(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Podnikanie na vedľajšiu činnosť

10. Október 2023

Ak ste popri zamestnaní dostali ponuku privyrobiť si na živnostenský list alebo niečo predať, je vhodné použovať nad založením živnosti na vedľajšiu činnosť. Ako podnikanie ovplyvní príjem, odvody a dane?

Podnikanie prináša so sebou veľa výhod:

  • ste sami sebe šéfom,
  • pracujete, kedy môžete a chcete,
  • môžete vykonávať to, čo vás baví,
  • nemáte pevne stanovenú pracovnú dobu,

ale aj niekoľko nevýhod:

  • nemáte nárok na dovolenku, zamestnanecké benefity,
  • za podnikateľskú činnosť ručíte celým svojím majetkom1).
    1) v prípade živnosti.

Zamestnanie ako hlavný zdroj príjmov, podnikanie ako vedľajšia činnosť


V rámci zamestnania sa pre novovzniknutého podnikateľa nič nezmení. Zamestnanie zostane pre neho stále hlavným zdrojom príjmov, podnikanie bude vedľajším príjmom.

Na začiatku si stačí zariadiť živnostenské oprávnenie. Keďže nastal súbeh zamestnania a podnikania, zamestnávateľ odvádza naďalej odvody zo zamestnania, novovzniknutý podnikateľ prvý rok podnikania neplatí odvody do zdravotnej ani Sociálnej poisťovne.


Objednajte si náš e-book: Príručka živnostníka alebo ako začať s podnikaním. Bude vaším sprievodcom v začiatkoch podnikania pri založení živnosti, vyplní s vami ohlásenie živnosti krok za krokom, prevedie vás povinnosťami voči úradom, naučí vás vystavovať faktúry, ukáže fakturáciu aj do EÚ a nevynechá ani obávanú DPH.


So založením živnosti môžete začať kedykoľvek v priebehu roka. Najvýhodnejšie je však začať podnikať v januári, keďže na odvodoch ušetríte až 12-násobok mesačnej platby za poistné.

Nová výška poistného sa stanoví od 1. júla nasledujúceho roka. Ak teda podnikáte prvý rok v roku 2023, nová výška odvodov bude platiť od 1. júla 2024 pri podaní daňového priznania do 31. 3. 2024. Na odvodoch ušetríte na platbách za 18 mesiacov.

Povinnosť platby zdravotného poistného nevznikne ani v ďalšom roku, pretože toto poistné odvádza zamestnávateľ. Zdravotná poisťovňa pošle podnikateľovi v roku 2024 ročné zúčtovanie a na základe zisku môže vyjsť nedoplatok na zdravotnom poistení. Ten stačí uhradiť a nemusíte sa starať o ďalšie mesačné poistné na zdravotné poistenie. Nedoplatok na zdravotnom poistnom si môžete uviesť do výdavkov za poistné v daňovom priznaní a znížiť tak základ dane.

Povinnosť platby sociálneho poistného vznikne od 1. júla 2024 a odvíja sa od výšky príjmu uvedeného v daňovom priznaní. Ak je výška príjmu do limitu 7 824 €, povinnosť platby odvodov nevznikne po celý rok. Ak je príjem vyšší ako je limit, Sociálna poisťovňa pošle oznámenie o vzniku poistného.

Chcete ušetriť na odvodoch ešte viac? Podajte odklad daňového priznania


Ak po prvom roku podnikania oznámite daňovému úradu predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, tzv. odklad, do 31. marca, daňové priznanie môžete podať do 30. júna 2024. Povinnosť platby odvodov následne môže vzniknúť až od 1. októbra 2024. Na sociálnom poistnom tak môžete legálne ušetriť až za 21 mesiacov od začiatku podnikania (za predpokladu, že ste s podnikaním začali v januári 2023).

Chcem podať odklad daňového priznania


Som študent denného štúdia a chcem podnikať na vedľajšiu činnosť, čo to pre mňa znamená?


Študent denného štúdia vykonáva hlavnú činnosť sústavnou prípravou na budúce povolanie. Je hlavnou činnosťou je teda štúdium, odvody za neho platí štát. Keď sa študent rozhodne pre podnikanie, odvody na zdravotné a sociálne poistné za neho naďalej bude odvádzať štát.

Z podnikania prvý rok žiadne odvody neplatí. Ďalší rok podnikania mu zdravotná poisťovňa vystaví ročné zúčtovanie a prípadný nedoplatok uhradí.

Povinnosť platiť sociálne poistné môže vzniknúť na základe výšky príjmov. Ak má príjem nad limit, povinnosť platby odvodov vznikne k 1. júlu nasledujúceho roka, ak podá daňové priznanie do 31. marca. Ak požiada o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, povinnosť platby odvodov na sociálne poistné môže vzniknúť od 1. októbra v roku, v ktorom podáva daňové priznanie.

Som dôchodca a chcem podnikať na vedľajšiu činnosť, čo to pre mňa znamená?


Poberateľ starobného dôchodku môže vykonávať podnikanie ako vedľajšiu činnosť len popri zamestnaní. Ak nie je zamestnaný, podnikanie je jeho hlavnou činnosťou, z ktorej odvádza odvody na zdravotné poistné, hoci zdravotné poistné platí za neho aj štát.

Odvody na sociálne poistné neplatí prvý rok podnikania, nasledujúci rok mu môže vzniknúť povinnosť platby odvodov podľa výšky jeho príjmov.

Ak dôchodcovi vznikne povinnosť platby odvodov na sociálne poistné, neplatí ho v plnej výške ako ekonomicky aktívny podnikateľ na hlavnú činnosť. Dôchodcovia sú oslobodení od platenia invalidného poistenia, ktoré je súčasťou sociálnych odvodov vo výške 6 %.

Podnikanie ako vedľajšia činnosť a dane


Príjem z podnikania sa uvádza do daňového priznania typu B. Kým zo zamestnania ste podávali daňové priznanie typu A, pri podnikaní sa podáva vždy typ B.

Podnikatelia majú povinnosť podať daňové priznanie výhradne elektronicky v riadnom termíne do 31. marca.


Spracujte si daňové priznanie prostredníctvom našej online aplikácii na www.OnlinePriznanie.sk. Spracujeme daňové priznanie typu B vo formáte PDF pre vašu kontrolu a XML pre elektronické podanie. Ak nemáte zriadenú e-komunikáciu s daňovým úradom, s balíčkom E-podanie ho za vás aj podáme. Po podaní vám pošleme potvrdenie o podaní, aby sme vás uistili, že podanie prebehlo správne.

Vyplniť daňové priznanie