4 kroky, ako si vybrať dobrého účtovníka?

Aktualizovaný: 15. Máj 2023
Publikovaný: 9. November 2018

Počítať vie každý, no účtovať vie máloktorý živnostník. Ak patríte medzi živnostníkov, ktorí sa rozhodujú, ako si vybrať toho najlepšieho účtovníka, spísali sme 4 kroky, ako si vybrať toho najlepšieho.

V čom spočíva agenda účtovníka?


Agenda účtovníka sa skladá z týchto činnosti:

 • konzultácie (k spracovaniu účtovníctva, k zostaveniu účtovnej závierky alebo daňového priznania),
 • spracovanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických a právnických osôb, k dani z motorových vozidiel,
 • registrácia na DPH,
 • spracovanie daňového priznania k DPH, kontrolného a súhrnného výkazu,
 • finančné analýzy,
 • spracovanie štatistických výkazov,
 • spracovanie dochádzok a miezd zamestnancov,
 • pravidelné školenia a vzdelávanie sa vzhľadom na časté zmeny legislatívy,
 • ďalšie služby.

1 . Vlastný alebo externý?


Od začiatku si stanovte činnosti, ktoré po účtovníkovi budete požadovať. Dôležitý je aj rozpočet, ktorý máte pre účtovníka vyčlenený. Existujú 3 možnosti:

 • interný účtovník, ktorý sa stane vašim zamestnancom. Síce vám spracuje kompletné účtovníctvo a bude vám neustále k dispozícii v kancelárii, ale treba brať do úvahy aj ďalšie položky, ktoré súvisia s jeho zamestnávaním, a to jeho mesačnú mzdu, odvody na strane zamestnávateľa, dane, agendu s prihlásením do poisťovní a pod. Treba brať do úvahy aj prípad, že účtovník môže byť dlhodobo práceneschopný, kedy ho bude musieť nahradiť iný zamestnanec alebo externý účtovník, pričom vám plynie povinnosť platiť náklady súvisiace s jeho pracovnou pozíciou. ,

 • externý účtovník je výhodnejšou voľbou, pretože:

  • spracuje komplexné účtovníctvo,
  • platíte len za služby, ktoré reálne využijete,
  • je flexibilný,
  • odpadajú náklady spojené so zamestnávaním,
  • náklady na pravidelné školenia a účtovný softvér je na strane externého účtovníka.
 • externá účtovná kancelária je najvýhodnejšou voľbou, pretože:

  • spracuje komplexné účtovníctvo,
  • platíte len za služby, ktoré reálne využijete,
  • je flexibilná,
  • je dispozícii vlastný účtovník, ktorý je zastupiteľný v rámci kancelárie,
  • odpadajú náklady spojené so zamestnávaním,
  • náklady na pravidelné školenia a účtovný softvér je na strane kancelárie.

2. Náklady a zodpovednosť


Podstatnou zložkou sú aj vynaložené náklady. Tie u interného účtovníka zahrňujú:

 • mzdu a odvody, ktoré ako zamestnávateľ budete uhrádzať,
 • účtovný softvér, udržiavať jeho aktuálnosť,
 • pravidelné odborné školenia,
 • zálohovanie programu, aby v prípade poruchy programu či počítača nedošlo k strate dát.

Môžete použiť aj online programy na účtovanie, ku ktorým máte vy ako podnikateľ aj váš účtovník prístup kedykoľvek a odkiaľkoľvek, kde je prístup na internet.

V prípade externistov a externých účtovných kancelárií nič podobné neriešite. Zaplatíte dohodnutý paušál a účtovníctvo môžete pustiť z hlavy.

Nezabúdajte si stanoviť, za čo zodpovedáte vy ako podnikateľ a za čo účtovník. Ak budete mať v účtovníctve, či dokonca daňovom priznaní chybu, môžu prísť sankcie. Zodpovednosť za účtovníctvo nesie vždy samotný podnikateľ. Zosobniť ju vlastnému zamestnancovi nie je právne zložité. V prípade externej spoločnosti môžete trvať na ustanovení dohody v kontrakte o tom, že prípadné pokuty vzniknuté chybou znáša práve externý účtovník.

3. Flexibilita


Externista (jednotlivec)Účtovná kancelária
VýhodyNevýhodyVýhodyNevýhody
✔️ individuálny prístup❌ pracovná indispozícia (dovolenka, neschopenka)✔️ istota stáleho spracovania účtovných dokladov❌ odovzdávanie dokladov mimo firemnú kanceláriu
✔️ rýchle reakcie❌ v závislosti na tom riskujete, že nebudete mať účtovníctvo, DPH, daňové priznanie alebo iné účtovné operácie zhotovené včas✔️ zabezpečenie školení a vzdelávania❌ po ukončení spolupráce môže nastať problém dostať sa k dokladom
✔️ rady a nasmerovanie podnikania v súlade so zákonmi---✔️ rýchlosť v komunikácii❌ sankcie za odovzdanie dokladov po termíne
------✔️ vlastný účtovník, ktorý vašu spoločnosť bude mať na starosti---
------✔️ zastupiteľnosť (dovolenka, neschopenka)---
------✔️ garancia spracovania účtovných dokumentov a ich podanie v termíne---


4. Cena vs. kvalita


Nájsť kvalitného internistu môže byť časovo aj finančne výrazne zložitejšie. Výberové konanie, ako aj hľadanie správneho kandidáta môže trvať mesiace.

