(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Slovenskí pendleri v pohraničných štátoch

28. Máj 2021

Slováci pracujúci v susedných štátoch, ktorí sa pravidelne denne alebo týždenne vracajú domov na Slovensko, sú tzv. pendleri. Ako si pendler vysporiada dane?

Pendler vs. rezident

Hlavný rozdiel medzi pendlermi a rezidentmi spočíva v tom, že pendler sa na územie domovského štátu pravidelne vracia - pendluje, kým rezident trvale alebo prechodne (viac ako 183 dní v roku) prebýva v zahraničí. Rezident má v zahraničí prenajatý byt alebo vlastní byt, kým pendler v zahraničí neprebýva, prípadne má ubytovanie krátkodobo zaistené zamestnávateľom.

Slovenskí pendleri v pohraničí a daňové priznanie

Všeobecne platí, že pendler, ktorý je zároveň rezidentom na SR, musí podať daňové priznanie na Slovensku v prípade, že jeho príjem je vyšší ako 2 207.10 €. Daňové priznanie v zahraničí za neho podáva zamestnávateľ, pendler však môže podať zahraničné daňové priznanie aj sám. V tomto prípade môže mať nárok na daňové zvýhodnenia zahraničnej krajiny, v ktorej pracuje. Nemôže však čerpať rovnaké výhody ako rezident.

Zahraničný príjem pendlera v slovenskom daňovom priznaní

Pendleri zdaňujú svoje príjmy z pohraničia v slovenskom daňovom priznaní podľa slovenskej legislatívy. Podľa toho, akú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia má SR so zahraničnou krajinou, uvedie pendler svoje príjmy v slovenskom daňovom priznaní vyňatím príjmov alebo zápočtom dane. Všetky pohraničné štáty majú so SR uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia metódou zápočtu dane.

Pri príjmoch zo zamestnania, prípadne zahraničnej brigády zákon o dani z príjmu umožňuje použiť v daňovom priznaní výnimku, čím umožňuje vyňať zahraničný príjem. Pendler v daňovom priznaní na Slovensku uvedie príjem zo zamestnania do zahraničného príjmu, ktorý sa následne vyjme. Zahraničný príjem zo zamestnania a dohody sa tak na Slovensku nezdaní a daňové priznanie vyjde na nulu.

Spracujte si slovenské daňové priznanie s príjmami zo zahraničia v našej inteligentnej aplikácii na www.OnlinePriznanie.sk. Aplikácia pri zamestnaní uplatní metódu vyňatia príjmov, ktorá je pre pendlera výhodnejšia. Vyplniť slovenské
daňové priznanie

Ak pendler v pohraničí pracuje na zahraničnú živnosť, na Slovensku uvedie tento príjem ako príjem zo zahraničnej živnosti a uplatní metódu zápočtu. Ak daň k úhrade vyjde na SR vyššia ako zaplatená daň v zahraničí, je pendler povinný rozdiel doplatiť na Slovensku. Ak je daň k úhrade na SR nižšia ako zaplatená daň v zahraničí, pendler nemá nárok na vrátenie tejto dane.

Pracovali ste na zahraničnú živnosť v pohraničí? Spracujte si daňové priznanie v aplikácii na www.OnlinePriznanie.sk a aplikácia na príjem zo živnosti uplatní metódu zápočtu. Vyplniť slovenské
daňové priznanie

O zahraničných daňových priznaniach píšeme aj na našom blogu. Ak chcete požiadať o vrátenie dane zo zahraničia, navštívte náš web. Chcem požiadať
o vrátenie dane
zo zahraničia