(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Musím dávat příjem z dohody zdaněný srážkovou nebo zálohovou daní do daňového přiznání?

Aktualizováno: 27. únor 2023
Publikováno: 27. duben 2021

Jeden z nejčastějších dotazů dohodářů je, zda uvádět a nebo neuvádět dohodu, z níž byla sražena srážková daň, do daňového přiznání.

Jak správně uvést srážkovou daň do přiznání?


Nutnost nebo možnost uvedení příjmu z dohody do daňového přiznání na www.OnlinePřiznání.cz si ukážeme na 4 příkladech:

  1. DPP,
  2. DPP + DPP,
  3. HPP + DPP,
  4. OSVČ + DPP.

Dohoda o provedení práce


Pokud má poplatník uzavřenou pouze dohodu o provedení práce, je na jeho rozhodnutí, zda podepíše nebo nepodepíše formulář prohlášení poplatníka daně (růžový formulář). Ten je důležitý pro případné čerpání měsíční slevy na poplatníka. Podepsání formuláře ovlivňuje výši čistého příjmu i povinnost podat (popř. nepodat daňové přiznání).

Pokud je mzda na dohodu ve výši do 10 000 Kč měsíčně a zároveň poplatník nepodepsal prohlášení poplatníka daně, daň je sražena srážkovou daní. V tomto případě poplatník nemá povinnost uvést příjem z dohody do daňového přiznání ani podat daňové pŕiznání.

Podání daňového přiznání se mu však vyplatí, protože mu vznikne přeplatek a sraženou daň mu finanční úřad vrátí. Přeplatek vznikne z důvodu, že si uplatní slevu na poplatníka, kterou nepodepsaním růžového formuláře nevyčerpal. Daň k úhradě mu vyjde 0, protože daň je nižší než sleva na poplatníka. Sražená daň tvoří přeplatek.

dohoda_o_provedeni_prace

V případě, že poplatník podepsal prohlášení poplatníka daně, přičemž jeho měsíční mzda je ve výši do 10 000 Kč, zaměstnavatel mu daň nesrazí. Při příjmu do 10 000 Kč měsíčně je daň pokryta slevou na poplatníka. Daňové přiznání musí podat v případě, že by měl v daném roce i jiný zdanitelný příjem vyšší než 6 000 Kč, případně příjem i od jiného zaměstnavatele nebo existuje jiný důvod pro podání přiznání.

Pokud je výdělek na dohodu o provedení práce vyšší než 10 000 Kč měsíčně, je poplatník povinen hradit sociální a zdravotní pojištění (odvody mu ze mzdy odvede zaměstnavatel) a zálohovou daň. V případě, že by neměl v daném roce i jiný zdanitelný příjem vyšší než 6 000 Kč, zaměstnavatel mu může provést roční zúčtování daně nebo může podat daňové přiznání bez ohledu na to, jestli podepsal nebo nepodepsal “Prohlášení poplatníka daně”.

Dohoda o provedení práce u dvou zaměstnavatelů


Pokud poplatník pracuje na dvě dohody, prohlášení poplatníka daně může podepsat pouze u jednoho z nich, ale také u žádného z nich.

Příjem do 10 000 Kč, pokud nepodepíše prohlášení je zdaňován srážkovou daní a není povinnost jej uvést do daňového přiznání.

Pokud z dohody vydělal více než 10 000 Kč měsíčně nebo u jednoho zaměstnavatele podepsal prohlášení, je účasten na zdravotním a sociálním pojištění, příjem není zdaňován srážkovou daní a zaměstnavatel srazí z tohoto příjmu zálohu na daň. V případě kdy záloha byla uplatněna, byť i jen v některých měsících u obou zaměstnavatelů, musí podat daňové přiznání (má příjem od dvou zaměstnavatelů zdaněný zálohovou daní). Může existovat i jiný důvod, proč je nutno podat daňové přiznání.

OnlinePriznani_Banners_blog_cz

Ale i v případě, kdy nemá povinnost podat daňové přiznání, je zpravidla výhodné podat daňové přiznání dobrovolně a zahrnout do něj i příjem zdaněný srážkovou daní. Výhoda spočívá v tom, že může uplatnit slevu na dani za celý rok vůči celkovému příjmu od obou zaměstnavatelů za celý rok (říká se tomu zápočet srážkové daně na celkovou daňovou povinnost). Výsledná daň může být nižší, než daň sražená v průběhu roku. Pak část srážkové daně původně sražené z dohody o provedení práce do 10 000 Kč mu může být vrácena.

Dohoda o provedení práce a hlavní pracovní poměr


Pokud je poplatník zaměstnán na hlavní pracovní poměr (prohlášení poplatníka podepsal u zaměstnavatele) a přitom si přivydělává na dohodu o provedení práce (zde nepodepsal prohlášení poplatníka), je mu z dohody sražena srážková daň (ze zaměstnání je to daň zálohová).

Při kombinaci příjmů ze zaměstnání a dohody se příjem z dohody do 10 000 Kč měsíčně nemusí uvést v daňovém přiznání, protože srážková daň již byla sražena. Stále ale platí, že by případně mohlo být výhodné uvést tento příjem a sraženou daň v daňovém přiznání, pokud vůči příjmům z hlavního pracovního poměru nebyla vyčerpána celoroční sleva na dani, případně jiné daňové zvýhodnění.

pracovni_pomer_dohoda

pracovni_pomer

Při příjmu z dohody nad 10 000 Kč měsíčně musí poplatník dohodu uvést v daňovém přiznání.

OSVČ a dohoda o provedení práce


Je-li poplatník OSVČ a má sjednanou i dohodu o provedení práce s příjmem do 10 000 Kč měsíčně a u dohody nepodepsal prohlášení poplatníka, je mu z dohody sražena srážková daň. Dohodu nemusí uvést v daňovém přiznání. Uvedení dohody v daňovém přiznání se mu ale může vyplatít, v případě že nebyla vyčerpána celoroční sleva na dani, případně jiné daňové zvýhodnění proti jeho příjmů OSVČ.

pracovni_pomer_OSVC

Pokud má OSVČ sjednanou dohodu o provedení práce, podepsal prohlášení poplatníka a jeho měsíční příjem z dohody je do 10 000 Kč, se již nejedná o srážkovou daň, nýbrž o daň zálohovou. Daň z dohody je pokryta slevou na poplatníka. Příjem z dohody v daňovém přiznání musí uvést, protože vyčerpal část slevy na poplatníka.

V případě, že má OSVČ příjem z dohody nad 10 000 Kč, musí tento příjem uvést v daňovém přiznání bez ohledu na to, jestli u dohody podepsal nebo nepodepsal prohlášení poplatníka daně.

Nejste si jistí, jak ovlivní srážková daň výsledek daňového přiznání? Zadejte svůj příjem do aplikace na www.OnlinePřiznání.cz, odpovězte na pár otázek a průběžně vidíte, jak vám vychází daň a zda máte nárok na případný přeplatek.

Vyplnit daňové přiznání