OSVČ a sociální zabezpečení v Rakousku

Aktualizováno: 19. březen 2024
Publikováno: 14. duben 2022

Při výkonu podnikatelské činnosti v Rakousku se podnikatel stává součástí rakouského sociálního zabezpečení. Jaká je výše odvodů v Rakousku? Co je součástí pojistného?

Rakouská živnost a vznik sociálního pojištění v Rakousku (Sozialversicherung)


Rakouská sociální pojišťovna, resp. SVS (Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen) je obeznámena o vzniku vaší rakouské živnosti prostřednictvím rakouského živnostenského úřadu. OSVČ proto není povinna přihlásit se do SVS samostatně.

Sociální pojištění vzniká dnem ohlášení živnosti!Co tvoří sociální zabezpečení OSVČ?


Systém sociálního zabezpečení OSVČ zahrnuje:

  • důchodové pojištění - Pensionsversicherung,
  • zdravotní pojištění - Krankenversicherung,
  • úrazové pojištění - Unfallversicherung,
  • důchodové zabezpečení OSVČ - Selbständigenvorsorge.

Součástí rakouského sociálního pojištění OSVČ není pojištění v nezaměstnanosti. Je však možné se přihlásit do systému dobrovolného pojištění v nezaměstnanosti, resp. pojistit se dobrovolně. Důkladně zvažte tento krok, protože bez dobrovolného pojištění v nezaměstnanosti vám po ukončení činnosti nevzniká nárok na dávku v nezaměstnanosti.

Výše sociálních odvodů v roce 2024


Výši rakouských sociálních odvodů určuje vyměřovací základ, resp. příjem OSVČ. Jelikož u nově vzniklých rakouských OSVČ nelze určit vyměřovací základ, SVS stanoví předběžný, resp. minimální vyměřovací základ. Pro rok 2024 jsou předběžné sociální odvody stanoveny v měsíční výši 150,44 €. Hradí se kvartálně, tedy v částce 451,32 € a to v následujících termínech:

KvartálMěsíceČástkaUhradit do termínu
První kvartálLeden, Únor, Březen451,32 €29. 2. 2024
Druhý kvartálDuben, Květen, Červen451,32 €31. 5. 2024
Třetí kvartálČervenec, Srpen, Září451,32 €31. 8. 2024
Čtvrtý kvartálŘíjen, Listopad, Prosinec451,32 €31. 12. 2024
Zdroj: www.wko.at


Sociální pojištění se hradí v plné výši, a to i za jeden den pojištění. Jde o případy, kdy je živnost založena na konci měsíce, nebo je-li zrušena, příp. přerušena na začátku měsíce.


Předběžné sociální odvody hradí OSVČ v uvedené výši během prvních tří let své pracovní činnosti. Následně, resp. ve čtvrtém roce je vyměřovací základ vypočten z příjmu před třemi lety. Čili, pokud pracovní činnost začala v roce 2024, předběžné odvody bude OSVČ platit do roku 2026. V roce 2027 se odvody vypočítají z příjmu dosaženého v roce 2024.

Ke zjištění skutečného příjmu a vypočítání definitivního vyměřovacího základu slouží daňové přiznání. Na základě podaného daňového přiznání vydá rakouský daňový úřad rozhodnutí, resp. Einkommensteuerbescheid, přičemž jedno rozhodnutí zašle živnostníkovi a druhé do SVS. Z uvedeného rozhodnutí určí SVS definitivní vyměřovací základ.

Při určení definitivního vyměřovacího základu může dojít ke zjištění, že předběžné odvody byly hrazeny v nižší částce, než měly být v souvislosti se skutečným příjmem. V tomto případě je OSVČ povinna uhradit rozdíl pojistného následovně:

  • důchodové pojištění od prvního roku živnosti,
  • zdravotní pojištění od třetího roku živnosti.
Přečtěte si také:

Vrácení daně z Rakouska. Formulář L1i

Pokud jste pracovali v Rakousku a podáváte rakouské daňové přiznání, budete muset doložit několik příloh. Jednou z nich je i formulář L1i – Erklärung zur ArbeitnehmerInnenveranlagung čili Prohlášení k vyměřování daní zaměstnance.

 Vrácení daně z Rakouska. Formulář L1i.


Nedoplatky na sociálním pojištění


Neplacení pojistného může mít za následek nejen nedoplatky na pojistném, ale také:

  • zrušení přídavků na děti,
  • zrušení živnosti.

Pracujete v Rakousku? Nezapomeňte na podání daňového přiznání a vrácení daně z Rakouska.

Chci pomoci s vrácením daně