(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Príspevky súvisiace so zamestnaním v nemeckom daňovom priznaní

30. Október 2020

Zamestnanec má obvykle jednu hlavnú domácnosť, kde býva a ktoré je strediskom jeho záujmov. Nerezidenti, ktorí začnú pracovať v Nemecku, však môžu mať hlavnú domácnosť vo svojej domovskej krajine. Táto situácia nastáva vtedy, ak jeho rodina zostáva doma.

Táto situácia vedie k vedeniu dvoch domácností. Výhodou je, že výdavky vynaložené na vedenie nemeckej domácnosti, sú odpočítateľné od dane.

Dvojitá domácnosť


Dvojitá domácnosť je spojená so zamestnaním. To znamená, že zamestnanec má svoju (hlavnú) domácnosť na jednom mieste, pracuje na inom mieste a v mieste zamestnania reálne žije. Nielen ženatý zamestnanec, ale aj slobodný zamestnanec môže mať dvojitú domácnosť, ak si svoje stredisko záujmov ponechá v domovskom meste.

Odpočítateľné výdavky:

  • Náklady na bývanie1 000 € mesačne, napríklad nájomné alebo režijné náklady vzťahujúce se na dom alebo byt (elektrina, kúrenie, voda) v mieste zamestnania v Nemecku.
  • Cestovné náklady na jednu cestu domov (do domovskej krajiny) týždenne sú odpočítateľné vo výške 0,30 EUR za kilometer vzdialenosti medzi hlavnou domácnosťou a miestom zamestnania. To znamená, že je možné odpočítať iba 0,15 EUR za spiatočnú cestu.

Napríklad:

Ak pracujete v Berlíne a vaša hlavná domácnosť v zahraničí je v Prahe vzdialenej 350 km, môžete si odpočítať 350 x 0,30 = 105 € za jednu cestu domov a (alebo) 350 x 0,15 = 52,5 € za cestu domov a 52.5 € za cestu späť.

  • Alternatívne je možné odpočítať reálne náklady na verejnú dopravu (lety alebo vlaky).
  • Denný príspevok na náklady na stravovanie - v prvých troch mesiacoch mimo vlastnej domácnosti si môžu zamestnanci odpočítať 24 EUR denne.
  • Náklady na sťahovanie vrátane nábytku a zariadenia bytu. Náklady (v roku 2019 je to 1 622 EUR pre ženatých a 811 € pre slobodných zamestnancov) na sťahovanie z hlavnej domácnosti do druhej domácnosti musia byť doložené účtenkami alebo faktúrami.

Zamestnanec musí preukázať splnenie zákonných požiadaviek na vedenie dvojitej domácnosti podaním daňového priznania a uplatnením nároku na tieto príspevky. Slobodní alebo ženatí zamestnanci musia dokladovať hlavnú svoju domácnosť vo svojej domovskej krajine, ktorá je centrom jeho záujmov, predložením dokumentov. Môžu to byť tieto dokumenty:

  • vlastníctvo bytu alebo domu,
  • nájomná zmluva,
  • hypotéka,

alebo čokoľvek, čo by mohlo potvrdiť hlavnú domácnosť.

Dokumenty musia byť úradne preložené do nemčiny.

Ak ste pracovali v Nemecku a potrebujete podať daňové priznanie, môžete využiť našu aplikáciu k vyplneniu daňového priznania v Nemecku.

Kontaktujte nás