(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Zdanenie zahraničného príjmu

7. Máj 2021

Príjem zo zahraničia podlieha zdaneniu v krajine zdroja príjmu (v zahraničí) aj na Slovensku v prípade, ak je daňovník rezidentom SR.

Zamedzenie dvojitého zdanenia

Slovenská legislatíva umožňuje tzv. zamedzenie dvojitého zdanenia. V ľudskej reči to znamená, že príjem zo zahraničia sa zdaní iba raz. Na to, aby sa zabránilo zdaneniu príjmu dvakrát slúžia metódy vyňatia príjmov alebo zápočtu dane. Daňovník si sám nemôže vybrať, ktorú z týchto metód uplatní v daňovom priznaní na Slovensku. Metóda je daná na základe Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi krajinou zdroja príjmu a SR.

Metóda vyňatia príjmov

Metóda vyňatia príjmov spočíva v tom, že príjmy zo zahraničia sa uvedú v daňovom priznaní a následne sa “vyjmú”. To znamená, že zahraničný príjem nebude predmetom zdanenia na Slovensku. Príjem zo zahraničia má tak v daňovom priznaní informatívny charakter a daň z tohto príjmu na Slovnesku nezaplatí. Keď daňovník nemal zároveň aj slovenský príjem, daňové priznanie mu vyjde na nulu.

Metóda vyňatia príjmov sa uplatňuje pri príjme zo zahraničného zamestnania a dohody, ak Zmluva o medzinárodnom zdanení neustanovuje inak.

Metóda zápočtu dane

Metóda zápočtu dane má charakter doplatku dane na Slovensku. To znamená, že daňovník zaplatí daň v krajine zdroja príjmov (rovnako ako pri vyňatí), uvedie zahraničný príjem v daňovom priznaní na Slovensku a daň na Slovensku sa mu dopočíta podľa slovenskej legislatívy. Ak v zahraničí zaplatil vyššiu daň, ako by mu vyšla na Slovensku, daň sa mu nevráti.

Metóda zápočtu dane sa uplatňuje pri zahraničnej živnosti.

Zákon umožňuje aj výnimku, pretože je pre daňovníkov výhodnejšia

Zákon o dani z príjmov umožňuje rezidentom SR uplatniť si metódu vyňatia príjmov zo závislej činnosti, tj. zo zamestnania alebo z brigády v zahraničí, hoci Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia ukladá povinnosť použitia metódy zápočtu dane. Je to preto, že príjem zo závislej činnosti je danený v zahraničí a na Slovensku je pre daňovníka výhodnejšie tento príjem v daňovom priznaní vyňať.

Aplikácia pre spracovanie daňového priznania na Slovensku na www.OnlinePriznanie.sk pracuje s obomi metódami danenia. Podľa druhu zahraničného príjmu (príjem zo závislej činnosti tj. zamestnania, brigády; alebo z podnikania na základe zahraničného živnostenského oprávnenia) uplatní metódu vyňatia alebo zápočtu dane.

Spracovať daňové priznanie

Zahraničný príjem si spracujete v jednej z našich aplikácií pre zahraničné daňové priznania na www.Neotax.eu.

Spracovať zahraničné daňové priznanie