Přehled slev na dani za rok 2023 a 2024

Aktualizováno: 2. únor 2024
Publikováno: 10. prosinec 2023

Využijte dostupné slevy na dani a odčitatelné položky pro snížení vaší daňové povinnosti v daňovém přiznání za rok 2023 a porovnejte je se změnami v roce 2024.

Jaké slevy si můžete uplatnit v daňovém přiznání za rok 2023 se dozvíte v tabulce níže. Doplnili jsme také částky, které se týkají roku 2024, kdy došlo ke zrušení slevy na studenta a také školkovného.

Slevy na dani upravuje Zákon o daních z příjmů § 35. Zajímá vás, jak konkrétní sleva na dani funguje a jaká jsou její pravidla? Klikněte na na její název a přečtěte si více informací v daňovém slovníčku.

Sleva na daniVýše slevy v roce 2023Výše slevy v roce 2024
Sleva na poplatníka30 840 Kč30 840 Kč
Sleva na manželku/manžela24 840 Kč24 840 Kč1)
Sleva na manželku/manžela ZTP49 680 Kč49 680 Kč1)
Sleva na invaliditu 1. a 2. stupně2 520 Kč2 520 Kč
Sleva na invaliditu 3. stupně5 040 Kč5 040 Kč
Sleva pro ZTP16 140 Kč16 140 Kč
Sleva na 1. dítě15 204 Kč15 204 Kč
Sleva na 2. dítě22 320 Kč22 320 Kč
Sleva na 3. a další dítě27 840 Kč27 840 Kč
Školkovné17 300 Kčzrušeno
Sleva na studenta4 020 Kčzrušeno

1) V případě, že manžel/ka pečuje o dítě do 3 let věku.


Odčitatelné položky v roce 2023 a 2024


Podle § 15 Zákona o daních z příjmů (ZDP) máte možnost snížit základ daně o tzv. odčitatelné položky. Zajímá vás, jaká jsou konkrétní pravidla pro uplatnění odčitatelné položky? Klikněte na na její název a přečtěte si více informací v daňovém slovníčku.

Odčitatelná položkaVýše odčitatelné položky v roce 2023Výše odčitatelné položky v roce 2024
Darmax. 15 % základu daně1)max. 15 % základu daně
Penzijní připojištění, penzijní pojištění a penzijní spořenímax. 24 000 Kčmax. 48 000 Kč celkem s ostatními produkty spoření na stáří
Dlouhodobý investiční produktzaveden až v roce 2024max. 48 000 Kč celkem s ostatními produkty spoření na stáří
Pojištění dlouhodobé péčezaveden až v roce 2024max. 48 000 Kč celkem s ostatními produkty spoření na stáří
Životní pojištěnímax. 24 000 Kčmax. 48 000 Kč celkem s ostatními produkty spoření na stáří
Darování krve1 odběr - 3000 Kč2)1 odběr - 3000 Kč2)
Členské příspěvky zaplacené odborům3 000 Kč0 Kč
Poplatky za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání10 000 Kč - poplatník bez zdravotního postižení
13 000 Kč - poplatník s ZTP
15 000 Kč - poplatník s ZTPP
0 Kč
Úroky z úvěru / hypotékamax. 150 000 Kč3)max. 150 000 Kč3)

1) Za účelem podpory Ukrajiny lze odečíst ze základu daně až 30 %.
2) Max. 15 % ze základu daně.
3) Pokud splácíte hypotéku nebo úvěr, můžete si od základu daně odečíst zaplacené úroky, a to v maximální částce 150 000 Kč ročně (pro nemovitosti pořízené po 1. 1. 2021) / 300 000 Kč ročně (pro nemovitosti pořízené před 1. 1. 2021).

Jak přesně fungují odčitatelné položky, slevy na dani a daňové zvýhodnění na děti, kolik mohu dostat zpět?


Odčitatelné položky se odečítají od základu daně před výpočtem daně. Od vypočtené daně se odečtou slevy.

Všechny daňové slevy lze využít maximálně do výše daňové povinnosti.

Představme si to na jednoduchém příkladu: Předpokládejme, že po uplatnění odpočtu odčitatelných položek od základu daně vaše vypočtená daňová povinnost je 20 000 Kč. Máte nárok na různé daňové slevy, například základní slevu (30 0840 Kč), na invaliditu (2 500 Kč), a součet těchto slev je 33 340 Kč. I když je celková částka vašich slev vyšší než vaše vypočtená daňová povinnost, můžete využít slevy pouze do výše 20 000 Kč. Nemůžete tedy uplatnit všechny slevy a výsledná daň je nula.

V případě daňového zvýhodnění na děti (daňový bonus) je situace odlišná. Pokud nelze odečíst od daňové povinnosti po odpočtu slev celé daňové zvýhodnění na děti, protože daň je nižší než daňové zvýhodnění, můžete daňové zvýhodnění na děti, ve výši v jaké je nelze využít ke snížení daňové povinnosti, dostat zaplaceno ve formě daňového bonusu. To znamená, že v případě, když vyšla po odpočtu slev v daňovém přiznání nulová daň, bude vám vyplacen daňový bonus ve výši celého daňového zvýhodnění na děti.

Nevíte, jak si uplatnit slevy na dani a složitě je vypočítávat? Vyzkoušejte naší aplikaci pro zpracování daňového přiznání pro fyzické osoby za rok 2023 na OnlinePřiznání.cz. Stačí zodpovědět několik jednoduchých otázek a připravíme vám kompletní daňové přiznání online v PDF i XML, v případě OSVČ i přehledy pro pojišťovny.

Uplatnit slevy na dani
v daňovém přiznání za rok 2023


Sledujte nás na Facebooku a Instagramu, ať vám neuniknou žádné informace o nové aplikaci, finančních tipech a různých novinek z oblasti daní.