(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Jak na daně, pokud žijete v Česku a pronajímáte nemovitost v Anglii?

23. říjen 2023

U Čechů roste obliba kupování nemovitostí ve Velké Británii, často přes zprostředkovatelskou realitní agenturu. Jak v takovém případě řešit daňové přiznání se dozvíte v článku.

Určení rezidentství


Prvním krokem je určení, zda jste nerezidentem Anglie. Z toho následně plynou povinnosti vůči HMRC (HM Revenue and Customs - britský finanční úřad). Pokud v Anglii nemáte bydliště a pouze zde pronajímáte nemovitost a příjmy máte i z jiné země, pravděpodobně jste v Anglii považován za nerezidenta. Pokud si nejste jistí s určením rezidentství, požádejte o konzultaci k určení rezidentství.


Kdo má povinnost podat daňové přiznání ve Velké Británii?


Každý pronajímatel - nerezident je povinen podat daňové přiznání po skončení daňového roku, pokud příjem z pronájmu přesáhne částku 1 000 £ ročně (britský daňový rok trvá od 6. dubna do 5. dubna následujícího roku). V případě, že jste rezidentem Velké Británie, pravidla pro podání daňového přiznání se liší a záleží na více faktorech. I s takovou situací vám rádi pomůžeme.

Z praxe je známo, že HMRC zasílá pronajímatelům - nerezidentům více dopisů, a to s informací o povinnosti podání přiznání a rovněž s opačnou informací.

Chci se poradit o povinnosti
podání daňového přiznání


Jak je to s placením daní přes letting agenta?


Letting agent je osoba nebo firma, která se specializuje na správu pronájmu nemovitostí. Jejich hlavním úkolem je spojovat majitele nemovitostí (pronajímatelé) s potenciálními nájemníky a zajišťovat, aby celý proces pronájmu probíhal hladce a v souladu s platnými zákony a předpisy.

Letting agenti mohou být pro majitele nemovitostí velmi užiteční, zejména pokud mají několik nemovitostí k pronájmu a nemají čas nebo dovednosti na správu pronájmu sami. Agenti obvykle za své služby účtují provizi nebo poplatek. Zároveň se postarají o odvádění daní.

Přečtěte si také

Rezident v zahraničí

Co znamená pojem rezident v zahraničí? Rezident je poplatník s neomezenou daňovou povinností.

Rezident v zahraničí


Celý proces funguje na principu, že letting agent (kterého si sami vyberete) srazí měsíčně 20% daň z nájemného. Sraženou daň odvede britskému finančnímu úřadu HMRC každé čtvrtletí.

Měsíční poplatek za správu nemovitosti závisí na regionu a na službách, které od agenta požadujete. Např. za komplexní správu nemovitosti si agenti účtují od 7 % z měsíčního nájemného. V Londýně může poplatek dosáhnout až 15 %.

  • Výhody využití letting agenta - pronajímatel je ušetřen od správy nemovitosti.
  • Nevýhody využití letting agenta - pronajímatel platí letting agentovi poplatky a také je připraven o možnost uplatnění odečitatelných položek v daňovém přiznání. V konečném důsledku tak může zaplatit na daních více, než kdyby si přiznání podal člověk sám.

Podejte daňové přiznání a uplatněte si veškeré daňové odpočty. Nerezidenti tu daní pouze příjem dosažený v Anglii, ne příjem z jiné země.


Způsob a termín podání daňového přiznání


Pronajímatelé - nerezidenti jsou povinni podat přiznání:

  • v papírové formě: do 31. října,
  • v elektronické formě: do 31. ledna.

Za nepodání, nebo opožděné podání daňového přiznání hrozí pronajímateli pokuta.

Odečitatelné položky


Odečitatelné položky snižují základ daně a tím konečnou daňovou povinnost. Mezi odečitatelné položky, které lze uplatnit v daňovém přiznání, patří např.:

  • úroky z hypotéky,
  • pojistné,
  • místní poplatky,
  • náklady na výdaje a opravy bytu,
  • poplatky a provize realitním agentem.

Sazby daně z příjmu z pronájmu nemovitosti pro rok 2023


Sazby daně závisí na výši příjmu následovně:

Příjem Sazba daně
0 až 12 570 £ 0 %
12 571 £ až 50 270 £ 20 %
50 271 £ až 125 140 £ 40 %
více než 125 140 £ 45 %


Jak je to s přiznáním v České republice?


Příjem z pronájmu nemovitosti ve Velké Británii je třeba uvést i v daňovém přiznání v domovské zemi.

Rádi vám pomůžeme s podáním daňového přiznání v ČR i ve Velké Británii.

Kontaktujte nás