(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Termíny a podmínky vrácení přeplatků z daně z příjmu v roce 2023

3. březen 2023

Vyšel vám v daňovém přiznání přeplatek na dani? Za jakých podmínek a v jakém termínu vám bude vrácen?

Žádost o vrácení přeplatku


Finanční úřad nevrací přeplatky na dani automaticky. Pro vrácení je proto nutné o něj požádat. Žádost o vrácení přeplatku je součástí tiskopisu daňového přiznání a vyplňuje se na konci formuláře.

V žádosti se vybere jeden ze způsobů vrácení přeplatku:

  • na adresu poplatníka,
  • na účet.


Vrácení přeplatku přes OnlinePřiznání.cz


Způsob vrácení přeplatku vyplníte spolu s osobními údaji v posledním kroku aplikace na OnlinePřiznání.cz.

Termín vrácení přeplatku


Finanční úřad má na vrácení přeplatku 30 dní. Lhůta začíná plynout prvním dnem po řádném termínu podání daňového přiznání. Rozhodující je přitom i skutečnost, zda bylo daňové přiznání podáno v řádném termínu papírově podobě, elektronicky nebo s daňovým poradcem.

Daňové přiznání v papírové podobě:

Pokud bylo daňové přiznání podáno v termínu do 3. dubna 2023, od 3. dubna začíná plynout 30denní lhůta na vrácení přeplatku. Přeplatek bude vrácen nejpozději do 2. května 2023.

Elektronické daňové přiznání:

V případě elektronického podání v termínu do 2. května 2023 bude přeplatek vrácen nejpozději do 2. června 2023.

Daňové přiznání s daňovým poradcem:

Při využití služeb daňového poradce je termín pro podání daňového přiznání do 3. července 2023. Přeplatek bude vrácen nejpozději 2. srpna 2023.

30denní lhůta začíná plynout prvním dnem po řádném termínu z důvodu, že během termínu lze provést jakoukoliv opravu v daňovém přiznání a podat opravné přiznání.


V případě, že zaměstnanec požádal zaměstnavatele o roční zúčtování, přičemž si uplatnil slevy na dani, přeplatek mu bude vrácen v březnové mzdě v dubnu. Přesný den nelze stanovit, protože výplatní termín je u každého zaměstnavatele v jiný den.

Odklad daňového přiznání a vrácením přeplatku


Lhůta pro vrácení přeplatku při podání daňového přiznání s daňovým poradcem začíná plynout následující den po dni, do kterého mělo být podáno daňové přiznání, tj. do 3. července 2023. Přeplatek bude vrácen nejpozději 2. srpna 2023.

OnlinePriznani_Banners_blog_cz

Termíny pro podání daňového přiznání a vrácení přeplatků


Forma podání Termín podání daňového přiznání Termín vrácení přeplatku
Papírové podání 3. duben 2023 2. květen 2023
Elektronické daňové přiznání 2. květen 2023 1. červen 2023
S daňovým poradcem 3. červenec 2023 2. srpen 2023


Daňové přiznání si jednoduše vyplníte v online aplikaci na OnlinePřiznání.cz. Stačí odpovědět na pár otázek, průběžně vidíte, jak vám vychází daň a zda máte nárok na případný přeplatek.

Vyplnit daňové přiznání v online aplikaci