(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

4 kroky, ako si vybrať dobrého účtovníka?

Aktualizovaný: 16. Máj 2023
Publikovaný: 9. November 2018

Počítať vie každý, no účtovať vie máloktorý živnostník. Ak patríte medzi živnostníkov, ktorí sa rozhodujú, ako si vybrať toho najlepšieho účtovníka, spísali sme 4 kroky, ako si vybrať toho najlepšieho.

V čom spočíva agenda účtovníka?


Agenda účtovníka sa skladá z týchto činnosti:

 • konzultácie (k spracovaniu účtovníctva, k zostaveniu účtovnej závierky alebo daňového priznania),
 • spracovanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických a právnických osôb, k dani z motorových vozidiel,
 • registrácia na DPH,
 • spracovanie daňového priznania k DPH, kontrolného a súhrnného výkazu,
 • finančné analýzy,
 • spracovanie štatistických výkazov,
 • spracovanie dochádzok a miezd zamestnancov,
 • pravidelné školenia a vzdelávanie sa vzhľadom na časté zmeny legislatívy,
 • ďalšie služby.

1 . Vlastný alebo externý?


Od začiatku si stanovte činnosti, ktoré po účtovníkovi budete požadovať. Dôležitý je aj rozpočet, ktorý máte pre účtovníka vyčlenený. Existujú 3 možnosti:

 • interný účtovník, ktorý sa stane vašim zamestnancom. Síce vám spracuje kompletné účtovníctvo a bude vám neustále k dispozícii v kancelárii, ale treba brať do úvahy aj ďalšie položky, ktoré súvisia s jeho zamestnávaním, a to jeho mesačnú mzdu, odvody na strane zamestnávateľa, dane, agendu s prihlásením do poisťovní a pod. Treba brať do úvahy aj prípad, že účtovník môže byť dlhodobo práceneschopný, kedy ho bude musieť nahradiť iný zamestnanec alebo externý účtovník, pričom vám plynie povinnosť platiť náklady súvisiace s jeho pracovnou pozíciou. ,

 • externý účtovník je výhodnejšou voľbou, pretože:

  • spracuje komplexné účtovníctvo,
  • platíte len za služby, ktoré reálne využijete,
  • je flexibilný,
  • odpadajú náklady spojené so zamestnávaním,
  • náklady na pravidelné školenia a účtovný softvér je na strane externého účtovníka.
 • externá účtovná kancelária je najvýhodnejšou voľbou, pretože:

  • spracuje komplexné účtovníctvo,
  • platíte len za služby, ktoré reálne využijete,
  • je flexibilná,
  • je dispozícii vlastný účtovník, ktorý je zastupiteľný v rámci kancelárie,
  • odpadajú náklady spojené so zamestnávaním,
  • náklady na pravidelné školenia a účtovný softvér je na strane kancelárie.

2. Náklady a zodpovednosť


Podstatnou zložkou sú aj vynaložené náklady. Tie u interného účtovníka zahrňujú:

 • mzdu a odvody, ktoré ako zamestnávateľ budete uhrádzať,
 • účtovný softvér, udržiavať jeho aktuálnosť,
 • pravidelné odborné školenia,
 • zálohovanie programu, aby v prípade poruchy programu či počítača nedošlo k strate dát.

Môžete použiť aj online programy na účtovanie, ku ktorým máte vy ako podnikateľ aj váš účtovník prístup kedykoľvek a odkiaľkoľvek, kde je prístup na internet.

V prípade externistov a externých účtovných kancelárií nič podobné neriešite. Zaplatíte dohodnutý paušál a účtovníctvo môžete pustiť z hlavy.

Nezabúdajte si stanoviť, za čo zodpovedáte vy ako podnikateľ a za čo účtovník. Ak budete mať v účtovníctve, či dokonca daňovom priznaní chybu, môžu prísť sankcie. Zodpovednosť za účtovníctvo nesie vždy samotný podnikateľ. Zosobniť ju vlastnému zamestnancovi nie je právne zložité. V prípade externej spoločnosti môžete trvať na ustanovení dohody v kontrakte o tom, že prípadné pokuty vzniknuté chybou znáša práve externý účtovník.

3. Flexibilita


Externista (jednotlivec) Účtovná kancelária
Výhody Nevýhody Výhody Nevýhody
✔️ individuálny prístup ❌ pracovná indispozícia (dovolenka, neschopenka) ✔️ istota stáleho spracovania účtovných dokladov ❌ odovzdávanie dokladov mimo firemnú kanceláriu
✔️ rýchle reakcie ❌ v závislosti na tom riskujete, že nebudete mať účtovníctvo, DPH, daňové priznanie alebo iné účtovné operácie zhotovené včas ✔️ zabezpečenie školení a vzdelávania ❌ po ukončení spolupráce môže nastať problém dostať sa k dokladom
✔️ rady a nasmerovanie podnikania v súlade so zákonmi --- ✔️ rýchlosť v komunikácii ❌ sankcie za odovzdanie dokladov po termíne
--- --- ✔️ vlastný účtovník, ktorý vašu spoločnosť bude mať na starosti ---
--- --- ✔️ zastupiteľnosť (dovolenka, neschopenka) ---
--- --- ✔️ garancia spracovania účtovných dokumentov a ich podanie v termíne ---


4. Cena vs. kvalita


Nájsť kvalitného internistu môže byť časovo aj finančne výrazne zložitejšie. Výberové konanie, ako aj hľadanie správneho kandidáta môže trvať mesiace.

