(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Roční zúčtování vs. daňové přiznání

Aktualizováno: 18. leden 2023
Publikováno: 2. únor 2022

Poznejte rozdíl, mezi ročním zúčtováním daně a zpracováním přiznání. Roční zúčtování daně je ekvivalentem daňového přiznání. Za zaměstnance jej vyplňuje a vyřizuje zaměstnavatel.

Roční zúčtování daně je souhrnným přehledem zaplacených mezd, záloh na daň, záloh na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců. Roční zúčtování vykoná zaměstnavatel jednou ročně. Není to ale automatické, zaměstnanec musí zaměstnavatele o roční zúčtování požádat, a to do 15. února.

Kdy může zaměstnanec požádat o roční zúčtování?


Zaměstnanec může požádat o roční zúčtování, pokud:

 • nemá jiné příjmy např. z podnikání z vedlejší činnosti, pronájmu atd.,
 • nemá současně více zaměstnavatelů,
 • mu nevzniká povinnost podat daňové přiznání z jiného důvodu, třeba kvůli úrokům z hypotéky.

Proč je dobré požádat zaměstnavatele o roční zúčtování?


Pokud zaměstnanec požádá zaměstnavatele o roční zúčtování, nebude mít starost s podáním daňového přiznání. Zaměstnavatel daně vyřídí za zaměstnance včetně odpočtů na dani. Zaměstnanec tak nemusí podat daňové přiznání.

Stáhnout žádost o roční zúčtování


Jak to funguje?


 • Zaměstnanec požádá zaměstnavatele o roční zúčtování do 15. února na základě vyplněné žádosti.

 • Zaměstnavateli dodá podklady pro zpracování zúčtování, pokud si uplatňuje daňové odpočty nebo daňový bonus na děti.

 • Podepíše žádost o roční zúčtování na straně 2 v podpisové části.

 • Zaměstnavatel vykoná roční zúčtování, které podá na finanční úřad.

 • Zaměstnavatel doručí zaměstnanci formulář výpočet daně a daňového zvýhodnění, který je tzv. potvrzením o vykonaném ročním zúčtování.

 • Zaměstnanci může vzniknout přeplatek (daňová vratka), kterou mu zaměstnavatel vyplatí obvykle v březnové výplatě. Vratka může vzniknout z těchto důvodů:

  • zaměstnanec si uplatní slevy nebo odpočty na dani, které se uplatňují jednou ročně,
  • zaměstnanec nastoupil k zaměstnavateli v průběhu roku a uplatní si slevu na poplatníka za celý rok,
  • zaměstnanec si uplatňuje nezdanitelné položky jednou ročně,
  • zaměstnanec nepodepsal prohlášení poplatníka za celý rok.
 • Zaměstnanec podepíše prohlášení poplatníka daně na další daňový rok.

Přečtěte si také:

Roční zúčtování - jak se vyplňuje?

Roční zúčtování je obdobou daňového přiznání pro zaměstnance. Jeho vyplnění provádí zaměstnavatel.

vyplnění ročního zúčtování


Jaké slevy na dani si může zaměstnanec uplatnit?


Zaměstnanec si může měsíčně uplatnit tyto slevy:

 • na poplatníka - u zaměstnavatele podepíše prohlášení poplatníka,
 • daňový bonus na dítě - zaměstnavateli dodá rodný list dítěte a nebo potvrzení o studiu/návštěvě školy,
 • na studenta - pokud je zaměstnanec zároveň studentem, doloží potvrzení o studiu,
 • na invaliditu - doloží zaměstnavateli potvrzení z ČSSZ,
 • na ZTP - doloží potvrzení o ZTP.

Kromě těchto slev, které jsou zohledněny měsíčně ve mzdě, si zaměstnanec jednou ročně může uplatnit další slevy, a to:

 • za umístění dítěte tzv. školkovné - zaměstnavateli k ročnímu zúčtování doloží potvrzení z předškolního zařízení (MŠ),
 • na manželku/manžela - doloží písemné čestné prohlášení manželky/manžela.

Co jsou to nezdanitelné části základu daně?


Nezdanitelné položky nesnižují přímo daň z příjmu, nýbrž snižují základ daně. Aby zaměstnanec zaplatil na dani co nejméně, může si uplatnit i tyto položky, které mu sníží základ daně:

 • dary a bezúplatná plnění,
 • zaplacené úroky z hypotéky, nebo z úvěru stavebního spoření,
 • penzijní připojištění a doplňkové spoření,
 • životní pojištění,
 • příspěvky odborům,
 • úhrady na vzdělání.

Veškeré nezdanitelné položky musí doložit potvrzením z banky, stavební spořitelny atp. Tyto potvrzení musí doložit zaměstnavateli opět do 15. února. Pokud mu předmětné instituce nepošlou potvrzení, může zaměstnanec o ně požádat i sám.

Co se stane, pokud zaměstnanec nepožádá zaměstnavatele o roční zúčtování?


Pokud zaměstnanec nepožádá zaměstnavatele o roční zúčtování do 15. února, je zaměstnavatel povinen vystavit zaměstnanci potvrzení o příjmech ze závislé činnosti. Na základě něj si zaměstnanec daňové přiznání podá sám.

Nevíte, jak si uplatnit slevy na dani? Vyzkoušejte naši aplikaci pro zpracování daňového přiznání pro fyzické osoby za rok 2022 na OnlinePřiznání.cz. Stačí zodpovědět několik jednoduchých otázek a připravíme vám kompletní daňové přiznání online v PDF i XML.

Vyplnit daňové přiznání za rok 2022