Príjem zo zahraničia v slovenskom daňovom priznaní: Taliansko

9. Október 2023

Taliansko nie je len obľúbenou dovolenkovou destináciou, mnohí Slováci tam odchádzajú aj za prácou, predovšetkým sezónnou. Pracujú tu najmä v gastronómii, cestovnom ruchu, na rôznych plantážach a podobne.

V Taliansku môžu mať Slováci dva druhy príjmov:

  • zo zamestnania/dohody,
  • z podnikania.


Ako zaniesť príjem zo zamestnania/dohody do aplikácie?


Príjem zo zamestnania potvrdzuje taliansky formulár Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale, ktorý tvorí aj povinnú prílohu k daňovému priznaniu.

  • Do riadku Celkový príjem zo zahraničia napíšete čiastku uvedenú vo formulári na riadku č. 2 s názvom Redditi di lavoro dipendente e assimilaticon contratto a tempo determinato.

  • Do riadku Celkové zaplatené dane v zahraničí uveďte čiastku vo formulári na riadku č. 361 s názvom Imposta lorda v časti Detrazioni e crediti na druhej strane formulára.

  • Do riadku Sociálne poistné opíšte čiastku z riadku 367 s názvom Detrazioni per lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati v časti Detrazioni e crediti na 2. strane formulára. Táto suma predstavuje celkové sociálne poistenie.

  • Do riadku Zdravotné poistenie uveďte nulu.


Na príjem zo zamestnania v Taliansku sa v slovenskom daňovom priznaní uplatní metóda vyňatia príjmov na základe zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.


Ako zaniesť príjem z podnikania do aplikácie?


Pri príjmoch z talianskej živnosti nedokladáte na daňový úrad žiadne potvrdenie. Údaje do aplikácie vyplníte takto:

  • Do riadku Celkový príjem zo zahraničia napíšete súčet všetkých zaplatených faktúr z Talianska.
  • Riadok Celkové zaplatené dane v zahraničí vyplníte podľa toho, či talianska legislatíva nariaďuje platbu dane (podanie daňového priznania) z výšky zadaného príjmu.
  • Riadky Sociálne poistenie v zahraničí a Zdravotné poistenie v zahraničí vyplníte podľa skutočne zaplatených odvodov.

Na príjem z podnikania v Taliansku sa v slovenskom daňovom priznaní uplatní metóda vyňatia príjmov. To znamená, že zahraničný príjem z Talianska sa na SR “vyjme” a zahraničný príjem na SR nepodlieha zdaneniu.

Spracujte si daňové priznanie v aplikácii na www.OnlinePriznanie.sk a vyplňte správne zahraničný príjem.

Vyplniť daňové priznanie


Potrebujete daňové priznanie v Taliansku? Spracujte si ho v aplikácii na www.neotax.eu.

Vyplniť talianske daňové priznanie