Vrátenie dane z Rakúska. Formulár L1i.

Aktualizovaný: 18. September 2023
Publikovaný: 3. Jún 2019

Ak pracujete, alebo ste pracovali v Rakúsku a podávate rakúske daňové priznanie, budete musieť doložiť niekoľko príloh. Jednou z nich je aj formulár L1i – Erklärung zur Arbeitnehmer Innenveranlagung, čiže Vyhlásenie k vymeriavaniu daní zamestnanca.

Čo je formulár L1?


Formulár L1i je prílohou k formuláru L1. Slúži ako doklad, že na Slovensku nemáte žiadne príjmy a jediným zdrojom vašich príjmov sú príjmy z Rakúska. Každý formulár L1i má pridelené unikátne číslo, pod ktorým vás bude rakúsky finančný úrad registrovať. Na základe tohto formulára budete považovaný za rakúskeho daňového rezidenta a môžete tak čerpať ďalšie výhody rakúskeho daňového systému.


Rozdiel medzi formulármi L1 a L1i


Formuláre L1 a L1i sa často zamieňajú, každý z nich má však inú funkciu:

  • formulár L1: je oficiálnym dokumentom k podaniu rakúskeho daňového priznania,
  • formulár L1i: tvorí prílohu k formuláru L1. S formulárom L1i získate status daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou.

Medzi ďalšie prílohy k formuláru L1 patrí formulár L1k (pre uplatnenie zliav súvisiacich s deťmi) a L1k-bF (pre uplatnenie zliav v špecifických prípadoch).


Ako získať formulár L1i?


Proces získania formulára L1i je trochu zložitejší. Nie je to verejne dostupný dokument, teda nie je možné ho jednoducho stiahnuť a vyplniť. Musíte o neho požiadať rakúsky finančný úrad, ktorý komunikuje iba v nemčine. Žiadosť sa podáva elektronicky, pričom si môžete vybrať spôsob doručenia formulára:

  • elektronicky - pri podaní prostredníctvom Finanzonline,
  • poštou - pri podaní prostredníctvom Finanzamt.
Prečítajte si aj

Práca v Rakúsku verzus daňové priznanie

Pracujete v Rakúsku a máte povinnosť podať daňové priznanie? Čo budete potrebovať k podaniu daňového priznania?

Práca v Rakúsku verzus daňové priznanie


Radi vám pomôžeme so získaním formulára L1i, či s iným dokumentom potrebným k podaniu rakúskeho daňového priznania.

Kontaktujte nás