(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

SZČO: Ako správne platiť odvody?

4. August 2020

SZČO je povinná platiť 5 typov odvodov. Ako správne platiť poistné a čomu sa vyhnúť?

SZČO musí povinne odvádzať odvody na:

 • nemocenské poistenie
 • starobné poistenie - ak nie je sporiteľom dôchodkového starobného poistenia, tak platí tieto odvody spolu na starobné poistenie. Ak je sporiteľom dôchodkového starobného poistenia, odvod na starobné poistenie sa rozdelí na starobné poistenie a na príspevok na starobné dôchodkové sporenie
 • invalidné poistenie
 • do rezervného fondu solidarity

Platenie poistného

 • platba do Sociálnej poisťovne musí byť uhradená do 8. mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý mal byť odvod odvedený. To znamená, že za mesiac jún sa odvod musí uhradiť do 8. júla.
 • platba musí byť identifikovaná, aby bol odosielateľ platby jednoznačný. To znamená, že musí obsahovať variabilný a špecifický symbol. Variabilný symbol je číslo fyzickej alebo právnickej osoby, ktoré prideľuje Sociálna poisťovňa. Špecifický symbol je označenie kalendárneho mesiaca a roka, za ktoré sa platí poistné. Napríklad za máj 2020 sa špecifický symbol uvedie takto: 052020 alebo 202005. Ak sa odvod hradí trvalým príkazom z účtu plátcu, ten uvedie špecifický symbol 88, ktoré znamená pravidelnú opakujúcu sa platbu.

Zaslanie platby bez uvedenia identifikátorov (VS a ŠS) vedie k nepsrávnemu spárovaniu platieb, prípadne môže viesť k priradeniu platby za omeškanie.

Čomu sa vyhnúť pri platbe odvodov?

 • zaslaniu platby bez variabilného a špecifického symbolu
 • zaslaniu platby s nesprávnym variabilným a špecifickým symbolom
 • zaslaniu nesprávnej čiastky
 • zaslaniu platby na nesprávny účet
 • zaslaniu platby po termíne splatnosti

SZČO si vzhľadom k pandémii koronavírusu tento rok môže odložiť platenie odvodov do Sociálnej poisťovne. Túto skutočnosť musí nahlásiť v Sociálnej poisťovni vyplnením príslušného formuláru. Viac informácií nájdete TU.