Zvýšenie minimálnej mzdy v Nemecku

12. Február 2024

V roku 2024 sa v Nemecku opäť mení výška minimálnej mzdy. Ako sa zvýšenie mzdy premietne vo výplatnej páske?

Minimálna mzda v roku 2024


Od 1. 1. 2024 sa minimálna hodinová mzda zvyšuje z pôvodných 12 € na 12,41 €. Pri plnom úväzku predstavuje čiastku 2 085 €.


Minimálna mzda vo výplatnej páske


Zamestnanec v Nemecku odvádza zo mzdy tieto príspevky na poistenie:

  • dôchodkové poistenie: 9,3 %,
  • poistenie v nezamestnanosti: 1,3 %,
  • poistenie v dôsledku odkázanosti na dlhodobú starostlivosť: od 0,7 % (výška príspevku sa odvíja od počtu detí, pričom pre bezdetných platí sadzba 2,3 %),
  • zdravotné poistenie: závisí od výberu zdravotnej poisťovne (napr. v zdravotnej poisťovni AOK Plus je mesačný príspevok zamestnanca vo výške 7,30 % + dodatočný príspevok 0,75 %),
  • cirkevná daň: je dobrovoľným príspevkov, ktorého výška sa líši v jednotlivých spolkových krajinách,
  • príspevok solidarity: odvádzajú ho len tí zamestnanci, u ktorých je daň k zaplateniu vyššia ako 18 130 € (pri spoločnom zdanení manželov je to suma 36 260 €, uvedené čiastky sú platné pre zdaňovacie obdobie 2024),
  • daň z príjmu: odvíja sa od hrubej mzdy a daňovej triedy zamestnanca.

Vzor výpočtu čistej minimálnej mzdy 30-ročného, bezdetného zamestnanca, ktorý je zaradený do daňovej triedy č. 1. Je poistený v zdravotnej poisťovni AOK Plus a neodvádza cirkevnú daň:

Hrubá mesačná mzda2 085 €
Dôchodkové poistenie193,91 €
Poistenie v nezamestnanosti27,11 €
Poistenie v dôsledku odkázanosti na dlhodobú starostlivosť47,96 €
Zdravotné poistenie167,85 €
Cirkevná daň0 €
Príspevok solidarity0 €
Daň z príjmu124,08 €
Čistá mesačná mzda1 524,09 €
Zdroj: www.nettolohn.de


So zvýšením minimálnej mzdy sa zvyšuje aj limit pre minijob, a to z pôvodných 520 € na 538 € mesačne.


Prečítajte si aj

Minijob: čo by ste o ňom mali vedieť

Chceli by ste si privyrobiť v Nemecku a uvažujete o tzv. minijobe? Čo je minijob a čo obnáša?

Minijob: čo by ste o ňom mali vedieť


Minimálna mzda a náhrada za dovolenku


Zvýšenie minimálnej mzdy má vplyv aj na výpočet náhrady za dovolenku zamestnanca. Pri výpočte sa vychádza z priemernej hrubej mzdy za posledný štvrťrok. U zamestnanca s minimálnou mzdou 2 085 € a s päťdňovým pracovným týždňom činí náhrada za 1 deň dovolenky čiastku 96,23 € (platí pre zamestnancov, ktorých výška mzdy je rovnaká každý mesiac).

Výpočet náhrady za 1 deň dovolenky pri pravidelnej hrubej mesačnej mzde 2 085 € (mesačná hrubá mzda sa vynásobí tromi, čo je počet odpovedajúci štvrťroku. Výsledná suma sa vydelí počtom pracovných dní a vynásobí počtom dní dovolenky):

  • štvrťročná mzda: 2 085 € (mesačná mzda) × 3 (počet mesiacov) = 6 255 €,
  • náhrada mzdy za 1 deň dovolenky: 6 255 € (štvrťročná mzda) / 65 (počet pracovných dní za posledných 13 týždňov) = 96,23 € náhrada mzdy za 1 deň dovolenky.
Zdroj: www.www.lto.de


Ak má zamestnanec každý mesiac inú výšku mzdy, náhrada za jeden deň dovolenky sa vypočíta tak, že mzda za posledný štvrťrok sa vydelí počtom pracovných dní.

Ak pracujete v Nemecku a potrebujete pomôcť s podaním daňového priznania, s vybavením detských prídavkov, so získaním dokumentov či s iným problémom, obráťte sa na nás.

Kontaktujte nás