(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Jak získat SSN nebo ITIN v USA?

4. říjen 2023

Číslo sociálního zabezpečení (SSN) je jedinečný identifikátor vydávaný správou sociálního zabezpečení. Pro práci v USA potřebujete číslo SSN, které se používá k určení vašeho nároku na dávky sociálního zabezpečení a určité vládní služby.

K čemu byste mohli potřebovat SSN a jak jej získat?


Mnoho finančních institucí, jako jsou banky a úvěrové společnosti, při založení účtu chtějí toto číslo. Pokud nejste občanem USA s pracovním povolením, možná budete potřebovat i SSN.

Číslo sociálního pojištění a jeho příslušnou kartu můžete získat vyplněním Formuláře SS-5: Žádost o kartu sociálního zabezpečení od SSA. Formulář vysvětluje, jak získat původní kartu, vyměnit kartu a změnit nebo opravit záznamy SSN.

Úplný seznam požadavků, jako je dokumentace, která prokazuje věk, totožnost a státní občanství nebo imigrační status USA, je součástí formuláře. Za získání čísla nebo karty se neplatí žádný poplatek.

Pokud nemáte SSN a nesplňujete podmínky pro jeho získání, IRS vydává číslo ITIN, aby pomohla jednotlivcům dodržovat daňové zákony USA a poskytla prostředky pro efektivní zpracování daňových přiznání.


Co je ITIN?


Individual Taxpayer Identification Number (ITIN) je identifikační číslo poplatníka vydané Internal Revenue Service. Vydává sa bez ohledu na imigrační statut, protože cizinci s trvalým pobytem i nerezidenti mohou mít v USA povinnost podat daňové přiznání podle zákona o dani z příjmů (Internal Revenue Code). Číslo ITIN neslouží k žádnému jinému účelu než k podávání daňového přiznání k federální dani.

ITIN neprovádí:

  • ověření práce v USA,
  • poskytování nároku na dávky sociálního zabezpečení,
  • kvalifikaci na závislou osobu pro účely zápočtu daně z příjmu.

Jak požádat o ITIN?


K zahájení procesu žádosti o ITIN budete potřebovat vyplněný formulář W-7 IRS, daňové přiznání k federální dani z příjmu v USA a váš pas.

Formulář W-7 můžete podat spolu s daňovým přiznáním k federální dani z příjmu. K prokázání totožnosti a zahraničního statutu musíte přiložit také originály dokumentů nebo ověřené kopie od vydávající agentury. Potom máte tři možnosti, jak podat žádost: podat žádost osobně prostřednictvím služeb certifikačního akceptačního agenta autorizovaného IRS, dohodnout si schůzku v určeném centru pomoci daňovým poplatníkům IRS, poslat svůj formulář W-7, daňové přiznání, doklad totožnosti a doklady o zahraničním statusu pro Internal Revenue Service.

Pokud požádáte o ITIN a splníte podmínky pro získání ITIN, už za sedm týdnů můžete obdržet dopis s přidělením vašeho daňového identifikačního čísla od úřadu IRS. Rychlost získání ITIN ale závisí na počtu žádostí, které IRS obdrží - v nejvytíženějších obdobích to může trvat 9 až 11 týdnů.

Chci získat zpět své daně