení u zaměstnavatele nejpozději do 15. února. Sleva na poplatníka se projeví v lednové výplatě.

Musíte podávat daňové přiznání za rok 2022? Vyzkoušejte naší jednoduchou aplikaci


Co se stane, když zaměstnanec prohlášení nepodepíše?


Pokud zaměstnanec nepodepíše prohlášení poplatníka, zaměstnavatel mu ve mzdě nezohlední slevy na dani. Automaticky mu srazí srážkovou daň v plné 15% výši. Sražená daň mu může být z části vrácena při podání daňového přiznání nebo v ročním zúčtování.

Vyplnění prohlášení poplatníka


Správné vyplnění formuláře dokáže zaměstnance potrápit. Formulář se skládá z 5 částí:

 1. část se týká zdaňovacího období a údajů o zaměstnavateli (plátce daně) a zaměstnanci (osobní údaje),
 2. část zahrnuje slevy na dani na poplatníka, invaliditu, ZTP a studenta,
 3. část je zaměřena na děti a jejich osobní údaje,
 4. část je podpisová část, která musí být podepsána zaměstnancem,
 5. část se týká změn, které nastaly ve zdaňovacím období.

Přijde vám vyplnění složité? Vyplňte formulář prohlášení poplatníka v aplikaci zcela zdarma. Vyplníte pouze:

 • zdaňovací období,
 • osobní údaje,
 • vyberete slevy, které chcete uplatnit,
 • kliknete na dokončit.

Prohlášení poplatníka máte vyplněno za 5 minut, pohodlně z domova. Připravíme vám formulář, který stačí podepsat u znaku @ v podpisové části. Následně formulář odevzdáte zaměstnavateli.

Vyplnit prohlášení poplatníka


Příklad vyplnění prohlášení poplatníka


Situace č. 1:

Studentka Niki pracuje v červenci pro zaměstnavatele OnlinePřiznání a v srpnu již pro zaměstnavatele Neotax. Může tedy u každého z nich podepsat růžový formulář. Navíc, pokud pracuje na dohodu o provedení práce a její hrubá mzda bude činit do 10 000 Kč, její čistá mzda se nebude lišit od hrubé a Niki nepřijde ani o korunu ze své mzdy. Pokud by ovšem tento formulář nepodepsala, musela by zaplatit srážkovou daň ve výši 15%.

Situace č. 2:

Pokud by Niki pro zaměstnavatele OnlinePřiznání pracovala celý rok a měla u něj podepsaný růžový formulář a v létě by si navíc chtěla přivydělat u zaměstnavatele Neotax, již u něj nemůže podepisovat formulář znovu. A tak i kdyby si vydělala méně než 10 000 Kč, její mzda by byla sražena o 15% daň.

Prohlášení poplatníka si zpracujete i sami v naší jednoduché aplikaci na OnlinePřiznání.cz. Kromě toho si jednoduše a rychle zpracujete i daňové přiznáni prostřednictvím online aplikace.

Vyplnit daňové přiznání v online aplikaci