(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Kdy musím platit zálohy na daň z příjmu fyzických osob?

12. duben 2021

Zálohy na daň z příjmu platí měsíčně zaměstnanci. Zálohy na dani se však v určitých případech týkají i živnostníků.

Povinnost platit zálohy na dani se řídí dle § 38a Zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.

Zálohy na daň si OSVČ neurčuje sama, stanovení záloh je zcela v kompetenci Finančního úřadu. Finanční úřad pro stanovení záloh vychází z podaného daňového přiznání. Po jeho zpracování a zjištění vzniku záloh na daň tuto skutečnost oznámi poplatníkovi zasláním dopisu, v němž správce daně uvede:

  • důvod vzniku záloh na dani - daň vyšší než 30 000 Kč
  • stanoví frekvenci záloh - pololetně nebo čtvrtletně
  • určí výši zálohy
  • uvede splatnost záloh
  • uvede číslo účtu pro placení záloh.

Pokud má OSVČ nulovou nebo nízkou daňovou povinnost, zálohy platit nebude.

Kdy nastává povinnost platit zálohy na dani?

Pokud OSVČ vyšla v posledním podaném daňovém přiznání daňová povinnost vyšší než 30 000 Kč, vzniká jí povinnost platit zálohy na daň. Frekvence placení záloh je stanovena takto:

  • pololetně - daň vyšší než 30 000 Kč a zároveň nižší než 150 000 Kč - záloha na daň se platí ve výši 40 % poslední daně z příjmu zaokrouhlená na celé stokoruny nahoru. Splatnost záloh je 15. června a 15. prosince.
  • čtvrtletně - daň vyšší než 150 000 Kč - platí se ve 4 splátkách ve výši 25 % předchozí daně. Záloha je zaokrouhlena na celé stokoruny nahoru. Splatnost záloh je 15. března, 15. června, 15. září a 15. prosince.

Tato frekvence záloh na daň platí pro kombinované příjmy z podnikání a ze zaměstnání, přičemž dílčí základ daně činí méně než 15 % z celkového daňového základu. Přitom se zálohy počítají z celkového základu daně. Pokud dílčí základ daně činí 15 % až 50 % z celkového daňového základu, zálohy se platí v poloviční výši.

Příklad:

Adam podniká několik let. Za rok 2020 si vyplnil daňové přiznání v aplikaci na www.OnlinePřiznání.cz. Jeho příjem byl za rok 2020 2 400 000 Kč, uplatnil si 60 % paušál (uplatnit si může max. strop 1 200 000 Kč). Dílčí základ daně tvoří částka 1 200 000 Kč. Daň mu vyšla ve výši 180 000 Kč, po uplatnění položky na poplatníka je jeho výsledná daň 155 160 Kč. Vznikla mu tak povinnost platit v roce 2021 čtvrtletní zálohy na daň z příjmu. Protože je jeho daňová povinnost vyšší než 150 000 Kč, bude platit zálohy čtvrtletně takto:

daň 155 160 / 4 (25 %) = 38 790 Kč → po zaokrouhlení 38 800 Kč

Čtvrtletně Adam zaplatí na zálohách na dani 38 800 Kč.

Zálohy musí uhradit do: 15. března, 15. června, 15. září a 15. prosince. Po podání daňového přiznání následně doplatí případný nedoplatek nebo dostane zpět případný přeplatek.

Příklad 2:

Eva podniká několik let. Za rok 2020 si vyplnila daňové přiznání v aplikaci na www.OnlinePřiznání.cz. Její příjem byl za rok 2020 1 000 000 Kč, uplatnila si 60 % paušál. Dílčí základ daně tvoří částka 400 000 Kč. Daň ji vyšla ve výši 60 000 Kč, po uplatnění položky na poplatníka je její výsledná daň 35 160 Kč. Vznikla ji tak povinnost platit v roce 2021 pololetní zálohy na daň z příjmu. Protože je její daňová povinnost vyšší než 30 000 Kč, bude platit zálohy pololetně takto:

daň 35 160 * 40 % = 14 064 Kč → po zaokrouhlení 14 100 Kč

Pololetně Eva zaplatí na zálohách na dani 14 100 Kč.

Zálohy musí uhradit do: 15. června a 15. prosince. Po podání daňového přiznání následně doplatí případný nedoplatek nebo dostane zpět případný přeplatek.

Položka v daňovém přiznání Adam Eva
příjem 2 400 000 1 000 000
paušál 60 % 1 200 000 600 000
dílčí základ daně 1 200 000 400 000
daň 180 000 60 000
položka na poplatníka 24 840 24 840
daň k úhradě 155 160 35 160
frekvence záloh na daň čtvrtletně pololetně
výše zálohy 38 800 14 100

Platba záloh

Zálohy na dani se platí na stejné číslo účtu jako doplatek na dani. Variabilním symbolem je rodné číslo, případně DIČ, pokud jej máte přidělené. Jak vyskládat číslo účtu, na níž se daň platí si přečtěte v článku Jak zaplatit daň z příjmu.

Jak platit zálohy po ukončení činnosti?

V případě zániku zdanitelné činnosti (podnikání, pronájmu atd.) se záloha přestává platit od splátky následující po dni, v němž došlo ke změně. Změnu je potřeba nahlásit Finančnímu úřadu.

Jak uvést zálohy na daň v daňovém přiznání?

Do daňového přiznání se uvádí pouze zálohy, které byly uhrazeny v roce, za který se přiznání podává.

TIP: Zpracujte si daňové přiznání pro fyzické osoby za rok 2020.

Kdy se zálohy na daň platit nemusí?

Zálohy na daň z příjmu se nehradí:

  • v prvním roce podnikání
  • při dani do 30 000 Kč za předcházející rok.

Naše aplikace pro zpracování daňového přiznání vám zpracuje daňové přiznání za pár minut, vše online. A pokud by vám vyšla povinnost platit zálohy na příští rok, upozorníme vás na to.