(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Zjednodušenie účtovníctva pre podnikateľov

31. Máj 2021

Podnikateľov zrejme v blízkej budúcnosti čakajú zmeny v archivácii a v digitalizácii dokumentov. Rezort Ministerstva financií SR prichádza s novinkou, ktorá má podnikateľov odbremeniť od byrokracie.

Koniec papierovania, prichádza digitalizácia

Súčasná legislatíva je v niektorých medziach skostnatelá a zastaralá. Ministerstvo financií SR sa preto rozhodlo zjednodušiť a zefektívniť systém účtovníctva pre podnikateľov. Ak táto novinka z ich dielne prejde medzirezortným pripomienkovým konaním, podnikatelia by sa od 1. januára 2022 mali dočkať menej papierovania pri vedení účtovníctva. Zmeny spočívajú v týchto oblastiach:

  • vedenie účtovníctva v elektornickej podobe - nebude nutné papierové vedenie
  • prevod papierových účtovných dokladov do digitálnej podoby - digitálna archivácia
  • skenovanie dokumentov bez zaručenej konverzie
  • zvýšenie transparentnosti pri zverejňovaní účtovných závierok - jednoduchšia analýza a vyhodnocovanie účtovných závierok
  • úprava pravidiel pre obsah výročných správ občianskych združení - jasne definované pravidlá a obsah


Koniec papierovej archivácie

V súčasnosti sa účtovníctvo archivuje v papierovej forme. Každý jeden účtovný doklad musí byť archivovaný po dobu 10 rokov. Po novom bude archivácia iba v elektronickej podobe. Digitalizácia archívu, okrem šetrenia papiera a životného prostredia, pomôže nielen podnikateľom či účtovníkom, ale aj kontrolným inštitúciám či daňovému úradu.

Návrh novely zákona Ministerstvo predložilo do pripomienkového konania. O jeho výsledkoch budeme informovať.

Sledujte nás aj na Facebooku a už vám žiadna novinka neutečie.