Pracoval/a som v Nemecku. Musím podať daňové priznanie?

10. Máj 2021

V Nemecku nemajú všetci daňovníci povinnosť podávať daňové priznanie, každý však môže, a to dokonca aj spätne za posledné štyri roky. Finančný úrad vás o prípadnej povinnosti neinformuje, musíte si ju overiť sami.


Daňové priznanie musíte podať, ak ste:

  • SZČO,
  • vykázali v minulom období stratu,
  • získali kapitálové zisky, z ktorých ste neodviedli zrážkovú daň,
  • sa rozviedli, či ste ovdoveli a vstúpili do manželstva v tom istom roku,
  • pracovali u viac ako jedného zamestnávateľa naraz (nevzťahuje sa na minijob),
  • mali okrem mzdy aj iný príjem, z ktorého ste neodviedli daň z príjmu (napr. nájomné),
  • okrem mzdy poberali dávky prekračujúce hranicu 410 eur ročne,
  • aspoň časť roka mali daňovú triedu 3 alebo 5,
  • aspoň časť roka ste vy alebo manžel/ka spadali do daňovej triedy 6,
  • nemali v Nemecku hlásené trvalé bydlisko, ale boli ste registrovaný/á k neobmedzenej daňovej povinnosti - väčšinou pendleri.

Daňové priznanie si môžete vyplniť v našej jednoduchej aplikácii.

Chcete starosti s daňami prenechať na nás? Vyplňte formulár a náš daňový špecialista vyrieši všetko za vás.

Chcem požiadať o vrátenie dane z Nemecka