(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Formulář L16 tzv. Lohnzettel

24. květen 2019

Formulář L16 tzv. Lohnzettel Z Rakouska. K čemu slouží a z čeho se skládá? Co dělat, když ho zaměstnavatel nechce vydat?

Lohnzettel je rakouský ekvivalent českého potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti. Je to podklad, kde jsou shrnuty všechny položky příjmu, odvodů a záloh na daň. Z něho vycházíte při vyplňování daňového přiznání. Tvoří základ pro výpočet daňové povinnosti a pro určení výše vrácené daně.

Lohnzettel vystaví zaměstnavatel zaměstnancům po skončení daňového roku, což je vždy ke konci kalendářního roku, nejpozději do konce února následujícího roku elektronicky. Tento dokument vám náleží i tehdy, jestliže pracovní poměr trval méně než 1 rok.

Skládá se ze tří částí:

Obecná část obsahuje:

 • číslo rakouského daňového úřadu
 • sociální status pracovníka
 • druh uzavření pracovního poměru (na dobu určitou nebo neurčitou)
 • nárok na daňový bonus na dítě
 • zvýšený bonus u příjemců důchodů
 • příslušnost k obci
 • státní příslušnost
 • údaje o vystavovateli (zaměstnavateli)

Daňová část obsahuje:

 • veškeré příjmy (včetně přesčasů, prémií, příplatků, vyrovnávacích částek náhrady dovolené)
 • příplatky za přesčasy
 • práci během státních svátků a víkendů, které nepodléhají zdanění
 • jiné příjmy před odečtením šestiny ročního příjmu
 • příspěvky do sociální pojišťovny
 • nezdanitelná částka u zaměstnanců pracujících v zemědělství a lesnictví
 • jiné odvody (práce v zahraničí; pomoc v rozvojových zemích; náklady na jízdné do zaměstnání, nevyplacené dobrovolné příspěvky; odvody osvobozeny od zdanění; odvody podléhající zdanění)
 • daň z příjmu
 • příspěvky zaměstnavatele do zahraničních penzijních pojišťoven
 • zohledněna nezdanitelná částka
 • církevní daň
 • náklady na jízdné do ČR
 • počet odpracovaných měsíců

Sociální část obsahuje:

 • kód sociální pojišťovny
 • přidělené číslo účtu zaměstnavatele
 • období pojištění
 • nárokování na vyplacení mimořádné částky
 • sociální status zaměstnance
 • výška zaplacených příspěvků do sociální pojišťovny
 • vyměřovací základ
 • doba placení příspěvků do sociální pojišťovny
 • adresa zaměstnavatele
 • obec
 • stát

Poznámka:

Zaměstnavatel je povinen nahlásit výšku vašich příjmů příslušnému finančnímu úřadu v Rakousku. Musí tak učinit do konce ledna následujícího roku. Pokud pracovní poměr trval kratší dobu než jeden rok, musí zaměstnavatel tuto informaci nahlásit rakouskému finančnímu úřadu do jednoho měsíce od ukončení pracovní smlouvy. Výjimkou je pouze ukončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů.

V případě, že vám zaměstnavatel Lohnzettel nechce vystavit nebo jej jednoduše nevystaví, k výpočtu daně postačí i výplatní pásky. Slouží jako akceptovaná náhrada Lohnzettelu.


Týká se vás to? Připravili jsme pro vás aplikaci pro vrácení daní z Rakouska. Pro získání příspěvků vám pošleme také formulář L1i.

Ziskejte_chybejici_dokumety