(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Roční zúčtování - jak se vyplňuje?

4. únor 2022

Roční zúčtování je obdobou daňového přiznání pro zaměstnance. Jeho vyplnění provádí zaměstnavatel.

Zaměstnanec musí do 15. února doručit zaměstnavateli veškeré podklady pro vykonání ročního zúčtování, pokud o něj požádal. Na základě těchto podkladů zaměstnavatel zpracuje roční zúčtování.

Zaměstnanec dostane od zaměstnavatele potvrzení o ročním zúčtování. Jedná se o formulář výpočet daně a daňového zvýhodnění, kde zaměstnanec přehledně vidí, co všechno si v ročním zúčtování uplatnil.

Jak si zažádat o roční zúčtování?


Zaměstnanec žádá o roční zúčtování na základě žádosti. Tu musí vyplnit a doručit zaměstnavateli nejdéle do 15 února.

V žádosti vyplní:

 • zdaňovací období - rok,
 • příjmení,
 • jméno,
 • rodné číslo,
 • název plátce daně - název a identifikátor zaměstnavatele,
 • část slevy na dani:
  • jméno a příjmení manželky, rodné číslo, měsíce, v nichž byly splněny podmínky pro uplatnění slevy na dani, příp. ZTP,
  • jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, částka vynaložena za umístnění dítěte do předškolního zařízení,
  • vyznačí písmenem X nezdanitelné části základu daně a vyčíslí jejich hodnotu,
  • zaškrtne uplatnění úroků z hypotéky,
 • podepíše se v podpisové části.

Od zaměstnavatele pak dostanete vyplněné roční zúčtování.

Stáhnout žádost o roční zúčtování


Přečtěte si také:

Roční zúčtování vs. daňové přiznání

Poznejte rozdíl, mezi ročním zúčtováním daně a zpracováním přiznání. Roční zúčtování daně je ekvivalentem daňového přiznání. Za zaměstnance jej vyplňuje a vyřizuje zaměstnavatel.

ruční zúčtování


Jak se vyznat ve formuláři?


 • V hlavičce je uveden daňový rok, na něž se zúčtování vztahuje.
 • V řádku 1 je Úhrn příjmů od zaměstnavatele, čoz znamená roční hrubá mzda zaměstnance.
 • Řádky 4 – 9 obsahují nezdanitelné části základu daně:
  • dary a bezúplatná plnění - řádek 4,
  • zaplacené úroky z hypotéky, nebo z úvěru stavebního spoření - řádek 5,
  • penzijní připojištění a doplňkové spoření - řádek 6,
  • životní pojištění - řádek 7,
  • příspěvky odborům - řádek 8,
  • úhrady na vzdělání - řádek 9.
 • Na řádku 10 je součet nezdanitelných částí celkem.
 • Řádek 11 tvoří základ daně snížený o nezdanitelné částky (řádek 1 mínus řádek 10).
 • Na řádku 12 je vypočtena daň ze základu daně (z řádku 11).
 • Řádky 13 – 18a obsahují dílčí slevy na dani:
  • na poplatníka - řádek 13,
  • na manželku/manžela - řádek 14,
  • na invaliditu - řádek 15,
  • na rozšířenou invaliditu - řádek 16,
  • na ZTP - řádek 17,
  • na studenta - řádek 18,
  • na umístění dítěte - školkovné - řádek 18a.
 • Řádek 19 je souhrn slev na dani.
 • Řádek 20 tvoří daň po slevách na dani (řádek 12 mínus řádek 19).
 • Řádek 21 je úhrn skutečně sražených záloh na daň.
 • Řádek 22 určí, zda v ročním zúčtování vznikl přeplatek nebo nedoplatek (vyšla nula) - představuje rozdíl řádků 20 a 21.
 • Řádek 23 se týká daňového bonusu na dítě (nárok celkem).
 • Řádek 24 představuje slevu na dani.
 • Řádek 25 je rozdílem vyplaceného nároku na daňový bonus na dítě (řádek 23) a skutečně vyplaceným bonusem (řádek 24)*.
 • Řádky 26 a 27 obsahují zúčtování záloh na daň po slevě.
 • Řádky 28 a 29 obsahují zúčtování měsíčních daňových bonusů.
 • Na řádku 30 se uvede výsledek ročního zúčtování:
  • doplatek se znaménkem +,
  • nedoplatek se znaménkem -.
 • Řádek 31 je nejdůležitějším řádkem, protože stanovuje celkovou částku ročního zúčtování. Může vzniknout:
  • přeplatek na dani po slevě,
  • doplatek na daňovém bonusu.

*Pokud zaměstnanec nedosáhl limitu pro nárok na daňový bonus na dítě, bonus mu zaměstnavatel nemohl vyplatit. Při dosažení rozhodné částky za rok mu daňový bonus bude doplacen v ročním zúčtování.

Jako tradičně u formulářů, i u tohoto je potřeba uvést datum zúčtování a podpis s razítkem zaměstnavatele.

vzor_rocniho_zuctovani

Nechcete, aby měl zaměstnavatel přehled o tom, jaké nezdanitelné položky uplatňujete? Chcete mít jistotu, že si uplatníte veškeré slevy na dani? Podejte raději daňové přiznání. Můžete si jej zpracovat v aplikaci na www.OnlinePřiznání.cz. Připravíme vám formulář daňového přiznání ve formátech PDF a XML. Pokud chcete, můžeme jej i podat.

Zpracovat daňové přiznání za rok 2022