7 najčastejších otázok pri vypĺňaní daňového priznania za rok 2023

16. Február 2024

Vypĺňate daňové priznanie? Spísali sme 7 najčastejších otázok, na ktoré sa nás pýtate v roku 2024.

1. Musím podať daňové priznanie?


Fyzická osoba je povinná podať daňové priznanie za rok 2023, ak:

 • jej celkové zdaniteľné príjmy presiahli sumu 2 461,41 €,
 • jej celkové zdaniteľné príjmy nepresiahli sumu 2 461,41 €, ale vykázala daňovú stratu,
 • je správcom dane vyzvaná na podanie daňového priznania.


2. Kto podáva daňové priznanie typu A a kto typu B?


Typ daňového priznania závisí od druhu príjmu fyzickej osoby:

 • Daňové priznanie typu A podávajú:

  • zamestnanci, za ktorých zamestnávateľ neurobil ročné zúčtovanie dane,
  • zamestnanci, ktorí si chcú podať daňové priznanie sami,
  • dohodári pracujúci na dohodu o vykonaní práce alebo na dohodu o pracovnej činnosti,
  • študenti pracujúci na dohodu o brigádnickej práci študenta,
  • zamestnanci s príjmom zo zamestnania v zahraničí,
  • dohodári s príjmom z dohody v zahraničí,
  • dôchodcovia pracujúci na dohodu alebo pracovný pomer.
 • Daňové priznanie typu B podávajú:

  • zamestnanci, ktorí majú aj iný príjem ako zo zamestnania (z prenájmu, z predaja virtuálnej meny, z predaja derivátov, predaja nehnuteľnosti),
  • zamestnanci, ktorí vykonávajú aj podnikateľskú činnosť,
  • dohodári, ktorí majú aj iný príjem,
  • dohodári, ktorí vykonávajú aj podnikateľskú činnosť,
  • živnostníci,
  • umelci,
  • autori,
  • osoby podnikajúce na základe zvláštnych predpisov (lekári, advokáti),
  • študenti, ktorí majú aj iný príjem ako zo závislej činnosti (pracovný pomer/dohoda), napríklad z podnikania, prenájmu..,
  • študenti, ktorí vykonávajú aj podnikateľskú činnosť,
  • živnostníci s príjmom zo živnosti zo zahraničia.

3. Aké sú termíny pre podanie daňového priznania v roku 2024?


Termíny pre podanie daňového priznania sa líšia podľa toho, či ho podávate v riadnom, alebo odloženom termíne:

PoložkaRiadny termínOdložený termín
Daňové priznanie2. 4. 2024max do 1. 7. 2024 - príjem iba zo SR
max do 30. 9. 2024 príjem zo SR a zo zahraničia
Odklad daňového priznania2. 4. 2024-
Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve2. 4. 2024max do 1. 7. 2024 - príjem iba zo SR
max do 30. 9. 2024 príjem zo SR a zo zahraničia
Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve2. 4. 2024max do 1. 7. 2024 - príjem iba zo SR
max do 30. 9. 2024 príjem zo SR a zo zahraničia


Prečítajte si aj:

Kto musí podať daňové priznanie za rok 2023?

Prinášame vám kompletné informácie o tom, kto má povinnosť podať daňové priznanie a komu sa ho oplatí podať.

Kto musí podať daňové priznanie za rok 2023?


4. Akým spôsobom môžem podať daňové priznanie?


Daňové priznanie je možné podať:

 • V papierovej forme:
 • Elektronicky:
  • s balíčkom E-podanie - daňové priznanie podáme za vás elektronicky,
  • prostredníctvom portálu Finančnej správy.
Chcem využiť E-podanie


5. Aké daňové zvýhodnenia si môžem uplatniť v daňovom priznaní?


V daňovom priznaní za rok 2023 si môžete uplatniť tieto daňové zvýhodnenia:

6. V akej výške si môžem uplatniť daňový bonus na dieťa?


Maximálna výška daňového bonusu je 140 € na dieťa do 18 rokov a 50 € na dieťa/študenta vo veku od 18 do 25 rokov. Konečná suma daňového bonusu závisí od výšky ustanoveného percenta základu dane. Ten sa určí podľa počtu detí:

Počet detí% zo základu dane
1 dieťa20 %
2 deti27 %
3 deti34 %
4 deti41 %
5 detí48 %
6 a viac detí55 %


7. Musím uviesť podielové fondy, dividendy a cenné papiere v daňovom priznaní?


Pri investíciách je dôležité si určiť, o aký druh investície ide a či už boli zdanené:

 • Podielové fondy plynúce zo zdrojov na území Slovenskej republiky - výnos z predaja podielových fondov je zdanený v momente, keď je ich cena pri predaji vyššia ako bola pri nákupe (po zohľadnení poplatkov). Správcovská spoločnosť zrazí z výnosu 19-% daň a odvedie ju štátu. Tento druh investície je už zdanený a v daňovom priznaní sa neuvádza.

 • Podielové fondy zo zahraničia - daňovník zdaňuje výnos z predaja podielových fondov prostredníctvom daňového priznania.

 • Dividendy zo Slovenska - sú pri vyplatení už zdanené, preto sa v daňovom priznaní neuvádzajú.

 • Dividendy zo zahraničia - pri zdanení dividend zo zahraničia je rozhodujúci status daňovníka a zdaňovacie obdobie, za ktoré je podiel na zisku vykázaný. Pre zdaňovacie obdobie po 1. 1. 2017 sa status daňovníka delí na:

  • daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou - podiely na zisku sa v daňovom priznaní zdaňujú 7-% sadzbou dane,
  • daňovník nespolupracujúceho štátu (napr. Bermudy, Bahamy) - podiely na zisku sa v daňovom priznaní zdaňujú 35-% sadzbou dane.
 • Cenné papiere - výnos z predaja cenných papierov daňovník zdaňuje prostredníctvom daňového priznania. Výnos je od roku 2010 oslobodený od dane do výšky 500 € ročne.

Daňové priznanie za rok 2023 si spracujete v jednoduchej online aplikácii na OnlinePriznanie.sk.

Vyplniť daňové priznanie


Sledujte nás na Facebooku a Instagrame, nech vám neuniknú žiadne informácie o finančných tipoch a o rôznych novinkách z oblasti daní.