(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Pracovní příspěvky v německém zdanění

20. listopad 2020

Zaměstnanec má obvykle jednu hlavní domácnost, kde žije a je střediskem jeho zájmů. Nerezidenti, kteří začnou pracovat v Německu, si však mohou nechat svou hlavní domácnost ve své domovské krajině. Tato situace nastavá v případě, že jeho rodina zůstává doma.

V takové situaci pak dochází k tzv. zdvojení domácností. Výhodou je, že vynaložené náklady na vedení domácnosti v Německu lze odečíst od daně.

Dvojitá domácnost


Dvojitá domácnost souvisí se zaměstnáním. To znamená, že zaměstnanec má hlavní domácnost na jednom místě, ale pracuje na jiném místě a v místě zaměstnání reálně žije. Týká se to nejen ženatých/vdaných osob, i svobodný zaměstnanec může mít dvojitou domácnost, pokud si své středisko zájmů ponechá v domovském městě.

Odčitatelné položky:

  • Náklady na bydlení1000 € za měsíc, například nájemné nebo režijní náklady vztahující se na provoz domácnosti (elektřina, topení, voda) v místě zaměstnání v Německu.
  • Cestovní výdaje na jednu cestu domů týdně. Lze odečíst € 0.30 za kilometr vzdálenosti mezi domácností a místem zaměstnání. To znamená, že je možné odečíst € 0.15 za zpáteční cestu.

Například:

Pokud pracujete v Berlíně a místo vašeho trvalého bydliště je v zahraničí v Praze, 350 km daleko, můžete si odečíst 350 x 0.30 = 105 € za jednu cestu domů a (nebo) 350 x 0.15 = 52.5 € za cestu zpět.

  • Další možnou variantou je možnost odečíst skutečné náklady na veřejnou dopravu (lety nebo vlaky).
  • V prvních třech měsících si zaměstnanci mohou odečíst denní příspěvek na stravování mimo vlastní domácnosti ve výši 24 € za den.
  • Zaměstnanci mají nárok na odečtení nákladů na stěhování a vybavení z jednoho domova do druhého ve výši 1622 € pro vdané/ženaté a 811 € pro svobodné. Vynaložené náklady musí prokázat daňovými doklady (účtenkami či fakturami).

V případě, že chcete uplatnit daňovou slevu na vedení dvojí domácnosti, musíte k daňovému přiznání doložit potřebné dokumenty. Je potřeba, aby k přiznání přiložili dokumenty dokládající místo pobytu v hlavní domácnosti. Tyto dokumenty mohou být:

  • vlastnická smlouva na nemovitost,
  • nájemní smlouva,
  • hypotéka.

Dokumenty musí být úředně přeložené do němčiny.


Pokud jste pracoval/a v Německu a potřebujete si vyplnit daňové přiznání, můžete využít naši aplikaci k vyplnění daňového přiznání v Německu.

Kontaktujte nás