(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Kdy musím platit zálohy na daň z příjmu fyzických osob?

12. duben 2021

Zálohy na daň z příjmu sráží zaměstnancům zaměstnavatel. Zálohy na daň se však v určitých případech týkají i podnikajících fyzických osob nebo osob  s příjmy z nájemného nebo s kapitálovými příjmy. Jen ostatní příjmy (podle § 9 zákona o daních z příjmů) nemají vliv na povinnost platit zálohy.

Povinnost platit zálohy na daň z příjmu je upravena § 38a Zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.

Povinnost platit zálohy na daň, případně výše záloh a termíny placení záloh vychází z tzv. poslední daňové povinnosti, tj. daňové povinnosti v posledním daňovém přiznání (řádné i dodatečné) po vyloučení ostatních příjmů. Může se však změnit i při změně daňové povinnosti finančním úřadem v návaznosti na výsledky kontroly.

Kdy nastává povinnost platit zálohy na daň?


Pokud neměl poplatník příjmy ze zaměstnání a poslední daňová povinnost je vyšší než 30 000 Kč, vzniká povinnost platit zálohy na daň. Frekvence placení záloh je stanovena takto:

  • pololetně - daň vyšší než 30 000 Kč a zároveň nižší než 150 000 Kč - záloha na daň se platí ve výši 40 % daňové povinnosti. Záloha se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru. Splatnost záloh je 15. června a 15. prosince.
  • čtvrtletně - daň vyšší než 150 000 Kč - platí se ve 4 splátkách ve výši 25 % poslední daňové povinnosti. Zálohase zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru. Splatnost záloh je 15. března, 15. června, 15. září a 15. prosince.

Tato frekvence záloh a výše záloh na daň platí i pro ty, kdo mají kombinované příjmy z podnikání a ze zaměstnání, přičemž dílčí základ daně ze zaměstnání činí méně než 15 % z celkového daňového základu. Přitom se zálohy počítají z celkového základu daně. Pokud dílčí základ daně činí 15 % až 50 % z celkového daňového základu, zálohy se platí v poloviční výši.

Pokud dílčí základ daně ze zaměstnání činí 15 % až 50 % z celkového daňového základu, zálohy se platí v poloviční výši.

Podnikající osoby, které v posledním daňovém přiznání měly příjem ze zaměstnání, který byl vyšší než 50 % z celkového daňového základu zálohy na daň neplatí.

Příklad:

Adam podniká několik let. Za rok 2021 si vyplnil daňové přiznání v aplikaci na www.OnlinePřiznání.cz. Daňové přiznání podal 10.3.2022. Má příjem jen z podnikání. Jeho příjem za rok 2021 byl 2 400 000 Kč, uplatnil si 60 % paušál (uplatnit si může max. strop 1 200 000 Kč). Dílčí základ daně tvoří částka 1 200 000 Kč. Daň mu vyšla ve výši 180 000 Kč, po uplatnění položky na poplatníka je jeho výsledná daň 155 160 Kč. Vznikla mu tak povinnost platit v roce 2022 čtvrtletní zálohy na daň z příjmu. Protože je jeho daňová povinnost vyšší než 150 000 Kč, bude platit zálohy takto:

daň 155 160 / 4 (25 %) = 38 790 Kč → po zaokrouhlení 38 800 Kč

Adam bude platit zálohy na daň ve výši 38 800 Kč.

Zálohy se hradí: 15. března, 15. června, 15. září a 15. prosince. Od nejbližšího z termínů pro placení záloh, následujícího po termínu pro podání přiznání, tj. od 15. června 2022 do 15.3.2023 bude platit zálohy ve výši 38 800 Kč.

V daňovém přiznání za rok 2022 uplatní zálohy zaplacené v průběhu roku 2022.

Příklad 2:

Eva podniká několik let. Má příjmy jen z podnikání. Za rok 2021 si vyplnila daňové přiznání v aplikaci na www.OnlinePřiznání.cz. Daňové přiznání podala opožděně dne 20. 11. 2022. Její příjem za rok 2021 byl 1 000 000 Kč, uplatnila si 60 % paušál. Dílčí základ daně tvoří částka 400 000 Kč. Daň ji vyšla ve výši 60 000 Kč, po uplatnění položky na poplatníka je její výsledná daň 35 160 Kč. Vznikla ji tak povinnost platit pololetní zálohy na daň z příjmu. Protože je její daňová povinnost vyšší než 30 000 Kč, bude platit zálohy:

daň 35 160 * 40 % = 14 064 Kč → po zaokrouhlení 14 100 Kč

Eva bude platit zálohy na daň ve výši 14 100 Kč.

Zálohy musí uhradit do: 15. prosince 2022 a 15. června 2023. V daňovém přiznání za rok 2022 uplatní zálohy zaplacené v průběhu roku 2022.

Položka v daňovém přiznání Adam Eva
příjem 2 400 000 1 000 000
paušál 60 % 1 200 000 600 000
dílčí základ daně 1 200 000 400 000
daň 180 000 60 000
položka na poplatníka 24 840 24 840
daň k úhradě 155 160 35 160
frekvence záloh na daň čtvrtletně pololetně
výše zálohy 38 800 14 100

Platba záloh

Zálohy na dani se platí na stejné číslo účtu jako doplatek na dani. Variabilním symbolem je rodné číslo, případně DIČ, pokud jej máte přidělené. Jak vyskládat číslo účtu, na níž se daň platí si přečtěte v článku Jak zaplatit daň z příjmu.

Jak platit zálohy po ukončení činnosti?

V případě zániku zdanitelné činnosti (podnikání, pronájmu atd.) se záloha přestává platit od splátky následující po dni, v němž došlo ke změně. Změnu je potřeba nahlásit Finančnímu úřadu.

Jak uvést zálohy na daň v daňovém přiznání?

Do daňového přiznání se uvádí pouze zálohy, které byly uhrazeny v roce, za který se přiznání podává.

TIP: Zpracujte si daňové přiznání pro fyzické osoby za rok 2021.

Kdy se zálohy na daň platit nemusí?


Zálohy na daň z příjmu se nehradí:

  • v prvním roce podnikání
  • při dani do 30 000 Kč za předcházející rok.

Naše aplikace pro zpracování daňového přiznání vám zpracuje daňové přiznání za pár minut, vše online. A pokud by vám vyšla povinnost platit zálohy na příští rok, upozorníme vás na to.