Jak zaplatit daň z příjmu?

7. červen 2024

Daň z příjmů musí být vždy uhrazena do stejného data, jako je lhůta pro podání daňového přiznání.

Jaká je lhůta?


Za den platby je považován den, kdy je částka připsána již na účet příslušného úřadu.

Jakými způsoby lze zaplatit?


Existuje více způsobů, jak uhradit daň:

  • v hotovosti: Poštovní poukázkou A – doklad V/DS (tzv. daňovou složenkou) pro placení v hotovosti a nebo na přímo na úřadu,
  • převodem z účtu formou internetového bankovnictví.

Jak zaplatit daň bankovním převodem?


Úplný tvar čísla bankovního účtu se skládá z předčíslí, z matrikové části a z kódu banky. Předčíslí bankovního účtu určuje druh daně. Pro platbu daně z příjmu fyzických osob se použije předčíslí 721. Každý finanční úřad má vlastní specifické číslo účtu. Kód banky se neliší (kód 0710).

Název finančního úřaduČíslo účtu
Finanční úřad pro hlavní město Prahu721-77628031/0710
Finanční úřad pro Středočeský kraj721-77628111/0710
Finanční úřad pro Jihočeský kraj721-77627231/0710
Finanční úřad pro Plzeňský kraj721-77627311/0710
Finanční úřad pro Karlovarský kraj721-77629341/0710
Finanční úřad pro Ústecký kraj721-77621411/0710
Finanční úřad pro Liberecký kraj721-77628461/0710
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj721-77626511/0710
Finanční úřad pro Pardubický kraj721-77622561/0710
Finanční úřad pro Kraj Vysočina721-67626681/0710
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj721-77628621/0710
Finanční úřad pro Olomoucký kraj721-47623811/0710
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj721-77621761/0710
Finanční úřad pro Zlínský kraj721-47620661/0710
Zdroj: Finanční správa ČR


A co variabilní a konstantní symbol?


Pokud máte přidělené daňové identifikační číslo (DIČ), použijte jej. Pokud jej nemáte přiděleno, použijte své rodné číslo, a to bez lomítka. V případě cizinců se píše vlastní identifikátor (tzv. vlastní číslo plátce - VČP), které mu bylo přiděleno finančním úřadem.

Konstantní symbol není povinný, můžete uvést 1148.

Příklad:

Adam je živnostník a pochází ze Zlína. Má povinnost zaplatit daň z příjmu FO. Na jaké číslo účtu poukáže částku z daňového přiznání?

Odpověď:

Předčíslí bankovního účtu k dani z příjmu FO je 721, matriková část pro Zlínský kraj je 47620661 a kód banky je 0710. Číslo účtu bude tedy ve formátu: 721-47620661/0710. Uvede variabilní symbol své DIČ. Daňové přiznání k dani z příjmu si zpracujete v naší jednoduché online aplikaci na OnlinePřiznání.cz. Stačí odpovědět na pár otázek, průběžně vidíte, jak vám vychází daň a zda máte nárok na případný přeplatek.

Vyplnit daňové přiznání v online aplikaci