(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Ako získať SSN alebo ITIN v USA?

4. Október 2023

Číslo sociálneho zabezpečenia (SSN) je jedinečný identifikátor vydávaný správou sociálneho zabezpečenia. Pre prácu v USA potrebujete číslo SSN, ktoré sa používa na určenie vášho nároku na dávky sociálneho zabezpečenia a určité vládne služby.

K čomu by ste mohli potrebovať SSN a ako ho získať?


Mnoho finančných inštitúcií, ako sú banky a úverové spoločnosti, pri založení účtu pýtajú aj toto číslo. Ak nie ste občanom USA s pracovným povolením, možno budete potrebovať aj SSN.

Číslo sociálneho poistenia a jeho príslušnú kartu môžete získať vyplnením Formulára SS-5: Žiadosť o kartu sociálneho zabezpečenia od SSA. Formulár vysvetľuje, ako získať pôvodnú kartu, vymeniť kartu a zmeniť alebo opraviť záznamy SSN.

Úplný zoznam požiadaviek, ako je dokumentácia, ktorá preukazuje vek, totožnosť a štátne občianstvo alebo imigračný status USA, je súčasťou formulára. Za získanie čísla alebo karty sa neplatí žiadny poplatok.

Ak nemáte SSN a nespĺňate podmienky na jeho získanie, IRS vydáva číslo ITIN, aby pomohla jednotlivcom dodržiavať daňové zákony USA a poskytla prostriedky na efektívne spracovanie daňových priznaní.


Čo je ITIN?


Individual Taxpayer Identification Number (ITIN) je identifikačné číslo daňovníka vydané Internal Revenue Service. Vydáva sa bez ohľadu na imigračný štatút, pretože cudzinci s trvalým pobytom aj nerezidenti môžu mať v USA povinnosť podať daňové priznanie podľa zákona o dani z príjmov (Internal Revenue Code). Číslo ITIN neslúži na žiadny iný účel ako na podávanie daňového priznania k federálnej dani.

ITIN nevykonáva:

  • autorizáciu práce v USA,
  • poskytovanie nároku na dávky sociálneho zabezpečenia,
  • kvalifikáciu na závislú osobu na účely zápočtu dane z príjmu.

Ako požiadať o ITIN?


Na zahájenie procesu žiadosti o ITIN budete potrebovať vyplnený formulár W-7 IRS, daňové priznanie k federálnej dani z príjmu v USA a váš pas.

Formulár W-7 môžete podať spolu s daňovým priznaním k federálnej dani z príjmu. Na preukázanie totožnosti a zahraničného štatútu musíte priložiť aj originály dokumentov alebo overené kópie od vydávajúcej agentúry. Potom máte tri možnosti, ako podať žiadosť: podať žiadosť osobne prostredníctvom služieb certifikačného akceptačného agenta autorizovaného IRS, dohodnúť si stretnutie v určenom centre pomoci daňovým poplatníkom IRS, poslať svoj formulár W-7, daňové priznanie, doklad totožnosti a doklady o zahraničnom statuse pre Internal Revenue Service.

Keď požiadate o ITIN a splníte podmienky na získanie ITIN, už o sedem týždňov môžete dostať list s pridelením vášho daňového identifikačného čísla od úradu IRS. Rýchlosť získania ITIN však závisí od počtu žiadostí, ktoré IRS dostane - v najvyťaženejších obdobiach to môže trvať 9 až 11 týždňov.

Chcem získať späť svoje dane