Kanadské dane z príjmu: čo by ste o nich mali vedieť?

Aktualizovaný: 7. Júl 2023
Publikovaný: 26. Máj 2021

Pracujete alebo ste už pracovali v Kanade? Zhrnuli sme princíp dane z príjmu fyzických osôb krajiny javorového listu.

Pracovali ste v minulých rokoch v Kanade? Požiadajte o vrátenie dane. Tak, ako väčšina vyspelých krajín, aj Kanada má systém progresívneho zdanenia. Naviac sa tu neplatí jedna daň z príjmu, ale hneď dve - federálna daň z príjmu a provinčná alebo teritoriálna daň. Treťou položkou, o ktorú sa vám príjem zníži, je Canadian Pension Plan - povinné poistenie na starobný dôchodok, ktorého sadzba je 3 % zo zdaniteľného príjmu. Po odchode z krajiny máte právo na čiastočné vrátenie dane.


Tak, ako u nás, aj v Kanade je platcom dane zamestnávateľ. Zatiaľ čo v mnohých krajinách sú študenti zbavení platenia daní, v Kanade platia dane všetci zamestnanci starší ako osemnásť rokov.

Federálna daň


Federálna daň z príjmu má päť rôznych sadzieb (15 %, 20,5 %, 26 %, 29 % a 33 %), ktoré sa odvíjajú od výšky príjmu. Na čo si ale musíme dať pozor je, že sa výška sadzby dane sa vždy vypočítava ,,postupne''.

Daňová sadzba Ročný zdaniteľný príjem
15 % 0 - 53 359 CAD
20,5 %  53 359,01 CAD - 106 717 CAD
26 % 106 717,01 CAD - 165 430 CAD
29 % 165 430,01 CAD - 235 675 CAD
33 % > 235 675,01 CAD
Zdroj: www.canada.ca


Príklad: Ak máte napríklad v ročný príjem 100 000 CAD, vypočítame výšku dane nasledovne:

 • 15 % z 53 359 CAD = 8 004 CAD
 • 20,5 % z 53 359 CAD = 10 939 CAD
 • 8 004 CAD + 10 939 CAD = 18 943 CAD - celková federálna daň

Provinčná (teritoriálna) daň


Okrem dane platenej federácii sa vám príjem zníži aj o dane odvádzanej provincii či teritóriu, v ktorom pracujete. Sadzba týchto daní sa líši aj podľa toho, kde v Kanade sa nachádzate - každá provincia (teritórium) má vlastné pravidlá. Postup výpočtu provinčnej dane je rovnaký ako u federálnej dane.

Daňová sadzba Ročný zdaniteľný príjem
 5,05 % 0 - 49 231 CAD
 9,15 %  49 231,01 CAD - 98 463 CAD
11,16 %  98 463,01 CAD - 150 000 CAD
12,16 % 150 000,01 CAD - 220 000 CAD
13,16 %  > 220 000,01 CAD
Zdroj: www.canada.ca


Príklad: Ak máte v Ontáriu ročný príjem 100 000 CAD, výšku dane vypočítame nasledovne:

 • 5,05 % z 49 231 CAD = 2 486 CAD
 • 9,15 % z 49 231 CAD = 4 505 CAD
 • 11,16 % z 1 538 CAD = 172 CAD
 • 2 486 CAD + 4 505 CAD + 172 CAD = 7 163 CAD - celková provinčná daň

Čo potrebujete na spracovanie daňového priznania?


Na vypracovanie daňového priznania budete potrebovať nasledovné:

 • kanadské číslo sociálneho zabezpečenia (social security number),
 • T-slip formulár alebo RL-slip formulár (od zamestnávateľa),
 • dôkazy iných príjmov (napríklad z akcií či prenájmu),
 • doklady k zľavám na dani (výdavky na zdravotnú starostlivosť, dary, školkovné, atď.),
 • dáta z minulých zdaňovacích období.

Kedy podať priznanie?


Daňovníci, ktorí nie sú SZČO musia daňové priznanie podať do 30. apríla nasledujúceho roka. Samostatne zárobkovo činné osoby môžu s podaním počkať až do 15. júna. Aj v druhom prípade sa ale odporúča podávať priznanie do konca apríla. Ak vám bude stanovený nedoplatok, kanadský daňový úrad vám vyrubí úrok, ktorý sa počíta od 30. apríla.

Zdá sa vám to zložité? Nechajte starosti s daňovým priznaním na nás. Všetko za vás vyriešime. Požiadajte o vrátenie daní z Kanady ešte dnes, všetko online.

Chcem vrátiť dane z Kanady