Zvýšení minimální mzdy v Německu

12. únor 2024

V roce 2024 se v Německu opět mění výše minimální mzdy. Jak se zvýšení mzdy promítne ve výplatní pásce?

Minimální mzda v roku 2024


Od 1. 1. 2024 se minimální hodinová mzda zvyšuje z původních 12 € na 12,41 €. Při plném úvazku představuje částku 2 085 €.


Minimální mzda ve výplatní pásce


Zaměstnanec v Německu odvádí ze mzdy tyto příspěvky na pojištění:

  • důchodové pojištění: 9,3 %,
  • pojištění v nezaměstnanosti: 1,3 %,
  • pojištění v důsledku odkázanosti na dlouhodobou starostlivost: od 0,7 % (výše příspěvku se odvíjí od počtu dětí, přičemž pro bezdětné platí sazba 2,3 %),
  • zdravotní pojištění: závisí na výběru zdravotní pojišťovny (např. ve zdravotní pojišťovně AOK Plus je měsíční příspěvek zaměstnance ve výši 7,30 % + dodatečný příspěvek 0,75 %),
  • církevní daň: je dobrovolným příspěvkem, kterého výše se liší v jednotlivých spolkových zemích,
  • příspěvek solidarity: odvádějí ho jen ti zaměstnanci, u kterých je daň k zaplacení vyšší než 18 130 € (při společném zdanění manželů je to částka 36 260 €, uvedeny částky jsou platné pro zdaňovací období 2024),
  • daň z příjmu: odvíjí se od hrubé mzdy a daňové třídy zaměstnance.

Vzor výpočtu čisté minimální mzdy 30letého, bezdětného zaměstnance, který je zařazen do daňové třídy č. 1. Je pojištěn ve zdravotní pojišťovně AOK Plus a neodvádí církevní daň:

Hrubá měsíční mzda2 085 €
Důchodové pojištění193,91 €
Pojištění v nezaměstnanosti27,11 €
Pojištění v důsledku odkázanosti na dlouhodobou péči47,96 €
Zdravotní pojištění167,85 €
Církevní daň0 €
Příspěvek solidarity0 €
Daň z příjmu124,08 €
Čistá měsíční mzda1 524,09 €
Zdroj: www.nettolohn.de


Se zvýšením minimální mzdy se zvyšuje i limit pro minijob, a to z původních 520 € na 538 € měsíčně.


Přečtěte si také:

Minijob: co byste o něm měli vědět

Hledáte si přivýdělek v Německu a uvažujete o tzv. minijobu? Co je minijob jsme pro vás shrnuli v následujícím článku.

Minijob: co byste o něm měli vědět


Minimální mzda a náhrada za dovolenou


Zvýšení minimální mzdy má vliv i na výpočet náhrady za dovolenou zaměstnance. Při výpočtu se vychází z průměrné hrubé mzdy za poslední čtvrtletí. U zaměstnance s minimální mzdou 2 085 € a s pětidenním pracovním týdnem činí náhrada za 1 den dovolené částku 96,23 € (platí pro zaměstnance, kterých výše mzdy je stejná každý měsíc).

Výpočet náhrady za 1 den dovolené při pravidelné hrubé měsíční mzdě 2 085 € (měsíční hrubá mzda se vynásobí třemi, co je počet odpovídající čtvrtletí. Výsledná částka se vydělí počtem pracovních dnů a vynásobí počtem dní dovolené):

  • čtvrtletní mzda: 2 085 € (měsíční mzda) x 3 (počet měsíců) = 6 255 €,
  • náhrada mzdy za 1 den dovolené: 6 255 € (čtvrtletní mzda) / 65 (počet pracovních dní za posledních 13 týdnů) = 96,23 € náhrada mzdy za 1 den dovolené.
Zdroj: www.www.lto.de


Pokud má zaměstnanec každý měsíc jinou výšku mzdy, náhrada za jeden den dovolené se vypočítá tak, že mzda za poslední čtvrtletí se vydělí počtem pracovních dnů.

Pokud pracujete v Německu a potřebujete pomoci s podáním daňového přiznání, s vyřízením dětských přídavků, se získáním dokumentů či s jiným problémem, obraťte se na nás.

Kontaktujte nás