5 nejčastějších otázek při vyplňování daňového přiznání za rok 2023

25. únor 2024

Chystáte se řešit daně v roce 2024? Přečtěte si nejčastější otázky při vyplňování daňového přiznání za rok 2023: do kdy ho podat, kdo ho musí podat, jaké jsou změny, slevy, jak zdanit investice a kdy obdržíte přeplatek.

 1. Jaký je termín pro podání daňového přiznání?
 2. Musím podat daňové přiznání?
 3. Kdy obdržím přeplatek?
 4. Jak si snížit daně prostřednictvím slev?
 5. Jak zdanit investice?

1. Jaký je termín pro podání daňového přiznání a přehledů OSVČ za rok 2023?


PapírověElektronicky
Daňové přiznání2. 4. 2024a) 2. 5. 2024,
b) 1. 7. 2024 - pokud bylo přiznání podáno poradcem
Přehled pro zdravotní pojišťovnua) 2. 5. 2024 - daňové přiznání podáno do 31. 3.,
b) 3. 6. daňové přiznání podáno elektronicky po 1. 4.,
c) 1. 8. 2024 - daňové přiznání podáno po 1. 4. daňovým poradcem
a) 2. 5. 2024 - daňové přiznání podáno do 31. 3.,
b) 3. 6. daňové přiznání podáno elektronicky po 1. 4.,
c) 1. 8. 2024 - daňové přiznání podáno po 1. 4. daňovým poradcem
Přehled pro ČSSZNelze.1)a) 2. 5. 2024 - daňové přiznání podáno do 31. 3.,
b) 3. 6. daňové přiznání podáno elektronicky po 1. 4.,
c) 1. 8. 2024 - daňové přiznání podáno po 1. 4. daňovým poradcem

1 OSVČ má povinnost podat přehled pro ČSSZ elektronicky.


2. Musím podat daňové přiznání?


Daňové přiznání musí podat každý poplatník daně, který:

 • má za rok 2023 příjem vyšší než 50 000 Kč a nejedná se o příjmy osvobozené od daně a nebo příjmy, ze kterých je vybírána srážková daň (dle § 36 ZDP),
 • souběh příjmů od více zaměstnavatelů (souběh zaměstnání a dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti současně ( více zaměstnání současně) s výjimkou případů, kdy byl příjem zdaněn srážkovou daní,
 • má příjem ze zaměstnání (závislé činnosti dle § 6 ZDP) a k tomu jiné příjmy, z pronájmu, investic apod. (dle § 7 - 10 ZDP) vyšší než 20 000 Kč,
 • v průběhu roku 2023 zemřel,
 • vykazuje daňovou ztrátu,
 • obdržel vyplacení pojistného plnění ze soukromého životního nebo penzijního pojištění,
 • OSVČ v paušálním režimu porušila podmínky paušálního režimu.

V určitých případech se však přiznání podání může vyplatit, a to těm, kdo:

 • měl DPP a příjem byl sražen srážkovou daní, která mu může být na základě daňového přiznání vrácena,
 • u zaměstnavatele neuplatnil některé položky snižující základ daně (životní pojištění, penzijní pojištění, dary, darování krve nebo plazmy atd.) nebo slevy na dani (na studenta, ZTP a pod.),
 • jako daňový nerezident nemohl v průběhu roku uplatnit některé položky snižující základ daně nebo slevy na dani,
 • nepracoval po celý rok (není vyčerpána sleva na poplatníka za celý rok) - např. část roku poplatník pracoval jako zaměstnanec, část roku pobíral podporu v nezaměstnanosti / rodičovský příspěvek / nemocenskou / studenti apod.

Nejste si jistí, zda se vám podání přiznání vyplatí? Zkuste si přiznání vyplnit v naší online kalkulačce na OnlinePriznani.cz. Rovnou vidíte, zda vám vychází případný přeplatek na dani.

Vyzkoušet kalkulačku zdarma


3. Kdy obdržím přeplatek na dani?


Nejdříve se přeplatku na dani dočkají zaměstnanci, jimž zaměstnavatel provedl roční zúčtování. Zaměstnavatel případný přeplatek vyplácí nejdříve v dubnu, ve mzdě za březen. Záleží však na každém zaměstnavateli.

Forma podáníTermín vrácení přeplatku
Zaměstnavatel provedl roční zúčtování zaměstnanciVe výplatě za březen, během dubna 2024


Finanční úřad má povinnost vrátit přeplatek na dani do 30 dnů. Tato lhůta se začne počítat od prvního dne po termínu, kdy mělo být daňové přiznání podáno. Je důležité, zda bylo přiznání odevzdáno včas a způsobem podání také hraje roli - zda to bylo provedeno v papírové formě, elektronicky či prostřednictvím daňového poradce.

