Príjem zo zahraničia v slovenskom daňovom priznaní: Maďarsko

Aktualizovaný: 7. Február 2024
Publikovaný: 23. Február 2022

Náš južný sused, Maďarsko, zamestnáva Slovákov najmä z prihraničných oblastí. Slováci tu pracujú najmä v priemysle, zdravotníctve, obchode, na stavbách a v ďalších odvetviach. Svoj príjem dostávajú v maďarských forintoch, príjmy je teda potrebné prepočítať na eurá. Aplikácia však prepočet kumulatívnym kurzom NBS urobí za vás.

V Maďarsku môžu mať Slováci dva druhy príjmov:

  • zo zamestnania/dohody,
  • z podnikania.

Ako zaniesť príjem zo zamestnania/dohody do aplikácie?


Príjem zo zamestnania potvrdzuje maďarský formulár 23M30 A munkáltató, kifizető összesített igazolása a 2023. évi személyi jövedelemadó bevallásához, ktorý tvorí aj povinnú prílohu k daňovému priznaniu.


  • Do riadku Celkový príjem zo zahraničia napíšete čiastku uvedenú v 23M30 na strane 1, v oddieli I. AZ ÖSSZEVONT ADÓALAPBA TARTOZÓ JÖVEDELMEK (BEVÉTELEK), v riadku 1, v stĺpci D s názvom Munkaviszonyból származó bérjövedelem az érdekképviseleti tagdíjnélkül.
  • Do riadku Celkové zaplatené dane v zahraničí uveďte čiastku v 23M30 na strane 1, v oddieli I. AZ ÖSSZEVONT ADÓALAPBA TARTOZÓ JÖVEDELMEK (BEVÉTELEK), v riadku 65, v stĺpci B s názvom Levont adóelőleg összege.
  • Do riadku Sociálne poistné opíšte čiastku uvedenú v 23M30 na strane 2, oddieli IV. CSALÁDI JÁRULÉKKEDVEZMÉNNYEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS, v riadku 13, v stĺpci D s názvom Levont járulékok összege. Táto čiastka tvorí celkové odvody na sociálne a zdravotné poistenie.
  • Do riadku Zdravotné poistenie uveďte 0.


Na príjem zo zamestnania v Maďarsku sa v slovenskom daňovom priznaní uplatní metóda zápočtu na základe zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. Podľa §45 ods. 3 písmeno c Zákona o dani z príjmov sa však na príjem zo zamestnania v aplikácii použije metóda vyňatia, pretože je pre daňovníka výhodnejšia a zákon takúto výnimku umožňuje.


Ako zaniesť príjem z podnikania do aplikácie?


Pri príjmoch z maďarskej živnosti nedokladáte na daňový úrad žiadne potvrdenie. Údaje do aplikácie vyplníte takto:

  • Do riadku Celkový príjem zo zahraničia napíšete súčet všetkých zaplatených faktúr z Maďarska.
  • Riadok Celkové zaplatené dane v zahraničí vyplníte podľa toho, či maďarská legislatíva nariaďuje platbu dane (podanie daňového priznania) z výšky zadaného príjmu.
  • Riadky Sociálne poistenie v zahraničí a Zdravotné poistenie v zahraničí vyplníte podľa skutočne zaplatených odvodov.

Na príjem z podnikania v Maďarsku sa v slovenskom daňovom priznaní uplatní metóda zápočtu. To znamená, že zaplatená daň v Maďarsku sa v SR “započíta” a rozdiel sa doplatí na SR.

Spracujte si daňové priznanie v jednoduchej online aplikácii na www.OnlinePriznanie.sk a vyplňte správne zahraničný príjem.

Vyplniť daňové priznanie