9 krokov k podaniu opravného daňového priznania. Pre fyzické aj právnické osoby.

Aktualizovaný: 25. Január 2024
Publikovaný: 14. Máj 2020

Opravné daňové priznanie sa podáva v prípade, že daňovník v riadnom daňovom priznaní nevyplnil niektorý relevantný údaj, nesprávne opísal údaje z potvrdení, ktoré sú súčasťou daňového priznania, alebo daňový úrad odhalil chybu v riadnom daňovom priznaní. Opravu daňového priznania urobí ešte v termíne, tj. do 2. apríla.

Opravné priznanie sa môže podať do 2. apríla. Po 2. apríli nie je možné podať opravné priznanie. Všetky zmeny v daňovom priznaní po tomto termíne sa musia podať v dodatočnom daňovom priznaní.


Ako postupovať pri vyplňovaní opravného daňového priznania?


Postup pri vyplňovaní opravného daňového priznania:

  1. Základ je spracovať si v aplikácii riadne daňové priznanie s e-podaním.
  2. Napísať e-mail na [email protected] s požiadavkou o E-podanie opravného priznania. Formulár k opravnému priznaniu sa odomkne.
  3. V kroku č. 2 prekliknúť tlačidlo z riadneho na opravné.


  1. Opraviť chyby a preklepy v aplikácii.
  2. V kroku č. 4 kliknúť na tlačidlo DOKONČIŤ.
  3. Zaplatiť administratívny poplatok 5 €.
  4. V PDF aj v XML súbore s daňovým priznaním sa zaškrtne pole opravné priznanie.


  1. Napísať na e-mail podpory o dokončení opravného daňového priznania, tj. opravné daňové priznanie je pripravené k e-podaniu.
  2. Podanie opravného daňového priznania elektronicky.

Opravné daňové priznanie si spracujete v jednoduchej online aplikácii na OnlinePriznanie.sk.

Podať opravné daňové priznanie