Jak zdanit bitcoin a další kryptoměny

Aktualizováno: 1. únor 2024
Publikováno: 2. leden 2022

Čím dál více Čechů investuje své peníze kromě akcií i do kryptoměn. Připravili jsme pro vás návod, jak je uvést v daňovém přiznání.

Kryptoměny nepatří k cenným papírům, ani k derivátům. Tvoří osobitnou kategorii příjmů, na něž se nevztahuje tzv. časový test. To znamená, že pokud jste vlastnili kryptoměny déle než 3 roky, nelze na ně uplatnit osvobození od daně, jako je tomu u investic. Kryptoměny se daní jako příjem z movitých věcí dle § 10 jako ostatní příjem.

“Prodal jsem kryptoměnu. Jak ji zdaním?”


K samotnému zdanění dojde odečtením výdajů od příjmů. Rozdíl tvoří zisk z prodeje kryptoměn. Zisk tvoří dílčí základ daně, který se uvádí v příloze č. 2 daňového přiznání. Z dílčího základu daně se vypočítá 15% daň.

POZOR! Pokud byl příjem z prodeje kryptoměn do 30 000 Kč, tento druh příjmu FS ČR neuznává jako příležitostný příjem. Nelze jej tedy uvést do příležitostného příjmu a uplatnit osvobození od daně. Příjem z prodeje kryptoměn se VŽDY daní.

Pokud nastane situace, že výdaje jsou vyšší než příjmy, platí pravidlo, že u prodeje virtuální měny nemůže dojít ke ztrátě. To znamená, že výdaje mohou být pouze do výši příjmu.

Co uvést do příjmů a výdajů?


Do příjmů z prodeje kryptoměn patří:

 • příjem z každého prodeje celkem za rok,
 • příjem tvoří výměna za reálnou měnu nebo tržní cenu,
 • příjem v hrubé částce, tj. nesnížený o poplatky spojené s prodejem,
 • příjem je také výměna za reálnou měnu, případně cena zboží, služeb zaplacené kryptoměnou.

Není na to jednotný názor, ale za příjem z prodeje kryptoměny je možno považovat i směnu za jinou kryptoměnu, a sice aktuální tržní cenu kryptoměny získané směnou (cenu na burze nebo ve směnárně v okamžiku směny).

Příjem lze v daňovém přiznání snížit o výdaje.

Do výdajů patří nákupní cena - cena, za kterou byla kryptoměna reálně pořízena.

Ke stanovení nákupní (pořizovací) ceny lze použít metodu:

 • FIFO (first in-first out) - česky řečeno, první prodáváme to, co jsme první nakoupili,
 • metodu váženého průměru - z nákupní ceny prodaných kryptoměn.

Připouští se poslední dobou i jiné párování prodeje s nákupem. Pro účely stanovení nabývací ceny je nutno vést podrobnou evidenci nákupu a prodejů včetně cen.

Jiné výdaje spojené s nákupem kryptoměny nelze uplatnit (např. úvěr).

Zdanění kryptoměn probíhá formou příjem mínus výdaj. Dani z příjmu tak podléhá pouze zisk z prodeje kryptoměny. Jak na vyplnění daňového přiznání za rok 2023 jednoduše a online?

 1. aplikaci na www.OnlinePřiznání.cz
 2. Vzhledem k tomu, že prodej kryptoměn patrí k příjmům z movitých věcí, vyberte jako typ příjmů 3. možnost - Prodej movitých věcí (C).
 3. Do druhu příjmů uveďte slovný popis: prodej kryptoměny.
 4. Kód zvolte možnost: nic z níže uvedeného.
 5. Doplňte příjem a výdaj.
 6. Pokračujte do dalšího kroku.

Kryptomena


Praktické informace o investicích, včetně jejich zdanění, naleznete v našem e-booku:

Finanční investice a jejich zdanění

Praktický průvodce pro ty, kteří chtějí investovat do kryptoměn, cenných papírů a dalších finančních instrumentů.Prodej kryptoměn zdaníte v naší chytré aplikaci na www.OnlinePřiznání.cz. Daně tak máte hotové za 15 minut. Aplikace v případě vyšších výdajů než příjmů automaticky dorovná výdaje k příjmům.

Vyplnit příjem z virtuální měny