Daňové triedy (Steuerklasse) v Nemecku

Aktualizovaný: 18. December 2023
Publikovaný: 12. Máj 2021

Je čas, aby ste si skontrolovali daňovú triedu v Nemecku. Áno, môžete ju zmeniť a môžete požiadať o vrátenie dane.

Čo je daňová trieda v Nemecku?


Nemecké daňové triedy, uvádzané ako „steuerklassen", stanovujú sadzbu dane z príjmu na základe vášho rodinného stavu, príjmu manžela/manželky a počtu nezaopatrených detí. Výška dávok v nezamestnanosti, sociálneho zabezpečenia a dovolenky závisia od daňovej triedy, do ktorej ste boli zaradení.


Každý zamestnanec musí osobne preukázať a zaregistrovať svoju súčasnú situáciu u nemeckých orgánov.

Keď daňové orgány spoja váš profil s daňovou triedou, táto sa použije na výpočet a zrážku dane z mesačnej mzdy.

V prípade, že dôjde k akejkoľvek zmene vo vašom živote, môže byť daňová trieda zmenená. Všetky nesprávne zrážky, ktoré sa účtujú, sa pridajú do daňového priznania na konci fiškálneho roka.

6 „Steuerklassen" - daňových tried


Daňová triedaPopis
IPrvá trieda je pre pracovníkov, ktorí sú slobodní alebo pre tých, ktorých manželia žijú v zahraničí
IISlobodní a rozvedení, s nezaopatreným dieťaťom
IIIŽenatí/ vydaté alebo vdovci, ktorí sú prvý rok po smrti manžela/manželky
IVŽenatí/ vydaté, obaja manželia majú príjem
VVydaté osoby, ktorých partner má vyšší príjem
VIZamestnanci, majúci viac zamestnaní a rôzne daňové karty (Lohnsteuerkarte)

Pre tretiu daňovú triedu majú byť manželia zaregistrovaní a žijúci v Nemecku. Ak manžel/ka nežije v Nemecku, použije sa daňová trieda I (jedna)


Daňová karta (Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug): krátky slovník


  • Daňové karty (Lohnsteuerkarte): každoročne o ne požiadate v miestnom registračnom úrade (Rathaus alebo Einwohnermeldeamt)/Finanzamt.
  • Podľa vášho osobného stavu (rodinný stav, nezaopatrené deti atď.) Bude na karte zobrazená daňová trieda, ktorá vám bola priradená. Tá sa automaticky posiela na vašu adresu. Pokiaľ ju nedostanete, musíte sa obrátiť na miestne registračnú kanceláriu alebo si o ňu požiadať online.
  • „Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug" uvádza všetky údaje vášho patričného finančného úradu (Finanzamt). V podstate závisí na vašom bydlisku a vašom priezvisku.
  • Daň z príjmov pre všetkých zamestnancov odvádza zamestnávateľ a odovzdá sa zodpovednému finančnému úradu (Finanzamt).
  • Ak chcete požiadať o akýkoľvek preplatok, musíte v nasledujúcom kalendárnom roku podať daňové priznanie. Výška preplatku sa vypočíta buď ročným zúčtovaním dane z príjmov (Lohnsteuer-Jahresausgleich) alebo žiadosťou o posúdenie (Antragsveranlagung).

Aká je najčastejšia daňová trieda pre „cudzincov"?


Väčšina nerezidentov patrí do daňovej triedy I alebo III. Ak pracujú v Nemecku obaja partneri, uplatní sa daňová trieda IV.

Koľkokrát môžem zmeniť daňovú triedu v Nemecku?


Oficiálne máte právo zmeniť daňovú triedu raz ročne. Životné udalosti však môžu spôsobiť zmenu tejto triedy.

Aké udalosti môžu zmeniť moju daňovú triedu?


Steuererklärung môžete zmenitť, ak:

  • pracujete na voľnej nohe alebo ste v dôchodku, počas rodičovskej dovolenky alebo v prípade nezamestnanosti
  • váš partner znova pracuje,
  • jeden z partnerov zomrel,
  • ste sa rozviedli alebo nežijete so svojím partnerom,
  • máte dieťa.

Kedy sa oplatí zmeniť daňovú triedu?


Ak chcete skontrolovať súčasný stav vášho partnera, môžete použiť tento nemecký simulátor. Tu je potrebné uviesť hrubú mzdu spolu s poštovým smerovacím číslom. Budete mať možnosť zistiť, či sa oplatí urobiť zmenu daňovej triedy v Nemecku.

Pracovali ste v Nemecku? S podaním daňového priznania vám radi pomôžeme.

Zistiť viac