(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

SZČO: Ako správne platiť odvody?

Aktualizovaný: 22. September 2023
Publikovaný: 4. August 2020

SZČO je povinná platiť 5 typov odvodov. Ako správne platiť poistné a čomu sa vyhnúť? Zistili sme za vás.

SZČO musí povinne odvádzať odvody na:

 • nemocenské poistenie,
 • starobné poistenie - ak nie je sporiteľom dôchodkového starobného poistenia, tak platí tieto odvody spolu na starobné poistenie. Ak je sporiteľom dôchodkového starobného poistenia, odvod na starobné poistenie sa rozdelí na starobné poistenie a na príspevok na starobné dôchodkové sporenie,
 • invalidné poistenie,
 • do rezervného fondu solidarity.


Prehľad poistného SZČO v roku 2023


Nemocenské poistenie Rezervný fond solidarity Invalidné poistenie Starobné poistenie + príspevky na starobné dôchodkové sporenie (sporiteľ starobného dôchodkového poistenia) Starobné poistenie (sporiteľ starobného dôchodkového poistenia)
4,4 % 4,75 % 6 % 13 % + 5 % 18 %

Platenie poistného


 • Platba do Sociálnej poisťovne musí byť uhradená do 8. dňa nasledujúceho po mesiaci, za ktorý mal byť odvod odvedený. To znamená, že za mesiac jún sa odvod musí uhradiť do 8. júla.
 • Platba musí byť identifikovaná, aby bol odosielateľ platby jednoznačný. To znamená, že musí obsahovať variabilný a špecifický symbol. Variabilný symbol je číslo fyzickej alebo právnickej osoby, ktoré prideľuje Sociálna poisťovňa. Špecifický symbol je označenie kalendárneho mesiaca a roka, za ktoré sa platí poistné. Napríklad za máj 2023 sa špecifický symbol uvedie takto: 052023 alebo 202305. Ak sa odvod hradí trvalým príkazom z účtu platiteľa, ten uvedie špecifický symbol 88, ktoré znamená pravidelnú opakujúcu sa platbu.
 • Platba do zdravotnej poisťovne musí byť uhradená do 8. dňa nasledujúceho po mesiaci, za ktorý mal byť odvod odvedený. To znamená, že za mesiac jún sa odvod musí uhradiť do 8. júla.
 • Platba musí byť opäť identifikovaná, aby bol odosielateľ platby jednoznačný. To znamená, že musí obsahovať variabilný a špecifický symbol. Variabilný symbol je číslo fyzickej alebo právnickej osoby, ktoré prideľuje zdravotná poisťovňa. Špecifický symbol je označenie kalendárneho mesiaca a roka, za ktoré sa platí poistné. Napríklad za máj 2023 sa špecifický symbol uvedie takto: 052023 alebo 202305. Zdravotná poisťovňa si môže určiť označenie špecifického symbolu.

Zaslanie platby bez uvedenia identifikátorov (VS a ŠS) vedie k nesprávnemu spárovaniu platieb, prípadne môže viesť k vyrubeniu penálov za každý deň omeškania zo strany zdravotnej a Sociálnej poisťovne.


Prehľad vymeriavacích základov pre rok 2023


Položka Suma Poznámka
Minimálny vymeriavací základ 605,50 €
Poistné od 1. 1. 2023 200,72 €
Poberatelia (predčasného) starobného a výsluhového dôchodku, ktorí dovŕšili dôchodkový vek 164,39 € neplatia poistné na invalidné poistenie
Maximálny vymeriavací základ 8 477 €
Poistné od 1. 1. 2023 2 810,12 €
Poberatelia (predčasného) starobného a výsluhového dôchodku, ktorí dovŕšili dôchodkový vek 2 301,50 € neplatia poistné na invalidné poistenie

Čomu sa vyhnúť pri platbe odvodov?


 • zaslaniu platby bez variabilného a špecifického symbolu,
 • zaslaniu platby s nesprávnym variabilným a špecifickým symbolom,
 • zaslaniu nesprávnej sumy,
 • zaslaniu platby na nesprávny účet,
 • zaslaniu platby po termíne splatnosti.

Čo robiť, ak…


… živnostník odošle platbu bez alebo s nesprávnym VS/ŠS?


Ak SZČO odošle platbu do poisťovne bez variabilného symbolu alebo s neprávnym variabilným symbolom, môže nesprávne odoslanú platbu riešiť týmito spôsobmi:

 1. Napíše e-mail do poisťovne s popisom situácie a priloží výpis z transakcie o zaplatení poistného. Požiada poisťovňu o spárovanie platby. Poisťovňa dohľadá platbu a spáruje ju na klientský účet SZČO.
 2. Počká, čí sa platba spáruje sama. Pracovník poisťovne po čase kontaktuje SZČO o nedoplatku a situáciu vyrieši spárovaním platby ručne.

... živnostník odošle platbu s nesprávnou sumou?


Nesprávna suma na príkaze k úhrade je jedným z najčastejších omylov pri platbe poistného. Situácia sa rieši 2 spôsobmi:

 1. Ak SZČO pošle vyššiu sumu, ako je predpis poistného - poisťovňa priradí predpísanú výšku poistného za daný mesiac a rozdiel prevedie do ďalšieho mesiaca. Ak ďalší mesiac príde suma poistného znížená o tento rozdiel, dorovná sa na klientskom účte. Ak príde opäť vyššia suma, rozdiel sa opäť prevedie do ďalšieho mesiaca. Nakoniec poisťovňa pošle vyúčtovanie a vráti vzniknutý preplatok.
 2. Ak SZČO pošle nižšiu sumu, ako je predpis poistného - poisťovňa vyčísli penále za každý deň omeškania platby. Odporúčame skontrolovať výšku odosielaj platby pred potvrdením príkazu k úhrade.

... živnostník odošle platbu po termíne splatnosti?


Nepripísanie poistného na klientský účet SZČO, ako aj pripísanie čiastočnej úhrady, súvisí s vyrubením penále za každý deň omeškania platby.

Náš e-book je užitočný pomocník nielen pri rozbiehaní podnikania. Prevedie vás založením živnosti, pomôže zorientovať sa v povinnostiach voči úradom, vysvetlí fakturáciu, cenotvorbu a DPH a pomôže so zamestnávaním ľudí. Viac ako 90 strán rád a tipov od skúsenej účtovníčky, príklady z praxe, vzory vyplnených formulárov a veľa ďalšieho. Objednajte na našom webe.


Objednať e-book