Kde požiadať o dávku v nezamestnanosti pri strate zamestnania v zahraničí? V domovskej krajine, alebo v zahraničí?

Aktualizovaný: 14. Marec 2024
Publikovaný: 7. Marec 2022

Ukončili ste pracovný pomer v zahraničí a uvažujete, kde požiadať o dávku v nezamestnanosti? Aké máte možnosti a ktorá z nich je jednoduchšia?

Kde môžem požiadať o dávku v nezamestnanosti?


V zahraničí
Vo všeobecnosti platí, že nezamestnaná osoba by mala žiadať o dávku v nezamestnanosti v krajine posledného zamestnania. Ak ste napr. ukončili pracovný pomer v Nemecku, žiadosť o dávku v nezamestnanosti by ste mali podať v Nemecku. Po 4 týždňoch od zaradenia do evidencie môžete požiadať o prenos dávky do domovskej krajiny. Prenos dávky je možný za predpokladu, že si v domovskej krajine plánujete hľadať novú prácu.

V domovskej krajine
Druhou možnosťou je požiadať o dávku v nezamestnanosti v domovskej krajine, a to hneď po návrate zo zahraničia. V tomto prípade je potrebné zaobstarať si všetky dokumenty súvisiace s vybavením dávky v nezamestnanosti.


Prečo je dôležité zvážiť, kde požiadate o dávku v nezamestnanosti?


Úradné záležitosti súvisiace s vybavením dávky v nezamestnanosti sú odlišné, ak žiadate o dávku v zahraničí, alebo po návrate do domovskej krajiny. V konečnom dôsledku ide o to, aby ste si celý proces nekomplikovali, ale naopak, zjednodušili.

Ktorá z možností je jednoduchšia?


Jednoznačne rýchlejším a zároveň jednoduchším procesom je požiadať o dávku v nezamestnanosti v zahraničí, resp. v krajine posledného zamestnania. Celý proces vybavenia dávky v nezamestnanosti je menej náročný a rýchlejší z týchto dôvodov:

  • evidenciu sociálneho poistenia vedie krajina posledného zamestnania - nie je preto potrebné dokladovať žiadne formuláre,
  • krajina posledného zamestnania neskúma centrum záujmov - nemusíte teda preukazovať väzby s domovskou krajinou.
Prečítajte si aj:

Formulár PD U1 (E 301)

Čo je formulár PD U1 (E 301), na čo slúži a ako ho získať?

Formulár PD U1 (E 301)


Naopak, pri žiadosti o dávku v domovskej krajine je potrebné preukázať doby zamestnania, čo obnáša vybavenie a predloženie príslušných dokumentov. Následný proces overovania údajov je zdĺhavý. Domovská krajina taktiež preveruje centrum záujmov, resp. skúma vaše bydlisko, ekonomické, rodinné a spoločenské väzby na domovskú krajinu, počas vašej práce a pobytu v zahraničí. Ak neviete preukázať tieto väzby, nárok na dávku v nezamestnanosti vám bude zamietnutý.

Pracovali ste v zahraničí? Pomôžeme vám s podaním daňového priznania, aby ste si mohli požiadať o vrátenie dane zo zahraničia.

Vybaviť dane zo zahraničia