V prípade externistov ako aj externých účtovných kancelárií si ľahko môžete nájsť referencie o ich práci a dostať sa k cenovej ponuke. Dohoda s externistom z odboru, ktorý má dobré meno, je otázkou telefonátu a krátkeho stretnutia.

Aký je ideálny účtovník?


 • spolupracuje,
 • rýchlo komunikuje,
 • dodržiava termíny,
 • podnikateľ nedostáva rozhodnutia o pokutách,
 • je ochotný poradiť či asistovať pri jednaní s inštitúciami,
 • navrhuje riešenia problémov,
 • upozorňuje na zistené nedostatky a radí podnikateľovi s ich nápravou.

7 rád, ako si vybrať správneho účtovníka


 • zistiť si referencie,
 • overiť si, či bude spolupráca na zmluvnom základe s jasne definovanými pravidlami,
 • zistiť si informácie o praxi,
 • zistiť si, či vie spracovať aj mzdy, rozpočty, kalkulácie (a všetko, čo budete potrebovať),
 • ak ide o účtovnú firmu, ujasniť si, kto konkrétne bude spracovávať doklady,
 • overiť si, či sleduje proces legislatívy a zúčastňuje sa školení,
 • či poskytuje doplnkový servis v podobe upozornení na termíny, zmeny.

Ktorého vybrať?


Prehľad výhod a nevýhod interných a externých účtovníkov z pohľadu podnikateľa. Tabuľka vám pomôže pri rozhodovaní.

Interný účtovníkExterný účtovník (jednotlivec)Externý účtovník (účtovná kancelária)
✔️ zamestnanec✔️ zmluvou dohodnuté podmienky spolupráce✔️ zmluvou dohodnuté podmienky spolupráce
✔️ spracovanie kompletného účtovníctva✔️ spracovanie kompletného účtovníctva✔️ spracovanie kompletného účtovníctva
✔️ časová flexibilita✔️ časová flexibilita✔️ časová flexibilita
✔️ vlastný účtovník k dispozícii✔️ vlastný účtovník k dispozícii✔️ vlastný účtovník k dispozícii
✔️ individuálny prístup✔️ individuálny prístup✔️ individuálny prístup
✔️ osobnejšia komunikácia✔️ osobnejšia komunikácia✔️ osobnejšia komunikácia
✔️ rýchle reakcie✔️ rýchle reakcie✔️ rýchle reakcie
✔️ rady a nasmerovanie podnikania v súlade so zákonmi✔️ rady a nasmerovanie podnikania v súlade so zákonmi✔️ rady a nasmerovanie podnikania v súlade so zákonmi
❌ nezastupiteľnosť (dovolenka, neschopenka)❌ nezastupiteľnosť (dovolenka, neschopenka)✔️ zastupiteľnosť
❌ mzdové náklady a odvody na strane zamestnávateľa✔️ platba paušálom bez ďalších poplatkov*✔️ platba paušálom bez ďalších poplatkov*
❌ nábor (veľká časová náročnosť)✔️ podpis zmluvy (malá časová náročnosť)✔️ podpis zmluvy (malá časová náročnosť)
❌ odvody na strane zamestnávateľa✔️ v réžii externého účtovníka✔️ v réžii externej účtovnej kancelárie
❌ prihlásenie do poisťovní✔️ na strane externého účtovníka✔️ na strane externej účtovnej kancelárie
❌ zriadenie a údržba aktuálnosti účtovného softvéru✔️ na strane externého účtovníka✔️ na strane externej účtovnej kancelárie
❌ preplácanie pravidelných odborných školení✔️ zabezpečenie školení a vzdelávania na strane externého účtovníka✔️ zabezpečenie školení a vzdelávania na strane externej účtovnej kancelárie
❌ zálohovanie programu✔️ na strane externého účtovníka✔️ na strane externej účtovnej kancelárie
* V rámci zmluvne dohodnutých služieb. Pri čerpaní služieb nad rámec sa cena riadi podľa individuálneho cenníka


Vybrali ste si? Alebo stále váhate? Využite naše účtovné služby. Poskytneme vám niekoľko balíčkov, z ktorých si môžete vybrať ten, ktorý vám najviac vyhovuje. Budete mať k dispozícii účtovníka online, nemusíte nikam chodiť, stačí poslať všetky dokumenty online.

CHCEM VYUŽIŤ ÚČTOVNÉ SLUŽBY