Roční zúčtování - jak se vyplňuje?

Aktualizováno: 10. únor 2023
Publikováno: 4. únor 2022

Roční zúčtování je obdobou daňového přiznání pro zaměstnance. Jeho vyplnění provádí zaměstnavatel.

Zaměstnanec musí do 15. února doručit zaměstnavateli veškeré podklady pro vykonání ročního zúčtování, pokud o něj požádal. Na základě těchto podkladů zaměstnavatel zpracuje roční zúčtování.

Zaměstnanec dostane od zaměstnavatele potvrzení o ročním zúčtování. Jedná se o formulář výpočet daně a daňového zvýhodnění, kde zaměstnanec přehledně vidí, co všechno si v ročním zúčtování uplatnil.

Jak si zažádat o roční zúčtování?


Zaměstnanec žádá o roční zúčtování na základě žádosti. Tu musí vyplnit a doručit zaměstnavateli nejdéle do 15 února.

V žádosti vyplní:

 • zdaňovací období - rok,
 • příjmení,
 • jméno,
 • rodné číslo,
 • název plátce daně - název a identifikátor zaměstnavatele,
 • část slevy na dani:
  • jméno a příjmení manželky, rodné číslo, měsíce, v nichž byly splněny podmínky pro uplatnění slevy na dani, příp. ZTP,
  • jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, částka vynaložena za umístnění dítěte do předškolního zařízení,
  • vyznačí písmenem X nezdanitelné části základu daně a vyčíslí jejich hodnotu,
  • zaškrtne uplatnění úroků z hypotéky,
 • podepíše se v podpisové části.

Od zaměstnavatele pak dostanete vyplněné roční zúčtování.

Stáhnout žádost o roční zúčtování


Přečtěte si také:

Roční zúčtování vs. daňové přiznání

Poznejte rozdíl, mezi ročním zúčtováním daně a zpracováním přiznání. Roční zúčtování daně je ekvivalentem daňového přiznání. Za zaměstnance jej vyplňuje a vyřizuje zaměstnavatel.

ruční zúčtování


Jak se vyznat ve formuláři?


 • V hlavičce je uveden daňový rok, na něž se zúčtování vztahuje.
 • V řádku 1 je Úhrn příjmů od zaměstnavatele, čoz znamená roční hrubá mzda zaměstnance.
 • Řádky 4 – 9 obsahují nezdanitelné části základu daně:
  • dary a bezúplatná plnění - řádek 4,
  • zaplacené úroky z hypotéky, nebo z úvěru stavebního spoření - řádek 5,
  • penzijní připojištění a doplňkové spoření - řádek 6,
  • životní pojištění - řádek 7,
  • příspěvky odborům - řádek 8,
  • úhrady na vzdělání - řádek 9.
 • Na řádku 10 je součet nezdanitelných částí celkem.
 • Řádek 11 tvoří základ daně snížený o nezdanitelné částky (řádek 1 mínus řádek 10).
 • Na řádku 12 je vypočtena daň ze základu daně (z řádku 11).
 • Řádky 13 – 18a obsahují dílčí slevy na dani:
  • na poplatníka - řádek 13,
  • na manželku/manžela - řádek 14,
  • na invaliditu - řádek 15,
  • na rozšířenou invaliditu - řádek 16,
  • na ZTP - řádek 17,
  • na studenta - řádek 18,
  • na umístění dítěte - školkovné - řádek 18a.
 • Řádek 19 je souhrn slev na dani.
 • Řádek 20 tvoří daň po slevách na dani (řádek 12 mínus řádek 19).
 • Řádek 21 je úhrn skutečně sražených záloh na daň.
 • Řádek 22 určí, zda v ročním zúčtování vznikl přeplatek nebo nedoplatek (vyšla nula) - představuje rozdíl řádků 20 a 21.
 • Řádek 23 se týká daňového bonusu na dítě (nárok celkem).
 • Řádek 24 představuje slevu na dani.
 • Řádek 25 je rozdílem vyplaceného nároku na daňový bonus na dítě (řádek 23) a skutečně vyplaceným bonusem (řádek 24)*.
 • Řádky 26 a 27 obsahují zúčtování záloh na daň po slevě.
 • Řádky 28 a 29 obsahují zúčtování měsíčních daňových bonusů.
 • Na řádku 30 se uvede výsledek ročního zúčtování:
  • doplatek se znaménkem +,
  • nedoplatek se znaménkem -.
 • Řádek 31 je nejdůležitějším řádkem, protože stanovuje celkovou částku ročního zúčtování. Může vzniknout:
  • přeplatek na dani po slevě,
  • doplatek na daňovém bonusu.

*Pokud zaměstnanec nedosáhl limitu pro nárok na daňový bonus na dítě, bonus mu zaměstnavatel nemohl vyplatit. Při dosažení rozhodné částky za rok mu daňový bonus bude doplacen v ročním zúčtování.

Jako tradičně u formulářů, i u tohoto je potřeba uvést datum zúčtování a podpis s razítkem zaměstnavatele.


Nechcete, aby měl zaměstnavatel přehled o tom, jaké nezdanitelné položky uplatňujete? Chcete mít jistotu, že si uplatníte veškeré slevy na dani? Podejte raději daňové přiznání. Můžete si jej zpracovat v  jednoduché aplikaci na www.OnlinePřiznání.cz. Připravíme vám formulář daňového přiznání ve formátech PDF a XML. Pokud chcete, můžeme jej i podat.

Zpracovat daňové přiznání za rok 2022