Práce na živnost v Belgii

9. březen 2023

Jak se nejvíce vyplatí práce na živnost v Belgii? Zjistili jsme za vás.

Práce na živnost v Belgii


Před výkonem živnosti v Belgii je důležité určit, zda půjde o práci na belgickou živnost nebo o práci na živnost založenou v domovské zemi. Určení druhu živnosti závisí na několika faktorech.

Práce v Belgii na živnost založenou v domovské zemi


V rámci zemí EU/EHP lze poskytovat služby na živnost, která byla založena v domovské zemi v EU. Jde o tzv. přeshraniční poskytování služeb. Takové poskytování služeb je však omezeno na dva roky.

Občané ze zemí mimo EU potřebují pracovní povolení a víza pro poskytování služeb v Belgii.


Pro poskytování přeshraničních služeb v Belgii je zapotřebí:

 • Požádat domovskou správu sociálního zabezpečení o vystavení formuláře PD A1: formulář potvrzuje, že OSVČ je nadále součástí sociálního systému domovské země a zde platí sociální odvody z celkových příjmů (z příjmů dosažených v domovské zemi i v zahraničí). O vystavení formuláře je třeba požádat ještě před vycestováním do zahraničí. Správa sociálního zabezpečení vystaví formulář PD A1 nejpozději do 45 dnů ode dne doručení žádosti, pokud žadatel prokáže: registrovanou živnost v domovské zemi, aktivní živnost (min. 2 měsíce), poskytování přeshraničních služeb ve stejné, příp. podobné oblasti jako v domovské zemi.
 • Prokázat dočasnou práci v zahraničí: např. objednávka nebo obchodní smlouva se zahraničním subjektem.
 • Předložit dokumenty:
  • osvědčení o živnostenském oprávnění v domovské zemi (úředně přeloženo do jazyka dané země),
  • doklad o odborné způsobilosti (pokud jde o regulované povolání),
  • doklad o min. dvouleté odborné praxe za posledních 10 let - pokud je to vzhledem k dané profesi zapotřebí (úředně ověřená kopie).

vraceni_dane_z_Belgie

Při přeshraničním poskytování služeb je OSVČ nadále součástí zdravotního pojištění v domovské zemi. Nárok na zdravotní péči v Belgii vzniká po předložení evropského průkazu zdravotního pojištění, který vystavuje domovská zdravotní pojišťovna.

OSVČ je povinna podat daňové přiznání v domovské zemi. Povinnost podat daňové přiznání v Belgii má OSVČ pouze v případě, že jí v Belgii vznikne stálá provozovna.


Práce v Belgii na belgickou živnost


OSVČ, která chce poskytovat služby v Belgii dlouhodobě, příp. soustavně, je povinna požádat o vydání živnostenského oprávnění v dané zemi, splňuje-li podmínky:

 • více než 18 let (u řemeslníků více než 16 let),
 • založení podnikatelského účtu v Belgii,
 • registrace na místně příslušném belgickém živnostenském úřadě (s předložením dokumentů prokazujících profesionální schopnosti),
 • registrace do belgického systému sociálního zabezpečení,
 • registrace ve zdravotní pojišťovně,
 • registrace na místně příslušném finančním úřadě (pokud činnost podléhá DPH).

Některé profese jsou v Belgii regulovány a na jejich poskytování budete potřebovat doklad o odborné kvalifikaci.

Přečtěte si také:

Jak podat belgické daňové přiznání?

Pracujete v Belgii? Jakým způsobem a v jakých termínech podat belgické daňové přiznání?


Pracovali jste v Belgii? Zpracujeme vám daňové přiznání a zařídíme vrácení daně z Belgie.

Chci podat daňové přiznání
se specialistou