(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Fakty a mýty dodatočného priznania

24. Máj 2023

Daňovník podá odklad daňového priznania do 31. marca. Termín si odloží o 3 mesiace. Následne podá dodatočné daňové priznanie, pretože je po termíne. Fakt alebo mýtus?

S podobnou situáciou sa správcovia dane stretávajú pomerne často. Ujasnime si pojmy, pretože neznalosť neospravedlňuje. Vyhnete sa tak nedorozumeniu s daňovým úradom a zbytočným starostiam.

Odklad - predĺženie lehoty na podanie daňového priznania


Ako už názov napovedá, ide o oznámenie správcovi dane o tom, že daňové priznanie bude daňovník podávať až po riadnom termíne, tj. po 31. marci. 31. marec je však dôležitý pre podanie samotného odkladu. To znamená, že 1. apríla už odklad nie je možné podať.

Fakt

Daňové priznanie nebolo podané. Bol podaný iba odklad.

Daňové priznanie


Daňové priznanie je daňovým dokumentom, ktorým daňovník predkladá správcovi dane súhrn jeho príjmov za predchádzajúci daňový rok. Ide o časové obdobie zhodné s kalendárnym obdobím, tj. od 1. 1. do 31. 12.

Daňové priznanie existuje v 3 rôznych verziách:

 • riadne,
 • opravné ,
 • dodatočné.

Rozdiel spočíva v termíne ich podania.

Riadne priznanie


Riadne daňové priznanie sa podáva správcovi dane ako prvé v poradí. Tento typ priznania podávajú aj daňovníci, ktorí:

 • nepožiadali daňový úrad o odklad daňového priznania. Termín pre podanie je 31. marec.
 • nepožiadali daňový úrad o odklad daňového priznania, ale zároveň je po 31. marci. Keďže nepodali odklad, správca dane im udelí pokutu za neskoré podanie daňového priznania vo výške 30 €.
 • požiadali daňový úrad o odklad daňového priznania. Termín pre podanie je do dátumu uvedeného v odklade.


Opravné daňové priznanie


Opravné daňové priznanie sa podáva správcovi dane ako druhé v poradí. Tento typ priznania musí byť podaný najneskôr do 31. marca (ak daňovník nepožiadal o odklad). Po prvom apríli už tento typ priznania nemôže byť podaný (ak daňovník nepožiadal o odklad), ak správca dane nerozhodne inak. Opravné daňové priznanie podajú daňovníci, ktorí:

 • nepožiadali daňový úrad o odklad daňového priznania a zároveň podali riadne daňové priznanie do 31. marca. Následne buď daňovník sám, alebo správca dane našiel chybu v riadnom priznaní. Oprava priznania sa podáva ako opravné priznanie.
 • požiadali daňový úrad o odklad daňového priznania a zároveň podali riadne daňové priznanie do termínu uvedenom v odklade. Následne buď daňovník sám, alebo správca dane našiel chybu v riadnom priznaní. Oprava priznania sa podáva ako opravné priznanie do termínu uvedenom v odklade.
Prečítajte si aj:

9 krokov k podaniu opravného daňového priznania. Pre fyzické aj právnické osoby.

Opravné daňové priznanie sa podáva v prípade, že daňovník v riadnom daňovom priznaní nevyplnil niektorý relevantný údaj, nesprávne opísal údaje z potvrdení, ktoré sú súčasťou daňového priznania, alebo daňový úrad odhalil chybu v riadnom daňovom priznaní.

9 krokov k podaniu opravného daňového priznania. Pre fyzické aj právnické osoby.


Dodatočné daňové priznanie


Dodatočné daňové priznanie sa podáva správcovi dane ako druhé alebo tretie v poradí. Tento typ priznania sa podáva:

 1. ako druhé v poradí:

  • ak daňovník v riadnom priznaní v termíne do 31. marca neopravil chybu. Po prvom apríli už môže podať iba dodatočné priznanie (ak správca dane nerozhodne inak),
  • ak daňovník v riadnom priznaní v odloženom termíne do dátumu uvedenom v odklade neopravil chybu. Po termíne uvedenom v odklade už môže podať iba dodatočné priznanie (ak správca dane nerozhodne inak). Dodatočným priznaní sa opravia údaje uvedené v riadnom priznaní.
 2. ako tretie v poradí:

  • ak daňovník v riadnom priznaní v termíne do 31. marca opravil chybu a podal opravné priznanie. Správca dane však aj v opravnom priznaní našiel chybu, bolo to však už v apríli. Po prvom apríli už môže podať iba dodatočné priznanie (ak správca dane nerozhodne inak) alebo ak nepodal odklad.

Podanie daňového priznania na príkladoch z praxe


Príklad č. 1:
Adam podal riadne daňové priznanie 20. marca.

Fakt

Správca dane obdžal Adamove daňové priznanie ako prvé v poradí v riadnom termíne. Daňové priznanie je podané správne.

Príklad č. 2
Eva podala riadne daňové priznanie 20. marca. Po podaní zistila, že má v ňom chybu. Chybu opravila a dňa 22. 3. podala dodatočné daňové priznanie.

Fakt

Správca dane dostal 2 Evine daňové priznania. Prvé, riadne, obdržal 20. marca. Druhé v poradí obdržal 22. marca. Daňové priznania neboli identické. Daňové priznanie nebolo podané správne. Eva mala postupovať tak, že opravené daňové priznanie do 31. marca mala podať ako opravné priznanie.

Mýtus

Eva bola v mylnom domnení, že iba doplnila jeden údaj ako dodatok. Nie je to tak. K oprave priznania v termíne slúži opravné priznanie.

Príklad č. 3
Peter podal dodatočné daňové priznanie 10. apríla. O odklad nežiadal, na podanie odkladu jednoducho zabudol.

Fakt

Správca dane obdržal Petrovo daňové priznanie ako prvé v poradí. Malo byť podané ako riadne. Daňové priznanie nebolo podané správne. Peter dostal od správcu dane pokutu za neskoré podanie daňového priznania vo výške 30 €.

Mýtus

Peter bol v domnení, že po 1. apríli už riadne priznanie nemôže podať, lebo je po termíne. Preto podal dodatočné priznanie.

Ak ste ešte daňové priznanie nepodali, je najvyšší čas podať. Ak ste nepožiadali o odklad, daňový úrad vám okrem pokuty za nepodanie priznania vyrubí aj penále (ak vyjde daň k úhrade) za každý deň omeškania. Daňové priznanie si spracujete v jednoduchej a intuitívnej online aplikácii na www.OnlinePriznanie.sk.

Spracovať daňové priznanie