Forma podáníTermín podání daňového přiznáníTermín vrácení přeplatku
Papírové podání2. duben 20243. květen 2024
Elektronické daňové přiznání2. květen 20243. červen 2024
S daňovým poradcem1. červenec 20242. srpen 2024


Žádost o přeplatek na dani vám automaticky vygeneruje i naše aplikace pro zpracování daňového přiznání za rok 2023 OnlinePřiznání.cz. Stačí zodpovědět několik jednoduchých otázek a připravíme vám kompletní daňové přiznání online.

Vyplnit daňové přiznání za rok 2023


4. Jak si snížit daně prostřednictvím slev


Daňovou povinnost si můžete snížit prostřednictvím slev na dani a odčitatelných položek.

Sleva na daniVýše slevy v roce 2023
Sleva na poplatníka30 840 Kč
Sleva na manželku/manžela24 840 Kč
Sleva na manželku/manžela ZTP49 680 Kč
Sleva na invaliditu 1. a 2. stupně2 520 Kč
Sleva na invaliditu 3. stupně5 040 Kč
Sleva pro ZTP16 140 Kč
Sleva na 1. dítě15 204 Kč
Sleva na 2. dítě22 320 Kč
Sleva na 3. a další dítě27 840 Kč
Školkovné17 300 Kč
Sleva na studenta4 020 Kč


Odčitatelná položkaVýše odčitatelné položky v roce 2023
Darmax. 15 % základu daně1)
Penzijní připojištění, penzijní pojištění a penzijní spořenímax. 24 000 Kč
Životní pojištěnímax. 24 000 Kč
Darování krve1 odběr - 3000 Kč2)
Členské příspěvky zaplacené odborům3 000 Kč
Poplatky za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání10 000 Kč - poplatník bez zdravotního postižení
13 000 Kč - poplatník s ZTP
15 000 Kč - poplatník s ZTPP
Úroky z úvěru / hypotékamax. 150 000 Kč3)

1) Za účelem podpory Ukrajiny lze odečíst ze základu daně až 30 %.
2) Max. 15 % ze základu daně3) Pokud splácíte hypotéku nebo úvěr, můžete si od základu daně odečíst zaplacené úroky, a to v maximální částce 150 000 Kč ročně (pro nemovitosti pořízené po 1. 1. 2021) / 300 000 Kč ročně (pro nemovitosti pořízené před 1. 1. 2021).

Nevíte, jak si uplatnit slevy na dani a složitě je vypočítávat? Vyzkoušejte naší aplikaci pro zpracování daňového přiznání pro fyzické osoby za rok 2023 na OnlinePřiznání.cz. Stačí zodpovědět několik jednoduchých otázek a připravíme vám kompletní daňové přiznání online v PDF i XML, v případě OSVČ i přehledy pro pojišťovny.

Vyplnit daňové přiznání za rok 2023


5. Jak zdanit investice?


Nejprve je důležité určit, jaký druh investic máte. Příjmy z investic lze rozdělit na příjmy z držby cenných papírů a příjmy z prodeje cenných papírů.

Příjmy z držby cenných papírů


Patří sem dividendy či úroky z vlastnictví cenných papírů. V ČR jsou dividendy vyplácené tuzemskými společnostmi zdaněny srážkovou daní již u zdroje, což znamená, že společnost, která vyplácí dividendy, odvede daň před vyplacením čisté částky akcionáři. Tento typ zdanění je konečný, a tak se tyto příjmy v daňovém přiznání neuvádí.

Jinak je tomu u dividend, které vyplácí zahraniční společnosti. Je potřeba je uvést jako příjem z kapitálového majetku (§ 8). Pokud byla v zahraniční sražena daň, lze si ji započítat proti české daňové povinnosti v případě, že mezi ČR a státem existuje smlouva o zamezení dvojího zdanění.

Příjmy z prodeje cenných papírů


Příjmy z prodeje cenných papírů se zahrnují pod ostatní příjmy (§ 10). Pokud je však příjem od daně osvobozen, do daňového přiznání se neuvádí.

Osvobozené příjmy z prodeje cenných papírů:

 • příjmy z prodeje cenných papírů, jejiž úhrn nepřekročí 100 000 Kč (za zdaňovací období)

nebo

 • doba mezi nákupem (nabytím) a prodejem cenných papírů je delší než 3 roky.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří dílčí základ daně. U těchto typů příjmů lze zisk ponížit o případnou ztrátu z prodeje jiného cenného papíru (ve stejném daném zdaňovacím období).

O dalších typech investic jsme sepsali e-book, kde se dozvíte, jak zdanit kryptoměny, deriváty či půjčky ze Zonky. Obsahuje i reálné dotazy klientů a odpovědi naší daňové poradkyně.

Získat e-book