(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Kanadské dane z príjmu: čo by ste o nich mali vedieť?

26. Máj 2021

Pracujete alebo ste už pracovali v Kanade? Zhrnuli sme princíp dane z príjmu fyzických osôb krajiny javorového listu.

Pracovali ste v minulých rokoch v Kanade? Požiadajte o vrátenie dane. Tak, ako väčšina vyspelých krajín, aj Kanada má systém progresívneho zdanenia. Naviac sa tu neplatí jedna daň z príjmu, ale hneď dve - federálna daň z príjmu a provinčná alebo teritoriálna daň. Treťou položkou, o ktorú sa vám príjem zníži, je Canadian Pension Plan - povinné poistenie na starobný dôchodok, ktorého sadzba je 3 % zo zdaniteľného príjmu. Po odchode z krajiny máte právo na čiastočné vrátenie dane.

Tak, ako u nás, aj v Kanade je plátcom dane zamestnávateľ. Zatiaľ čo v mnohých krajinách sú študenti zbavení platenia daní, v Kanade platia dane všetci zamestnanci starší ako osemnásť rokov.

Federálna daň


Federálna daň z príjmu má päť rôznych sadzieb (15 %, 20,5 %, 26 %, 29 % a 33 %), ktoré sa odvíjajú od výšky príjmu. Na čo si ale musíme dať pozor je, že sa výška sadzby dane sa vždy vypočítava ,,postupne''.

Daňová sadzba Ročný zdaniteľný príjem
15 % Prvých $ 49,020 (0 - $ 49,020)
 20.5 %  ďalších $ 49,020 ($ 49,021- $ 98,040)
26 % ďalších $ 53,939 ($ 98,041- $ 151,978)
29 % ďalších $ 64,533 ($ 51,979- $ 216,511)
33 % $ 216,512 a viac

Príklad: Ak máte napríklad v ročný príjem $ 100 000, vypočítame výšku dane nasledovne:

 • 15 % z $ 49,020 = $ 7,353
 • 20.5 % z $ 49,020 = $ 10,049
 • 26 % zo zvyšných $ 1,959 = $ 509
 • $ 7,353 + $ 10,049 + $ 509 = $ 17,911 - celková federálna daň

Provinčná (teritoriálna) daň

Okrem dane platenej federácii sa vám príjem zníži aj o dane odvádzanej provincii či teritóriu, v ktorom pracujete. Sadzba týchto daní sa líši aj podľa toho, kde v Kanade sa nachádzate - každá provincia (teritórium) má vlastné pravidlá. Postup výpočtu provinčnej dane je rovnaký ako u federálnej dane.

Daňová sadzba Ročný zdaniteľný príjem
 5.05 % Prvých $ 45,142 (0 - $ 45,142)
 9.15 %  ďalších $ 45,145 ($ 45,143- $ 90,287)
11.16 %  ďalších $ 59,713 ($ 90,288- $ 150 000)
12.16 % ďalších $ 70,000 ($ 150 001- $ 220 000)
 13.16 %  $ 220,000 a viac

Príklad: Ak máte v Ontáriu ročný príjem $ 100 000, výšku dane vypočítame nasledovne:

 • 5.05 % z $ 45,142 = $ 2,280
 • 9.15 % z $ 45,145 = $ 4,131
 • 11.16 % z $ 9,713 = $ 1,084
 • $ 2,280 + $ 4,131 + $ 1,084 = $ 7,495 - celková provinčná daň

Canada-taxes

Čo potrebujete na spracovanie daňového priznania?


Na vypracovanie daňového priznania budete potrebovať nasledovné:

 • kanadské číslo sociálneho zabezpečenia (social security number),
 • T-slip formulár alebo RL-slip formulár (od zamestnávateľa),
 • dôkazy iných príjmov (napríklad z akcií či prenájmu),
 • doklady k zľavám na dani (výdavky na zdravotnú starostlivosť, dary, školkovné, atď.),
 • dáta z minulých zdaňovacích období.

Kedy podať priznanie?


Daňovníci, ktorí nie sú SZČO musia daňové priznanie podať do 30. apríla nasledujúceho roka. Samostatne zárobkovo činné osoby môžu s podaním počkať až do 15. júna. Aj v druhom prípade sa ale odporúča podávať priznanie do konca apríla. Ak vám bude stanovený nedoplatok, kanadský daňový úrad vám vyrubí úrok, ktorý sa počíta od 30. apríla.

Zdá sa vám to zložité? Nechajte starosti s daňovým priznaním na nás. Všetko za vás vyriešime. Požiadajte o vrátenie daní z Kanady ešte dnes, všetko online.


Chcem vrátiť dane z Kanady