V prípade externistov ako aj externých účtovných kancelárií si ľahko môžete nájsť referencie o ich práci a dostať sa k cenovej ponuke. Dohoda s externistom z odboru, ktorý má dobré meno, je otázkou telefonátu a krátkeho stretnutia.

Aký je ideálny účtovník?


 • spolupracuje,
 • rýchlo komunikuje,
 • dodržiava termíny,
 • podnikateľ nedostáva rozhodnutia o pokutách,
 • je ochotný poradiť či asistovať pri jednaní s inštitúciami,
 • navrhuje riešenia problémov,
 • upozorňuje na zistené nedostatky a radí podnikateľovi s ich nápravou.

7 rád, ako si vybrať správneho účtovníka


 • zistiť si referencie,
 • overiť si, či bude spolupráca na zmluvnom základe s jasne definovanými pravidlami,
 • zistiť si informácie o praxi,
 • zistiť si, či vie spracovať aj mzdy, rozpočty, kalkulácie (a všetko, čo budete potrebovať),
 • ak ide o účtovnú firmu, ujasniť si, kto konkrétne bude spracovávať doklady,
 • overiť si, či sleduje proces legislatívy a zúčastňuje sa školení,
 • či poskytuje doplnkový servis v podobe upozornení na termíny, zmeny.

Ktorého vybrať?


Prehľad výhod a nevýhod interných a externých účtovníkov z pohľadu podnikateľa. Tabuľka vám pomôže pri rozhodovaní.

Interný účtovník Externý účtovník (jednotlivec) Externý účtovník (účtovná kancelária)
✔️ zamestnanec ✔️ zmluvou dohodnuté podmienky spolupráce ✔️ zmluvou dohodnuté podmienky spolupráce
✔️ spracovanie kompletného účtovníctva ✔️ spracovanie kompletného účtovníctva ✔️ spracovanie kompletného účtovníctva
✔️ časová flexibilita ✔️ časová flexibilita ✔️ časová flexibilita
✔️ vlastný účtovník k dispozícii ✔️ vlastný účtovník k dispozícii ✔️ vlastný účtovník k dispozícii
✔️ individuálny prístup ✔️ individuálny prístup ✔️ individuálny prístup
✔️ osobnejšia komunikácia ✔️ osobnejšia komunikácia ✔️ osobnejšia komunikácia
✔️ rýchle reakcie ✔️ rýchle reakcie ✔️ rýchle reakcie
✔️ rady a nasmerovanie podnikania v súlade so zákonmi ✔️ rady a nasmerovanie podnikania v súlade so zákonmi ✔️ rady a nasmerovanie podnikania v súlade so zákonmi
❌ nezastupiteľnosť (dovolenka, neschopenka) ❌ nezastupiteľnosť (dovolenka, neschopenka) ✔️ zastupiteľnosť
❌ mzdové náklady a odvody na strane zamestnávateľa ✔️ platba paušálom bez ďalších poplatkov* ✔️ platba paušálom bez ďalších poplatkov*
❌ nábor (veľká časová náročnosť) ✔️ podpis zmluvy (malá časová náročnosť) ✔️ podpis zmluvy (malá časová náročnosť)
❌ odvody na strane zamestnávateľa ✔️ v réžii externého účtovníka ✔️ v réžii externej účtovnej kancelárie
❌ prihlásenie do poisťovní ✔️ na strane externého účtovníka ✔️ na strane externej účtovnej kancelárie
❌ zriadenie a údržba aktuálnosti účtovného softvéru ✔️ na strane externého účtovníka ✔️ na strane externej účtovnej kancelárie
❌ preplácanie pravidelných odborných školení ✔️ zabezpečenie školení a vzdelávania na strane externého účtovníka ✔️ zabezpečenie školení a vzdelávania na strane externej účtovnej kancelárie
❌ zálohovanie programu ✔️ na strane externého účtovníka ✔️ na strane externej účtovnej kancelárie
* V rámci zmluvne dohodnutých služieb. Pri čerpaní služieb nad rámec sa cena riadi podľa individuálneho cenníka


Vybrali ste si? Alebo stále váhate? Využite naše účtovné služby. Poskytneme vám niekoľko balíčkov, z ktorých si môžete vybrať ten, ktorý vám najviac vyhovuje. Budete mať k dispozícii účtovníka online, nemusíte nikam chodiť, stačí poslať všetky dokumenty online.

CHCEM VYUŽIŤ ÚČTOVNÉ SLUŽBY