Formulář L16 tzv. Lohnzettel

Aktualizováno: 10. listopad 2023
Publikováno: 24. květen 2019

Během práce v Rakousku je zaměstnavatel povinen vystavit zaměstnanci Formulář L16 tzv. Lohnzettel. K čemu slouží a co obsahuje?

Formulář L16 (Lohnzettel)


Lohnzettel je rakouský ekvivalent českého potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti. Je to podklad, který slouží k vyplnění daňového přiznání. Obsahuje výši příjmu, odvodů a záloh na daň za předchozí daňové období.


Kromě osobních údajů zaměstnance (jméno, rodné číslo a adresa) se formulář skládá z tří částí:

 • obecná,
 • daňová,
 • sociální.

Lohnzettel tvoří základ pro výpočet daňové povinnosti a pro určení výše vrácené daně z Rakouska.


Obecná část obsahuje:

 • číslo rakouského daňového úřadu,
 • sociální status pracovníka,
 • druh pracovního poměru (na dobu určitou nebo neurčitou),
 • nárok na daňový bonus na dítě,
 • zvýšený bonus u příjemců důchodů,
 • příslušnost k obci,
 • státní příslušnost,
 • údaje o zaměstnavateli.

Daňová část obsahuje:

 • veškeré příjmy (včetně přesčasů, prémií, příplatků, vyrovnávacích částek náhrady dovolené),
 • příplatky za přesčasy,
 • práci během státních svátků a víkendů, které nepodléhají zdanění,
 • jiné příjmy před odečtením šestiny ročního příjmu,
 • příspěvky do sociální pojišťovny,
 • nezdanitelná částka u zaměstnanců pracujících v zemědělství a lesnictví,
 • jiné odvody (práce v zahraničí, pomoc v rozvojových zemích, náklady na jízdné do zaměstnání, nevyplacené dobrovolné příspěvky, odvody osvobozeny od zdanění, odvody podléhající zdanění),
 • daň z příjmu,
 • příspěvky zaměstnavatele do zahraničních penzijních pojišťoven,
 • zohledněna nezdanitelná částka,
 • církevní daň,
 • náklady na jízdné do ČR,
 • počet odpracovaných měsíců.
Přečtěte si také:

Vrácení daně z Rakouska. Formulář L1i.

Během práce v Rakousku je zaměstnavatel povinen vystavit zaměstnanci Formulář L16 tzv. Lohnzettel. K čemu slouží a co obsahuje?

Vrácení daně z Rakouska. Formulář L1i.


Sociální část obsahuje:

 • kód sociální pojišťovny,
 • přidělené číslo účtu zaměstnavatele,
 • období pojištění,
 • nárokování na vyplacení mimořádné částky,
 • sociální status zaměstnance,
 • výška zaplacených příspěvků do sociální pojišťovny,
 • vyměřovací základ,
 • doba placení příspěvků do sociální pojišťovny,
 • adresa zaměstnavatele,
 • obec,
 • stát.


Získání formuláře


Lohnzettel vám zaměstnavatel vystaví v elektronické formě po skončení daňového roku, nejpozději však do konce února následujícího roku. Dokument vám náleží i tehdy, pokud pracovní poměr trval méně než 1 rok.

Při ztrátě formuláře lze požádat zaměstnavatele o vystavení kopie dokumentu.


Zaměstnavatel je povinen nahlásit výšku vašich příjmů příslušnému finančnímu úřadu Finanzamt. Musí tak učinit v lhůtě:

 • do konce února následujícího roku - při elektronickém hlášení,
 • do konce ledna následujícího roku - při papírovém hlášení (jen v případě, že nelze provést elektronické hlášení).

Zaměstnavatel je povinen vystavit Lohnzettel v průběhu roku, pokud byl pracovní poměr ukončen před koncem kalendářního roku. Tehdy musí být formulář vystaven do jednoho měsíce od ukončení pracovní smlouvy. Výjimkou je pouze ukončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů.

Potřebujete pomoci se získáním formuláře L16, příp. s jiným dokumentem potřebným k vrácení daně?

Napište nám