Aktualizace pro OSVČ: Změny v registraci k dani z příjmů od roku 2024 a související změny

13. únor 2024

Jste OSVČ nebo začínáte podnikat? Součástí konsolidačního balíčku vlády, jsou i dále uvedené změny. Co to pro vás znamená? Pojďme se na to podívat.

Zrušení registrační povinnosti pro určité skupiny:

  • Osoby které začínají vykonávat činnost OSVČ a přijímat příjmy ze samostatné výdělečné činnosti (poplatníci daně z příjmů fyzických osob) již nebudou muset absolvovat registraci na finančním úřadě.
  • Ruší se také povinnost registrace pro plátce daně z příjmů právnických osob vybírané srážkou a pro plátce zajišťující daně z příjmů.

Co zůstává stejné?


Registrace je nadále vyžadována pro poplatníky daně z příjmů právnických osob a zaměstnavatele (plátce z příjmů ze závislé činnosti).

Co to znamená pro OSVČ?


Snížení administrativní zátěže začínajících podnikatelů Automatické zrušení stávajících registrací: Pokud jste již registrováni a vaše registrace spadá do zrušených kategorií, dojde k jejímu automatickému zrušení od 1. ledna 2024 bez nutnosti vašeho zásahu. Zrušení DIČ: V případě, že zrušená registrace byla vaší jedinou, dojde k zrušení vašeho DIČ. Zrušení povinnosti registrace a zrušení DIČ nemá vliv na ostatní daňové povinnosti poplatníka a DIČ může dále používat pro identifikaci u finančního úřadu.

Bezhotovostní vrácení přeplatků


Nově budou přeplatkyna dani vráceny výhradně na bankovní účet. Nebude možné žádat o vrácení přeplatku na dani složenkou na adresu.


Oznámení o neexistenci daňové povinnosti


Podle daňového řádu má poplatník registrovaný k dani povinnost sdělit finančnímu úřadu, že mu k registrované dani nevznikla v daném roce daňová povinnost. Přesto, že povinnost registrace OSVČ k dani z příjmu je od roku 2024 zrušena, zůstává pro OSVČ povinnost oznámit finančnímu úřadu do termínu pro podání daňového přiznání, že v daném zdaňovacím období nevznikla daňová povinnost. Tato změna byla promítnuta do zákona o daních z příjmů. To znamená, že pokud jste fyzická osoba a v daném nebo předchozím zdaňovacím období jste vykonávali samostatnou výdělečnou činnost (OSVČ) a v tomto období vám nevznikla žádná daňová povinnost (tzn. nemusíte platit daň z příjmů), musíte o této skutečnosti informovat finanční úřad. Jinými slovy, pokud jste v předchozím roce nebo v roce, o kterém je řeč, provozovali činnost, která by mohla generovat příjem, ale nakonec z nějakého důvodu nevznikl žádný příjem, který by byl zdanitelný, musíte o tomto stavu podat finančnímu úřadu zprávu. To je důležité i v případě, že jste tuto činnost ukončili.

Nevíte, jak si uplatnit slevy na dani a složitě je vypočítávat? Vyzkoušejte naší online aplikaci pro zpracování daňového přiznání pro fyzické osoby na OnlinePřiznání.cz. Stačí zodpovědět několik jednoduchých otázek a připravíme vám kompletní daňové přiznání online v PDF i XML, v případě OSVČ i přehledy pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu.

Zpracujte si daňové přiznání za rok 2023