PD A1 űrlap

29. február 2024

Szerződött-e arra, hogy külföldön dolgozzon szabadúszóként, vagy a munkaadója küldte ki külföldre?

Mi is pontosan a PD A1 nyomtatvány és milyen célt szolgál?


Be kell nyújtania a PD A1 formanyomtatványt annak igazolására, hogy a saját országában társadalombiztosítási kifizetéseket teljesített. Ez a dokumentum igazolja, hogy a külföldre küldött alkalmazottnak hosszú távú munkakapcsolata van otthon, vagy a projekten dolgozó független vállalkozó rendelkezik-e az otthonról származó érvényes kereskedelmi engedéllyel.


A szabadúszóknak és a PD A1 nyomtatvánnyal nem rendelkező munkavállalóknak külföldi társadalombiztosítási fedezetet kell szerezniük. Ezt a felelősséget egy adott esetben „elkerülheti”:

Ha egy alkalmazott vagy szabadúszó 24 hónapnál nem hosszabb ideig dolgozott külföldön, és rendelkezik érvényes PD A1 nyomtatvánnyal, akkor külföldön nem kell társadalombiztosítást fizetni.

Leegyszerűsítve, ennek a kivételnek a hiánya azt jelentené, hogy például a Szlovákiába 5 napos munkára kiküldött munkavállalónak regisztrálnia kellene a Szlovák Társadalombiztosítási Ügynökségnél, és Szlovákiában társadalombiztosítással kell rendelkeznie. Ez alól a független vállalkozók sem mentesülnek.

A PD A1 nyomtatvány igazolja a társadalombiztosítás kifizetését az Ön lakóhelye szerinti országban. Még akkor is, ha az alkalmazott vagy a szabadúszó külföldön tartózkodik. Ez a dokumentum a társadalombiztosítási ellátások időtartamának ellenőrzésére szolgál a külföldi társadalombiztosítási hatóságok által végzett ellenőrzések esetén.


PD A1 űrlap – hol szerezhetem be?


A PD A1 formanyomtatványt személyesen beszerezheti annak az országnak bármely társadalombiztosítási hivatalában, ahol biztosítási fedezetet élvezi.

PD A1 űrlap alkalmazottak és szabadúszók számára:

A PD A1 formanyomtatvány megszerzésének feltételei eltérőek attól függően, hogy az alkalmazott vagy a szabadúszó melyik országban igényli az űrlapot.

A nyomtatványt a legtöbb esetben a munkáltató, ritkábban a munkavállaló kéri. Egyes országokban a felelősség a munkavállalót terheli. A szabadúszók önállóan jelentkeznek. A kérelem típusa az egyes EU-országokban eltérő.

A pályázat általában benyújtható:

  • elektronikusan,
  • papír formában.

A hordozható PD A1 formanyomtatvány kiadásáért felelős egyes intézmények elérhetőségei találhatók ITT.

Nemzetközi utazáskor az alkalmazottaknak és a szabadúszóknak is magukkal kell hozniuk az eredeti PD A1 nyomtatványt. Ahhoz, hogy a munkahelyen bemutatott külföldi csekk után mentesüljön a társadalombiztosítási adó fizetése alól, ez a dokumentum szükséges.

Az űrlapot nem kell idegen nyelvre lefordítani. Az űrlap az egész EU-ban szabványosított.

Mellékletek


A PD A1 formanyomtatványhoz több mellékletet is csatolni kell, attól függően, hogy melyik országból igénylik a nyomtatványt.

Az idegen nyelven írt dokumentumokat hivatalos fordítási eljárásnak kell alávetni. Abban az esetben, ha a dokumentumok idegen nyelvre történő fordítása nem hivatalos, eskü alatti nyilatkozat szükséges.

Az űrlap érvényessége


Az űrlaphoz kapcsolódó időkorlát arányos a külföldi munkaviszony hosszával. A visszaküldés időpontja, amely egyben a nyomtatvány érvényességének utolsó napja is, a kérelemben szerepel. Az érvényesség maximális megengedett időtartama huszonnégy hónap. A hazájába való visszatérés után a PD A1 nyomtatványt a hazai társadalombiztosítási intézménynek törölnie kell.

Ezért érdemes odafigyelni a külföldi munkavégzés befejezésének határidejére. Gyakori, hogy a külföldi munkavégzés több nappal meghosszabbodik. Ekkor a nyomtatvány a meghosszabbított időtartamra nem lesz érvényes, ami azt eredményezheti, hogy a meghosszabbított időszakra külföldön kell bejelentkezni a társadalombiztosításba.

Ezért célszerű a kérelemben meghatározott időkeretet betartani.

Olvasson tovább:

Az európai formanyomtatványok rövid ismertetése

Külföldön dolgozik? Milyen nyomtatványokat használnak az EU országaiban, és mire valók?

Az európai formanyomtatványok rövid ismertetése


Ha nem bírtoklom az űrlapot, mi történik?


Egy alkalmazottnak vagy szabadúszónak nem kötelező PD A1 nyomtatvánnyal utaznia; ennek megtétele azonban az ő előjoga, és tanácsos. A jelentkezési lap benyújtásának elmulasztása (például késedelem miatt) kizárja, hogy a munkavállaló vagy a szabadúszó mentesüljön. Következésképpen kötelesek lesznek a társadalombiztosítási járulékot a külföldön tartózkodásuk teljes időtartama alatt megfizetni.

Szankciót szabhatnak ki arra a munkavállalóra vagy szabadúszóra, aki nem nyújt be PD A1 nyomtatványt vagy nem jelentkezik be a külföldi társadalombiztosítási járulékfizetésre. A szankció mértéke az EU egyes tagállamaiban jelenleg hatályos jogszabályoktól függően változhat.

Fontos megfontolások a külföldi utazással kapcsolatos döntésének újraértékelésekor


A munkáltató vagy a munkavállaló, valamint a szabadúszó köteles a külföldi üzleti úttal kapcsolatos változásokat a hazai társadalombiztosítási intézménynek bejelenteni.

Mely változásokat kell jelenteni a társadalombiztosítási intézménynek?

  • ha a kért külföldi kiküldetésre nem került sor,
  • ha a külföldre kiküldetés a PD A1 nyomtatvány lejárta előtt véget ért,
  • ha a külföldre kiküldetés több mint két hónapja megszakadt,
  • ha a kiküldött munkavállalót a székhely szerinti ország munkáltatója más munkáltatóhoz rendelte (szabadúszókra nem vonatkozik).
Jelentkezzen a PD A1 űrlap igénylésére