SZČO a sociálne zabezpečenie v Rakúsku

Aktualizovaný: 19. Marec 2024
Publikovaný: 14. Apríl 2022

Pri výkone podnikateľskej činnosti v Rakúsku sa podnikateľ stáva súčasťou rakúskeho sociálneho zabezpečenia. Aká je výška odvodov v Rakúsku? Čo je súčasťou poistného?

Rakúska živnosť a vznik sociálneho poistenia v Rakúsku (Sozialversicherung)


Rakúska sociálna poisťovňa, resp. SVS (Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen) je informovaná o vzniku vašej rakúskej živnosti prostredníctvom rakúskeho živnostenského úradu. SZČO preto nie je povinná prihlásiť sa do SVS samostatne.

Sociálne poistenie vzniká dňom ohlásenia živnosti!Čo tvorí sociálne zabezpečenie SZČO?


Systém sociálneho zabezpečenia SZČO zahŕňa:

  • dôchodkové poistenie - Pensionsversicherung,
  • zdravotné poistenie - Krankenversicherung,
  • úrazové poistenie - Unfallversicherung,
  • dôchodkové zabezpečenie SZČO - Selbständigenvorsorge.

Súčasťou rakúskeho sociálneho poistenia SZČO nie je poistenie v nezamestnanosti. Je však možné prihlásiť sa do systému dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti, resp. poistiť sa dobrovoľne. Dôkladne zvážte tento krok, keďže bez dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti vám po ukončení činnosti nevzniká nárok na dávku v nezamestnanosti.

Výška sociálnych odvodov v roku 2024


Výšku rakúskych sociálnych odvodov určuje vymeriavací základ, resp. príjem SZČO. Keďže u novovzniknutých rakúskych SZČO nie je možné určiť vymeriavací základ, SVS stanoví predbežný, resp. minimálny vymeriavací základ. Pre rok 2024 sú predbežné sociálne odvody stanovené v mesačnej výške 150,44 €. Uhrádzajú sa kvartálne, teda v sume 451,32 €, a to v nasledovných termínoch:

KvartálMesiaceSumaUhradiť do termínu
Prvý kvartálJanuár, Február, Marec451,32 €29. 2. 2024
Druhý kvartálApríl, Máj, Jún451,32 €31. 5. 2024
Tretí kvartálJúl, August, September451,32 €31. 8. 2024
Štvrtý kvartálOktóber, November, December451,32 €31. 12. 2024
Zdroj: www.wko.at


Sociálne poistenie sa uhrádza v plnej výške, a to aj za jeden deň poistenia. Ide o prípady, keď je živnosť založená na konci mesiaca, alebo ak je zrušená, príp. prerušená na začiatku mesiaca.


Predbežné sociálne odvody uhrádza SZČO v uvedenej výške počas prvých troch rokov svojej pracovnej činnosti. Následne, resp. v štvrtom roku je vymeriavací základ vypočítaný z príjmu spred troch rokov. Čiže, ak pracovná činnosť začala v roku 2024, predbežné odvody bude SZČO platiť do roku 2026. V roku 2027 sa odvody vypočítajú z príjmu dosiahnutého v roku 2024.

Na zistenie skutočného príjmu a vypočítanie definitívneho vymeriavacieho základu slúži daňové priznanie. Na základe podaného daňového priznania vydá rakúsky daňový úrad rozhodnutie, resp. Einkommensteuerbescheid, pričom jedno rozhodnutie zašle živnostníkovi a druhé do SVS. Z uvedeného rozhodnutia určí SVS definitívny vymeriavací základ.

Pri určení definitívneho vymeriavacieho základu môže dôjsť k zisteniu, že predbežné odvody boli uhrádzané v nižšej sume, ako mali byť v súvislosti so skutočným príjmom. V tomto prípade je SZČO povinná uhradiť rozdiel poistného nasledovne:

  • dôchodkové poistenie od prvého roku živnosti,
  • zdravotné poistenie od tretieho roku živnosti.
Prečítajte si aj:

Vrátenie dane z Rakúska. Formulár L1i.

Pokiaľ ste boli zamestnaní v Rakúsku a podávate rakúske daňové priznanie, budete musieť doložiť niekoľko príloh. Jednou z nich je aj formulár L1i – Erklärung zur Arbeitnehmer Innenveranlagung čiže Vyhlásenie k vymeriavaniu daní zamestnanca.

 Vrátenie dane z Rakúska. Formulár L1i.


Nedoplatky na sociálnom poistení


Neplatenie poistného môže mať za následok nielen nedoplatky na poistnom, ale aj:

  • zrušenie prídavkov na deti,
  • zrušenie živnosti.

Pracujete v Rakúsku? Nezabudnite na podanie daňového priznania a vrátenie dane z Rakúska.

Chcem pomôcť s vrátením dane