Kdo musí podat daňové přiznání za rok 2023?

Aktualizováno: 31. leden 2024
Publikováno: 4. prosinec 2023

Přinášíme vám kompletního průvodce, kdo má povinnost podat daňové přiznání a komu se vyplatí podat daňové přiznání.

V roce 2023 byly schváleny změny výše limitu pro podání daňového přiznání. Výraznou změnou bylo zvýšení limitu pro povinnost podat daňové přiznání, který se zvýšil z 15 000 Kč (platné do roku 2022) na 50 000 Kč (platné pro daňové přiznání od roku 2023). Zvýšil se také limit příjmů, pod který není povinnost podat daňové přiznání u zaměstnanců (resp. poplatníků, kteří mají příjmy ze závislé činnosti dle § 6 ZDP), kteří mají také další příjmy dle § 7 až § 10, z 6 000 Kč nově na 20 000 Kč.

Koho nemine vyplnění daňového přiznání za rok 2023?


Podání daňového přiznání se řídí dle § 38 g zákona o daních z příjmů. Ten říká, že daňové přiznání musí podat každý poplatník daně, který:

 • má za rok 2023 příjem vyšší než 50 000 Kč a nejedná se o příjmy osvobozené od daně a nebo příjmy, ze kterých je vybírána srážková daň (dle § 36 ZDP),
 • má souběh příjmů od více zaměstnavatelů (souběh zaměstnání a dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti současně ( více zaměstnání současně) s výjimkou případů, kdy byl příjem zdaněn srážkovou daní,
 • má příjem ze závislé činnosti dle § 6 ZDP a k tomu jiné příjmy dle § 7 - 10 ZDP vyšší než 20 000 Kč,
 • v průběhu roku 2023 zemřel,
 • vykazuje daňovou ztrátu,
 • obdržel vyplacení pojistného plnění ze soukromého životního nebo penzijního pojištění,
 • OSVČ v paušálním režimu porušil podmínky paušálního režimu.

Povinnost podat daňové přiznání v případě porušení režimu paušální daně


OSVČ v paušálním režimu musí podat daňové přiznání, pokud nastala alespoň jedna z těchto situací:

 • OSVČ se stala zároveň i zaměstnancem (nastal souběh zaměstnání a podnikání),
 • OSVČ pracovala také na dohodu o pracovní činnosti s odměnou vyšší než 4 000 Kč,
 • OSVČ pracovala také na dohodu o provedení práce s odměnou vyšší než 10 000 Kč,
 • OSVČ pracovala také na dohodu o provedení práce s odměnou nižší než 10 000 Kč a zároveň podepsala prohlášení poplatníka daně,
 • měla jiné příjmy než příjmy z podnikání vyšší než 50 000 Kč ročně (pro rok (nebo 15 000 Kč, když jde o příjem za rok 2022), např z pronájmu nebo prodeje majetku,
 • příjem OSVČ vyšší než rozhodné příjmy pro zvolené pásmo,
 • stal se dobrovolným nebo povinným plátcem DPH,
 • stal se společníkem v. o. s.,
 • stal se komplementářem k. s.,
 • bylo vůči němu zahájeno insolvenční řízení.


Kdo nemusí podat daňové přiznání za rok 2023?


Existují i zákonné výjimky, kdy poplatník nemusí podat daňové přiznání. Jedná se o tyto situace:

 • roční zdanitelný příjem je nižší jak 50 000 Kč, a zároveň není vykázána daňová ztráta. Do limitu se nepočítají osvobozené příjmy (např. nemocenské, podpora v nezaměstnanosti, rodičovský příspěvek, sociální dávky, příležitostný příjem do 30 000 Kč) nebo příjmy, ze kterých je vybíraná daň srážkou dle § 36 ZDP (např. příjem z dohody o provedení práce do 10 000 Kč nebo z dohody o pracovní činnosti do 4 000 Kč bez podepsání prohlášení poplatníka daně, autorský honorář do 10 000 Kč),
 • příjmy ze závislé činnosti plynou od jednoho nebo postupně od více zaměstnavatelů, podmínkou je podepsání prohlášení poplatníka u každého z nich, a ostatní příjmy (z podnikání, kapitálového majetku, pronájmu a další) jsou nižší jak 20 000 Kč,
 • poplatník má pouze zahraniční příjem ze závislé činnosti, který je vyjmut ze zdanění na základě smlouvy o zamezení dvojího zdanění, a není povinen podat přiznání ani z jiného důvodu.

Pokud splňujete výše uvedené podmínky daňové přiznání podávat nemusíte.

Podání se ale může vyplatit, protože lze využít různých odpočtů, např. o darování krve, příspěvky na životní nebo penzijní spoření, odpočet na manžela/manželku, slevu na dítě a další. Daně si jednoduše spočítáte v naší online aplikaci na www.OnlinePriznani.cz. Stačí odpovědět na pár otázek, průběžně vidíte, jak vám vychází daň a zda máte nárok na případný přeplatek.

Sledujte nás na Facebooku a Instagramu, ať vám neuniknou žádné informace o spuštění nové aplikace, finančních tipech a různých novinek z oblasti daní.


Kdo nemá povinnost podat daňové přiznání, ale může se mu to vyplatit?


Daňové přiznání lze podat i dobrovolně. Tedy tehdy, kdy poplatník nemá povinnost jej podat, nýbrž může.

Proč tedy podat, pokud to zákon neukládá? Jednoduše se to může vyplatit. Komu? Těm, kdo:

 • při práci na DPP byl příjem zdaněný srážkovou daní, která mu může být na základě daňového přiznání vrácena,
 • nepožádal zaměstnavatele o roční zúčtování,
 • u zaměstnavatele neuplatnil některé položky snižující základ daně (životní pojištění, penzijní pojištění, dary, darování krve nebo plazmy atd.) nebo slevy na dani (na studenta, ZTP a pod.),
 • jako daňový nerezident nemohl v průběhu roku uplatnit některé položky snižující základ daně nebo slevy na dani,
 • nepracoval po celý rok (není vyčerpána sleva na poplatníka za celý rok) - např. část roku poplatník pracoval jako zaměstnanec, část roku pobíral podporu v nezaměstnanosti / rodičovský příspěvek / nemocenskou / studenti apod.
Vyplnit daňové přiznání


Sledujte nás na Facebooku a Instagramu, ať vám neuniknou žádné informace o nové aplikaci, finančních tipech a různých novinek z oblasti daní.